a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Status:

Dossiernr:

2017/00211

Datum:

01-05-2017

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de door adverteerder geëxploiteerde website www.hypotheek24.nl, meer specifiek de daarop voorkomende mededelingen:

“We vergelijken onafhankelijk àlle hypotheekverstrekkers en bieden dus altijd de laagste rente.”

En:

“Altijd de scherpste rente”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

De mededeling van de online hypotheekaanbieder Hypotheek24.nl dat zij alle hypotheekverstrekkers vergelijkt, is niet juist. Een aantal hypotheekverstrekkers ontbreekt, zoals Attens Hypotheken, BLG Wonen, Regio Bank, Tellius Hypotheken, Triodos Bank, Van Lanschot en Venn Hypotheken. Omdat niet alle hypotheekaanbieders in de vergelijking zijn opgenomen, en Hypotheek24.nl bovendien slechts met negen aanbieders uit de vergelijking zaken blijkt te doen, zijn de mededelingen “Wij bieden dus altijd de laagste rente” en “Altijd de scherpste rente” ook niet waar.

Nu Hypotheek24.nl ten onrechte de indruk wekt onafhankelijk alle hypotheekverstrekkers te vergelijken en dus altijd de laagste/scherpste rente te bieden, wordt gehandeld in strijd met de vereisten van professionele toewijding en kan het economisch gedrag van de gemiddelde consument worden verstoord, waardoor de consument ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. De uiting is daarom misleidend en oneerlijk in de zin van artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De uiting gaat ook gepaard met onjuiste informatie en is daardoor misleidend als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder a, b, d en f NRC.

Door de claim dat Hypotheek24.nl altijd de laagste/scherpste rente biedt, welke belofte niet kan worden waargemaakt, is de uiting tevens in strijd met de Algemene aanbeveling inzake het gebruik van superlatieven, aldus de Consumentenbond.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Hypotheek24.nl is geen online hypotheekaanbieder, zoals de Consumentenbond stelt, maar een vergelijkingssite die consumenten in staat stelt om zelf hypotheken met elkaar te vergelijken op rente en voorwaarden. De site biedt informatie over de verschillende hypotheekvormen en een volledig overzicht van de rentes en voorwaarden van alle hypotheekverstrekkers. Het is mogelijk dat door een technische storing in de database-architectuur gedurende korte tijd van de door de Consumentenbond genoemde hypotheekaanbieders beperkte informatie in het renteoverzicht gepubliceerd is geweest.

De bestreden beweringen zijn niet misleidend en oneerlijk. Omdat Hypotheek24.nl onafhankelijk alle hypotheekaanbieders op rente en voorwaarden vergelijkt, biedt zij dus altijd de laagste rente. Hierbij gaat het om het tonen van een overzicht van de laagste rentes en niet om het kunnen afsluiten van de laagste rente. Dit wordt nog eens bevestigd door de bijbehorende actiebutton met de tekst “Toon de laagste rentes”. Het primaire doel van de vergelijkingssite is het onafhankelijk informeren van consumenten. De Consumentenbond suggereert abusievelijk dat er bij het vergelijken van hypotheken een verband bestaat tussen het wel of niet online kunnen afsluiten van een hypotheek bij een van de hypotheekverstrekkers op Hypotheek24.nl. De site biedt overigens wel de mogelijkheid om bij alle hypotheekverstrekkers een gratis offerte aan te vragen.

Om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Consumentenbond is de tekst op de website inmiddels aangepast door in de zin “We vergelijken onafhankelijk àlle hypotheekverstrekkers en bieden dus altijd de laagste rente” het woord “bieden” te vervangen door “tonen”. Ditzelfde is gebeurd met de tekst “Altijd de scherpste rente”, die is vervangen door: “We vergelijken àlle hypotheekverstrekkers en tonen dus altijd de laagste rente”.

Er is volgens adverteerder geen sprake van strijd met de Algemene aanbeveling onder e betreffende het gebruik van superlatieven. De aanduiding “laagste/ scherpste rente” betreft een feitelijke constatering en geen vergelijkende reclame. Omdat alle hypotheekverstrekkers worden vergeleken kan eenvoudig worden gecontroleerd of en onderbouwd dat een overzicht van de laagste rente wordt getoond.

 

De mondelinge behandeling

Partijen hebben hun standpunten nader toegelicht. Voor zover relevant voor de beslissing wordt hierop nader ingegaan in het hiernavolgende oordeel.

 

Het oordeel van de Commissie

1. De Consumentenbond maakt in de eerste plaats bezwaar tegen de mededeling “We vergelijken onafhankelijk àlle hypotheekverstrekkers en bieden dus altijd de laagste rente” omdat volgens de Consumentenbond niet alle hypotheekverstrekkers in de vergelijking worden betrokken. De Commissie acht echter voldoende aannemelijk geworden dat wellicht korte tijd, als gevolg van een technische storing, een aantal hypotheekaanbieders in het overzicht ontbrak, maar dat niet bepaalde aanbieders uit het overzicht worden geweerd. Adverteerder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat – behoudens tijdens de genoemde korte storing – daadwerkelijk alle hypotheekverstrekkers met elkaar worden vergeleken.

2. Naar het oordeel van de Commissie wordt de gemiddelde consument door de mededeling van Hypotheek24.nl dat zij altijd de laagste/scherpste rente biedt, wel op het verkeerde been gezet ten aanzien van de aard van het aanbod van adverteerder. Door het woord “bieden”, in combinatie met de context waarin wordt gesproken over het “helpen” door Hypotheek24.nl bij het “regelen” of het “online afsluiten” van een hypotheek, het 3-stappenplan “Kiezen. Checken. Afsluiten” en de door Hypotheek24.nl gerekende “afsluitkosten van € 650,-”, wordt de indruk gewekt dat Hypotheek24.nl niet alleen de mogelijkheid biedt tot vergelijking van hypotheken, maar tevens optreedt als bemiddelaar en daarbij altijd de laagste/scherpste rente biedt. De gemiddelde consument zal hierdoor kunnen menen dat Hypotheek24.nl de laagste rente hanteert en dat men via haar website een hypotheek met de laagste rente kan afsluiten. Hypotheek24.nl is echter geen bemiddelaar voor alle hypotheekaanbieders. Via Hypotheek24.nl kan slechts bij negen aanbieders een hypotheek worden afgesloten.

De Commissie acht het aannemelijk dat zich hierdoor de situatie kan voordoen dat een consument die op grond van de veronderstelling dat Hypotheek24.nl de laagste en/of scherpste rente biedt, besluit via Hypotheek24.nl een hypotheek af te sluiten, vervolgens niet in staat is om ook voor die rente een hypotheek af te sluiten. Aldus wordt de consument teleurgesteld in de door adverteerder gewekte verwachting dat men bij Hypotheek24.nl voor de laagste rente een hypotheek kan afsluiten.

3. Het voorgaande voert tot de conclusie dat in de bestreden reclame-uiting op onduidelijke wijze essentiële informatie over de dienstverlening van Hypotheek24.nl wordt verstrekt. Door het ontbreken van informatie over het gegeven dat het aanbod van aanbieders waarbij men via Hypotheek24.nl een hypotheek kan afsluiten beperkter is dan de groep aanbieders waarvan de rente wordt vergeleken, beschikt de gemiddelde consument niet over alle informatie die hij nodig heeft voor een geïnformeerd besluit over een transactie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

4. De Commissie heeft kennis genomen van de mededeling van Hypotheek24.nl dat zij haar uiting heeft aangepast, maar deze aanpassing maakt het voorgaande niet wezenlijk anders. Immers, deze wijziging zal de gemiddelde consument geen wezenlijk ander beeld geven over de dienstverlening van Hypotheek24.nl en daarom de misleiding onvoldoende wegnemen.

5. Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken