a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Elektronische apparaten

Status:

Dossiernr:

2018/00118

Datum:

26-04-2018

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Elektronische apparaten

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de mededeling “Gratis kaartupdates Levenslang” bij de aanbieding van het navigatiesysteem TomTom Via 52 West-Europa op de website van Coolblue, welke aanbieding staat onder “Coolblue’s keuze voor een navigatiesysteem met verkeersinformatie”.

 

De klacht

Klaagster stelt, samengevat, dat zij op basis van de tekst op de website van Coolblue mocht verwachten dat zij bij aankoop van het TomTom navigatiesysteem levenslang gratis kaartupdates voor dit systeem zou ontvangen, waarbij ‘levenslang’ in het geval van een navigatiesysteem minimaal drie jaar is. Op de website van TomTom staat echter dat TomTom onder “lifetime” verstaat: “de nuttige levensduur van het navigatiesysteem: de periode waarin TomTom ondersteuning voor het navigatiesysteem biedt in de vorm van software-updates” etc. Een medewerker van Coolblue heeft in dit verband desgevraagd aan klaagster meegedeeld dat kaartupdates voor een navigatiesysteem mogelijk al binnen een of twee jaar niet meer te krijgen zijn, als het systeem volgens de fabrikant op dat moment niet meer courant is. De mededeling “levenslang” gratis kaartupdates op de website van Coolblue is volgens klaagster dan ook in tegenspraak met de mogelijkheid dat de kaartupdates wellicht, afhankelijk van de fabrikant, maar een jaar beschikbaar zijn.

 

Het verweer

Adverteerder stelt zich in de eerste plaats op het standpunt dat klaagster geen belang meer heeft bij een uitspraak van de Commissie omdat zij het gekochte navigatiesysteem heeft teruggestuurd en Coolblue het volledige aankoopbedrag heeft teruggestort.

Verder voert adverteerder aan, verkort en zakelijk weergegeven, dat het TomTom Via 52 navigatiesysteem tot het einde van zijn fysieke levensduur wordt voorzien van kaartupdates. Dit is in overeenstemming met de omschrijving van “lifetime updates” op de website van de Consumentenbond. “Levenslange” en “lifetime” kaartupdates zijn gangbare termen ter aanduiding van een meegeleverd abonnement op kaartupdates. Hoewel Coolblue meent dat van misleiding geen sprake is, heeft zij inmiddels als (extra) verduidelijking op haar website achter de specificatie “Gratis kaartupdates” de aanduiding “Levenslang” vervangen door “Levensduur van apparaat”. Verder wordt via een pop-up toegelicht wat de betekenis van deze aanduiding is.

 

Het oordeel van de Commissie

1. De Commissie stelt voorop dat het voor de beoordeling van de klacht niet van belang is dat klaagster het navigatiesysteem heeft geretourneerd en dat Coolblue het aankoopbedrag aan klaagster heeft teruggestort. Het hebben van een financieel nadeel is geen voorwaarde om een uiting aan de Commissie voor te kunnen leggen om deze te laten toetsen aan de Nederlandse Reclame Code (NRC). Verder wordt vooropgesteld dat de uitspraak betrekking heeft op de uiting zoals deze luidde ten tijde van het indienen van de klacht.

2. Gelet op de klacht moet worden beoordeeld of de mededeling “Gratis kaartupdates Levenslang” bij de aanbieding van een TomTom navigatiesysteem op de website van Coolblue bij de gemiddelde consument verkeerde verwachtingen wekt en om die reden misleidend is.

3. Gebleken is dat ‘levenslang’ gratis kaartupdates betekent dat gratis kaartupdates worden ontvangen voor de levensduur van het navigatiesysteem, waarbij met ‘levensduur’ wordt gedoeld op de periode dat de fabrikant het navigatiesysteem ondersteunt. Dat ‘levenslang gratis kaartupdates’ niet betekent dat updates worden ontvangen gedurende de levensduur van het navigatieapparaat (de hardware), maar zolang het navigatiesysteem (de software) door de fabrikant wordt ondersteund, is geen betekenis die zonder meer bekend mag worden verondersteld bij de gemiddelde consument. Dat onderscheid wordt in de uiting onvoldoende duidelijk gemaakt. Dit klemt des te meer nu in onderhavige zaak is gebleken dat de periode van ondersteuning van het navigatiesysteem – en daarmee de duur van levenslange gratis kaartupdates – in de praktijk beperkt kan zijn tot een jaar na aanschaf van het navigatiesysteem.

4. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de mededeling “Gratis kaartupdates Levenslang” voor de gemiddelde consument onduidelijk is ten aanzien van de voordelen van het aangeboden product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Omdat de Commissie verder van oordeel is dat gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

5. Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken