a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2013/00005

Datum:

27-02-2013

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Motivatie:

Misl. Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de reclame-uiting voor “Fiber Power”, waar­bij men uit drie varianten kan kiezen, te weten “25 Mb Internet”, “50 Mb Internet” en “100 Mb Internet”. In de uiting wordt de download en de uploadsnelheid van elke variant genoemd.

 

De klacht

 

Op de website van adverteerder wordt reclame gemaakt voor “Fiber power inter­net”. Klager vond de website toen hij een provider zocht die via glasvezel (fiber) levert. Het viel klager op dat de uploadsnelheid erg laag is. Dat komt doordat adverteerder alleen via de coaxkabel levert. Klager vindt het niet terecht dat adverteerder haar producten als “Fiber” aanduidt. Bij de po­ten­tiële klant wekt adverteerder daardoor, kennelijk om concurrentieoverwegingen, de indruk dat het om glasvezel gaat. In grote de­len van Amsterdam is nog geen internet via glasvezel be­schikbaar en heeft UPC het mono­polie op internetverbindingen.

 

Het verweer

 

Adverteerder wekt in haar reclame-uitingen terecht de indruk dat het UPC-netwerk ook glas­vezel heeft. Het UPC-netwerk is namelijk een Hybrid Fiber Coax-netwerk. Elke aansluiting bestaat voor circa 97% uit glasvezel. Alleen het laatste gedeelte tot aan het aansluitpunt in de woning bestaat uit coaxkabel. Dat laatste onderscheidt het netwerk van adverteerder van een netwerk dat wel volledig uit glasvezel bestaat. Adverteerder vermeldt in haar reclame-uitingen dat haar netwerk vrijwel geheel uit glasvezel bestaat en het laatste stukje uit UPC-kabel. Nergens wordt de suggestie gewekt dat het hele netwerk van adverteerder uit glas­vezel bestaat. Adverteerder noemt haar product niet “Fiber” maar “Fiber Power” om duidelijk te maken dat haar diensten vergelijkbaar zijn met die welke worden geleverd over 100% glasvezelnetwerken. Dit gaat over de eigenschappen van de dienst. Uit een artikel van de Consumentenbond blijkt dat de voordelen van glasvezel niet uniek zijn. Het grootste verschil is de uploadsnelheid, maar dit wordt niet geacht van doorslaggevend belang te zijn. Voorts verwijst adverteerder naar de beslissing in dossier 2011/00635, waarin een vergelijkbare klacht is afgewezen.

 

Het oordeel van de voorzitter

 

De voorzitter is van oordeel dat de Commissie de klacht zal afwijzen. Hij overweegt daartoe het volgende.

 

Adverteerder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat haar netwerk voor ongeveer 97% uit glasvezel bestaat. Dat zij door middel van de productnaam “Fiber Power” deze eigenschap benadrukt, brengt, zoals de Commissie reeds heeft beslist in dossier 2011/00635, niet mee dat de uiting op grond daarvan onjuist of misleidend dient te worden geacht.

 

Voor zover van de uiting in enige mate de indruk zou uitgaan dat adverteerder de desbe­treffende diensten verleent via een 100% glasvezelnetwerk, welk netwerk zich kennelijk in bepaalde opzichten qua snelheid onderscheidt van een netwerk dat niet volledig uit glasve­zel bestaat, geldt dat de consument in de uiting duidelijk wordt geïnformeerd over de down­load- en de upload­snelheid van het product van adverteerder. Niet kan worden gezegd der­halve dat de consu­ment door het feit dat in de bestreden uiting het product als “Fiber Power” wordt aangeduid, wordt misleid over de snelheid daarvan.

 

Op grond van het voorgaande dient de klacht te worden afgewezen.

 

De beslissing van de voorzitter

 

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken