a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

energie, Gas, water en elektra

Dossiernr:

2009/00674

Datum:

26-11-2009

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

energie, Gas, water en elektra

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een televisiecommercial en een tag-on van de Nederlandse Energie Maatschappij met Frans Bauer. In een gesprek met een medewerkster van NLEnergie wordt onder meer gezegd:

 

Frans: “Lieve schat hartstikke mooi verhaal, maar zijn jullie de goedkoopste?”

Medewerkster: “Ja, wij zijn echt de goedkoopste. En overstappen is zo gepiept.”

Frans: “Dus jij zegt: doen.’

Medewerkster: “Ja, gewoon doen.”

Frans: “Nou, dan toch maar die handtekening hè?”

 

En:

Frans: “Ik krijg toch geen ruzie met Maris hè, dat ik hier straks zonder stroom zit?”

Medewerkster: “Natuurlijk niet Frans. Er verandert helemaal niks, je betaalt alleen minder.”

 

Aan het einde van de commercial en de tag-on verschijnt onder meer volgende de tekst in beeld:

‘Kijk op nederlandenergie.nl’

‘Prijsvergelijking o.b.v. gemiddeld verbruik elektriciteit en gas, voor onbepaalde tijd en tegen reguliere variabele tarieven (peildatum 31 augustus 2009).’

 

De klacht

 

In het spotje wordt ten onrechte beweerd dat NLEnergie de goedkoopste is. Het door hen gehanteerde vastrecht is ongeveer drie maal hoger dan bij andere energie-leveranciers. Wanneer men, zoals klager, een laag energieverbruik heeft, is NLEnergie zelfs duurder maar dat wordt niet vermeld in de commercial. Bij een gemiddeld gebruik is NLEnergie wel goedkoper.

 

Het verweer

 

De Commissie vat het verweer als volgt samen. De televisiecommercial is in grote lijnen te vergelijken met eerdere campagnes. De gehanteerde prijsvergelijking is door de Energiekamer van de NMa juist bevonden, welk oordeel de Reclame Code Commissie in haar eerdere uitspraak dienaangaande heeft overgenomen. In de Consumentengids van oktober 2009 is wederom geconcludeerd dat NLEnergie het goedkoopste is ten aanzien van een contract voor onbepaalde tijd met variabele tarieven. Dit is het ‘meest voorkomende’ contract in de Nederlandse energiemarkt. In de televisiecommercial wordt aan het eind vermeld dat de prijsvergelijking op dit veel voorkomende contract  betrekking heeft.

 

Nu klager uitdrukkelijk erkent dat NLEnergie bij gemiddeld verbruik goedkoper is, staat vast dat de reclame-uiting feitelijk juist is. Klagers bewering dat niet wordt vermeld dat bij laag verbruik het prijsvoordeel voor gemiddeld gebruik niet hetzelfde is, klopt. Dat het prijsvoordeel altijd hetzelfde zou zijn, ongeacht mate van verbruik, wordt niet in de uiting gesuggereerd. In de uiting wordt een prijsvergelijking gehanteerd op basis van gemiddeld verbruik, hetgeen gebruikelijk is in de branche. Om daarover geen verwarring te laten bestaan, is de eerdergenoemde tekst aan het einde van de commercial opgenomen. Voor een specifieke, geïndividualiseerde prijsvergelijking van een huishouden leent de commercial zich niet. Daarom wordt de klant uitdrukkelijk verwezen naar de website of een telefoonnummer. Verder merkt adverteerder op dat alle prijsvergelijkingen inclusief vastrecht zijn. Gelet op het bovenstaande meent verweerder dat geen sprake is van misleidende reclame.

 

De mondelinge behandeling

 

Adverteerder handhaaft zijn standpunt en licht zijn verweer toe.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1) In de televisiecommercial beantwoordt een medewerkster van NLEnergie de vraag van Frans Bauer of adverteerder de goedkoopste is met: “Ja, wij zijn echt de goedkoopste.” De Commissie stelt voorop dat het gebruik van een dergelijk superlatief voor een specifiek product alleen is toegestaan, indien adverteerder de juistheid daarvan aantoont. De Commissie verwijst in dit verband naar de Algemene aanbevelingen sub e van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Adverteerder onderbouwt zijn claim ‘de goedkoopste’ te zijn door te verwijzen naar een e-mail van 10 april 2009 van de Energiekamer van de Nederlandse Mededingings-autoriteit. Eerder heeft de Commissie in haar beslissing van 27 april 2009 daaruit afgeleid dat de reclame-uiting van adverteerder feitelijk juist is, voor zover het de stelling betreft dat zijn product het goedkoopste is. Voorts onderbouwt adverteerder zijn stelling met onderzoek van de Consumentenbond – gepubliceerd in de Consumentengids van mei en oktober 2009 – waarin is geconcludeerd dat NLEnergie voor wat betreft het product ‘Contract voor onbepaalde tijd met variabele tarieven’ het goedkoopste is. Aan het einde van de commercial wordt duidelijk vermeld dat de gedane bewering betrekking heeft op voornoemd product. Nu uit de commercial en de tag-on blijkt ten aanzien van welk product de claim is gehanteerd, oordeelt de Commissie dat de reclame-uiting niet onjuist of misleidend is en acht zij de klacht ongegrond.

 

De beslissing

 

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken