a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

detailhandel (supermarkt etc.)

Dossiernr:

2010/00853

Datum:

21-12-2010

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

detailhandel (supermarkt etc.)

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De gewraakte reclame-uiting

 

Het betreft een televisie-commercial van adverteerder, waarin wordt gezegd:

 

“We hebben er weer twee nieuwe winkels bij: Jumbo is nu ook de goedkoopste van Gorinchem en Leusden. En om dit te vieren krijg je bij alle Jumbo’s deze vrijdag en zaterdag gratis Persil wasmiddel Pure & Intense bij je wekelijkse boodschappen. Aan het einde van de commercial staat de volgende tekst in beeld:

“Hallo Jumbo.

De goedkoopste bij u in de buurt!

Kijk voor de spelregels op jumbosupermakten.nl”

           

De klacht

 

De klacht kan als volgt worden samengevat.

 

Uit de prijspeiling van de Consumentenbond van augustus 2010 blijkt dat Jumbo niet de goedkoopste is. Voor wat betreft de huismerken zijn onder meer de Nettorama, Hoogvliet en Dirk van der Broek goedkoper en voor wat betreft de A-merken is de Nettorama goedkoper.

 

Op grond van het voorgaande is naar het oordeel van klager de reclame misleidend en in strijd met de waarheid.

 

Het verweer

Het verweer luidt – samengevat – als volgt.

 

Adverteerder garandeert dat alle door haar verkochte producten door geen enkele andere supermarkt ‘in dezelfde vestigingsplaats’ blijvend goedkoper worden aangeboden. Om deze claim waar te maken heeft zij een laagsteprijsgarantie. Voortdurend worden door zeven personen, de zogenoemde ‘prijsmeters’, de prijzen bij de concurrerende supermarkten gemeten. Indien de prijsmeters constateren dat de prijs van een product elders lager is dan bij adverteerder, wordt de prijs in de supermarkten van adverteerder verlaagd. Indien de prijsmeters iets over het hoofd hebben gezien, bestaat de mogelijkheid voor de klant om dit te melden bij adverteerder, waarna deze de prijs direct aanpast. De klant krijgt het betreffende product gratis mee naar huis.

 

De prijsvergelijkingen van de Consumentenbond hebben plaatsgevonden in verschillende plaatsen.

 

Gelet op het voorgaande acht adverteerder de klacht ongegrond.

 

Repliek en dupliek

 

Klager en adverteerder blijven bij hun standpunt en lichten dit nader toe.

 

De mondelinge behandeling

 

Mr. Voet en M. Pennings voornoemd lichten het standpunt van adverteerder nader toe. Onder meer wordt adverteerders stelling, dat bij het onderzoek van de consumentenbond supermarkten in verschillende vestigingsplaatsen met elkaar zijn vergeleken, nader toegelicht. Voorts heeft adverteerder gesteld dat de laagsteprijsgarantie tevens geldt voor de huismerkproducten, voor zover deze dezelfde kwaliteit en inhoud hebben.

 

Het oordeel van de Commissie

De Commissie acht het, op grond van het door adverteerder onweersproken gestelde met betrekking tot haar ‘prijsmeters’, voldoende aannemelijk gemaakt dat adverteerder haar claim dat de door haar verkochte producten – waarbij kennelijk inbegrepen de huismerkproducten met dezelfde kwaliteit en inhoud – door geen enkele andere supermarkt in dezelfde vestigingsplaats goedkoper worden aangeboden, waar maakt. Voorts geldt, zoals door adverteerder uiteengezet, met betrekking tot het bovenstaande een laagsteprijsgarantie. Aldus kan de consument erop vertrouwen dat hij bij adverteerder, vergeleken met de supermarkten in de buurt, de laagste prijs zal betalen. Indien dit niet het geval is, krijgt hij immers zijn geld terug en wordt de prijs van het desbetreffende product aangepast.

 

Gelet op het voorgaande is de Commissie van oordeel dat niet kan worden gezegd dat de televisie-commercial misleidend of onwaar is.

 

De door klager aangehaalde prijsvergelijkingen van de Consumentenbond hebben, naar adverteerder onweersproken heeft gesteld en ter vergadering nader heeft toegelicht, plaatsgevonden tussen verschillende vestigingsplaatsen en leiden derhalve niet tot een ander oordeel. Uit de reclame-uiting blijkt immers duidelijk dat de claim dat Jumbo de goedkoopste supermarkt is, uitsluitend geldt ‘bij u in de buurt’.

 

De beslissing

 

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken