a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2018/00490

Datum:

14-08-2018

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Overige

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de VVV cadeaukaart voor zover daarop (op de achterzijde) staat:

“Deze VVV Cadeaukaart is onbeperkt geldig. 3 jaar na activatie wordt er jaarlijks een bedrag in rekening gebracht voor het aanhouden van het saldo.”

 

De klacht

Op de VVV cadeaukaart staat “onbeperkt geldig”. Dit impliceert dat de kaart altijd een waarde blijft houden. In werkelijkheid is dat niet het geval, omdat na drie jaar kosten in rekening worden gebracht. Dit kan ertoe leiden dat het saldo € 0,- wordt, waardoor de kaart waardeloos is geworden. De uiting “onbeperkt geldig” is daarom in strijd met de artikelen 7 (oneerlijk) en/of 8 (misleiding) van de Nederlandse Reclame Code (NRC), aldus de Consumentenbond.

 

Het verweer

VVV Cards voert het volgende aan, verkort en zakelijk weergegeven.

De VVV cadeaukaart is onbeperkt geldig. Dat wil zeggen dat de kaart, zolang er saldo is, altijd als betaalmiddel kan worden gebruikt. Er is wel sprake van een kostensystematiek, die inhoudt dat drie jaar na activering jaarlijks een beheervergoeding van € 6,- in rekening wordt gebracht ten laste van het saldo van de kaart. De Consumentenbond is, evenals VVV Cards, een van de actieve deelnemers van het Keurmerk Cadeaukaarten. De Consumentenbond vermeldt zelf op zijn website dat een cadeaukaart waarop geen uitgiftedatum of vervaldatum staat, “onbeperkt geldig” is. Specifiek over de VVV cadeaukaart vermeldt de bond dat deze in principe een onbeperkte houdbaarheid heeft, maar dat vanaf het vierde jaar jaarlijks € 6,- van het tegoed afgaat. De Consumentenbond weet dus dat ‘onbeperkt geldig’ niet betekent dat het aanvankelijke tegoed altijd kan worden besteed. Reeds hierom moet volgens VVV Cards de klacht worden afgewezen. Verder is van belang, aldus VVV Cards, dat de tekst “onbeperkt geldig” niet in uitingen op radio, tv of in print wordt gebruikt. De tekst “onbeperkt geldig” staat ook niet op zichzelf. Direct hierna wordt meegedeeld: “3 jaar na activatie wordt er jaarlijks een bedrag in rekening gebracht voor het aanhouden van het saldo.” Dat na verloop van tijd kosten (kunnen) zijn verbonden aan de kaart, wordt dus duidelijk in de uiting zelf vermeld. Aan de cadeaukaart zijn voorwaarden verbonden, waarvan de belangrijkste op de kaart staan en de overige in de gebruiksvoorwaarden op de website. VVV Cards benadrukt dat “onbeperkt geldig” niet hetzelfde is als onbeperkt gratis. Overigens is de VVV cadeaukaart een van de weinige cadeaukaarten waarop de bepalingen ten aanzien van elektronisch geld in de Wet op het financieel toezicht (Wft) van toepassing zijn en die dus onder toezicht staat van DNB en AFM.

 

De mondelinge behandeling

Partijen hebben hun standpunt gehandhaafd en nader toegelicht. Voor zover relevant voor de beslissing, wordt in het hiernavolgende oordeel ingegaan op hetgeen ter zitting is aangevoerd.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

Centraal staat de vraag of de mededeling “onbeperkt geldig” op de VVV cadeaukaart misleidend is omdat vanaf drie jaar na activatie van de card jaarlijks kosten in rekening worden gebracht aan de houder van de card.

2.

De Commissie stelt voorop dat voor de beantwoording van deze vraag niet van belang is dat de Consumentenbond op zijn website een uitleg over de bruikbaarheid van de VVV cadeaukaart geeft en (dus) op de hoogte is van het feit dat na drie jaar jaarlijks kosten in rekening worden gebracht. Beoordeeld moet worden of de mededeling “onbeperkt geldig” de gemiddelde consument op het verkeerde been kan zetten ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden van de kaart. Dat is naar het oordeel van de Commissie niet het geval. Zij overweegt daartoe als volgt.

3.

Bij de beoordeling of de bestreden mededeling “onbeperkt geldig” misleidend is, moet worden uitgegaan van de totale uiting en de context van de mededeling. Direct achter de tekst “onbeperkt geldig” staat “3 jaar na activatie wordt er jaarlijks een bedrag in rekening gebracht voor het aanhouden van het saldo”. Aldus wordt enerzijds duidelijk gemaakt dat de cadeaukaart niet aan een bepaalde, vooraf vastgestelde einddatum is gebonden. Anderzijds wordt de consument gewaarschuwd dat na verloop van drie jaar kosten in rekening worden gebracht indien niet het volledige saldo van de kaart is besteed. Dat het saldo op de kaart daardoor na drie jaar vermindert, betekent niet dat de kaart niet meer geldig is.

4.

Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken