a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2012/01057

Datum:

12-12-2012

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Motivatie:

Misl. Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een reclame-uiting op de website http://www.ziggo.nl, subpagina http://www.ziggo.nl/landing/ontspannen.

 

De uiting vangt, onder het kopje “Ontspan.” aan met de tekst:

 

“Deze rustgevende website is voor iedereen met een kabelverbinding van Ziggo die hoorde dat er in hun omgeving mogelijk glasvezel wordt aangelegd. En die onrustig is geworden. Betekent de komst van glasvezel dat uw kabelverbinding overbodig wordt? De Consumentenbond vergeleek glasvezel onlangs op verschillende punten met uw kabelaansluiting. En wat blijkt? U kunt heerlijk ontspannen.

 

Want bij Ziggo zit u goed. Nu en in de toekomst.

 

Lees op deze rustgevende pagina meer over de keuze tussen glasvezel of kabel, alle voordelen van Ziggo en de meest gestelde vragen.”

 

Indien men op de website naar beneden scrollt, wordt onder het kopje “Alle voordelen van Ziggo” met daaronder de tekst “Om deze redenen zit u al goed”, onder meer het volgende voordeel genoemd:

 

Zelf bepalen wanneer u kijkt

Bij Ziggo heeft u standaard 10 dagen toegang tot TV Gemist en kunt u films en series On Demand bestellen zonder dat u hiervoor een aanvullend abonnement hoeft af te sluiten.”

 

Klager werd op deze uiting geattendeerd door middel van een e-mail met als onderwerp: “Een geruststellend bericht voor Nootdorp”.

 

In de e-mail staat een tekst die vergelijkbaar is met de inleidende tekst op de website. Daaronder staat een link met de tekst “lees meer”, die doorverwijst naar voornoemde webpagina.

 

De klacht

 

Deze luidt – samengevat – als volgt.

 

In de uiting, waarin staat dat ‘uitzending gemist’ standaard in het pakket zit, wordt niet vermeld dat men hiertoe een decoder van € 349,- dient aan te schaffen.

 

Uit telefonische informatie is gebleken dat er mogelijk in de toekomst een korting zal worden gegeven aan bestaande abonnees. De decoder is echter voor klager niet gratis.

 

Het verweer en de toelichting daarop

 

Adverteerder heeft gemotiveerd verweer gevoerd.

 

Samengevat stelt adverteerder zich op het standpunt dat de uiting geen onjuiste informatie bevat en dat op de ‘detailpagina’s’ telkens duidelijk wordt vermeld hoe men gebruik kan maken van interactieve televisie.

 

Voor zover relevant zal op het verweer in het oordeel nader worden ingegaan.

 

Het oordeel van de Commissie

 

In de uiting, die kennelijk is gericht op de abonnees van Ziggo, wordt verwezen naar de komst van glasvezel en naar een vergelijkend onderzoek van de Consumentenbond naar glasvezel en ‘uw kabelaansluiting’. Vervolgens wordt verteld om welke redenen men bij Ziggo al ‘goed zit’.

 

Aldus vindt in de uiting een directe vergelijking plaats van de diensten van adverteerder met de diensten die worden aangeboden door aanbieders van glasvezel. Derhalve is sprake van vergelijkende re­cla­­me. Beoordeeld dient te worden of deze reclame voldoet aan de eisen van artikel 13 van de Ne­derlandse Reclame Code (NRC), in het bijzonder de eis die is bedoeld onder a van dit artikel.

 

In de uiting worden verschillende voordelen voor de klanten van Ziggo genoemd. Onder meer wordt gesteld dat men ‘standaard 10 dagen toegang tot TV Gemist’ heeft, ‘zonder dat u hiervoor een aanvullend abonnement hoeft af te sluiten’. Naar het oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument op wie deze uiting gericht is, deze mededeling aldus opvatten dat hij, als klant bij Ziggo, voor deze dienst geen extra kosten dient te betalen.

 

Gebleken is echter dat het voorgaande uitsluitend geldt voor abonnees die reeds in het bezit zijn van een decoder. Klanten die niet in het bezit zijn van een decoder, zoals klager, kunnen deze aanschaffen voor € 349,-. Het voorgaande blijkt niet uit de uiting.

 

Door het ontbreken van voornoemde informatie en gelet op de nadrukkelijke wijze waarop gesteld wordt dat ‘u’ bij Ziggo ‘standaard 10 dagen toegang tot TV Gemist’ heeft, zal de gemiddelde consument op wie de uiting is gericht in de veronderstelling verkeren dat aan de genoemde ‘toegang tot TV Gemist’ geen kosten zijn verbonden, ook niet indien men niet in het bezit is van een decoder . De Commissie acht het daarom aannemelijk dat het ontbreken van de genoemde informatie de beslissing van de gemiddelde consument om al dan niet een transactie aan te gaan, bijvoorbeeld het besluit om al dan niet over stappen op glasvezel, wezenlijk zal (kunnen) beïnvloeden.

 

Uit het voorgaande volgt dat de informatie met betrekking tot het feit dat men uitsluitend met een decoder toegang heeft tot de genoemde diensten, essentieel is in de zin van artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Dat in de andere uitingen van adverteerder deze informatie wel wordt verschaft, is onvoldoende om de misleiding weg te nemen. Door het ontbreken van de informatie in de reclame-uiting is sprake van een omissie als bedoeld in het genoemde artikel. Om die reden is de reclame misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Voorts is daarmee sprake van ontoelaatbare vergelijkende reclame in de zin van artikel 13 aanhef en sub a NRC.

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met het be­paal­de in artikel 7 en artikel 13 aanhef en sub a NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze recla­me te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken