a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Dossiernr:

2009/00760

Datum:

10-12-2009

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een televisiecommercial voor Ariel Excel Gel. In deze commercial doet een man witte kleding met duidelijk zichtbare vlekken in een wasmachine, draait de temperatuurknop op “Koud 150“ en plaatst een houder met Ariel Excel Gel in de wasmachine. Na het wassen pakt de man de kle­ren uit de was­ma­chine. De kleren hebben dan geen zichtbare vlekken

meer. In de televisiecommercial wordt tijdens deze beelden onder meer gezegd: “Warme chocola­de­melk, hete sambal, een vurige date. Maar een koude was? Ontdek de nieu­we Ariel Excel Gel. Een unieke nieuwe gel die van het begin af aan ontwikkeld is om al vanaf 15 gra­den stralend schoon te wassen, Dus kun je je machine echt op koud zetten. Nieu­we Ariel Excel Gel wast briljant schoon al vanaf een kou­de 15 graden.Dat is echt briljant. 84% van de ruim 1.000 gezinnen die meededen aan de test van TNS NIPO beveelt Ariel Excel Gel aan.”

 

De klacht

 

Volgens de televisiecommercial verwijdert Ariel Excel Gel vlekken in kleding bij wassen op 15 graden Celsius. Klaagster heeft een fles van dit product gekocht, maar zelfs na drie keer was­sen gaan vlekken er niet uit. Klaagster heeft gebeld met de klanten­ser­vice van adver­teer­der. Die ver­telde haar dat Ariel Excel Gel geen vlekken verwijdert en dat de reclame “een beetje mis­lei­dend” is. Dit wasmiddel is alleen geschikt voor kleding zonder vlekken die een opfrisbeurt nodig heeft. Op grond van het voorgaande is sprake van misleidende reclame.

 

Het verweer

 

Ariel Excel Gel is uitvoerig getest door middel van zogenaamde in-lab testen en uitgebreide consumentenonderzoeken waaraan steeds meer dan 200 mensen hebben deelgenomen. De in-lab testen zijn gebaseerd op de zogenoemde AISE methode en werden aangevuld met een aantal vlekken om tot een vlekkenset te komen die bestaat uit een combinatie van veel

voorkomende en moeilijk te verwijderen vlekken, gebaseerd op onderzoek dat representatief is voor West-Europa. Er zijn ook gevalideerde testen uitgevoerd met textiel van consumen­ten om de witheid en de algemene netheid te controleren. De conclusie van deze onderzoe­ken is dat Ariel Excel Gel minsten even goed presteert als concurrerende wasmiddelen en dat consumenten een erg hoge waardering voor dit product hebben bij het wassen op een lage temperatuur. De Engelse consumentenbond en het SOHIT (het Nederlands testinstituut met expertise op het gebied van textiel en wasmiddelen) ondersteunen deze conclusies. Uit onderzoek van het SOHIT blijkt dat 89% van een groep van 39 gebruikers onderschrijft dat Ariel Excel Gel briljant schoon wast op en dat men met dit product zowel op 15 als op 40 gra­den Celsius de was schoon kan krijgen. Adverteerder kan niet bepalen op basis van welke feiten Ariel Excel Gel in het ge­val van klaagster de verwachte prestaties niet heeft geleverd. Van mislei­ding is op grond van het voorgaande geen sprake. Adverteerder betreurt het als zijn kan­tenservice onjuiste informatie heeft verstrekt.

 

De repliek

 

De klacht is gebaseerd op de ervaringen van klaagster met de slabbetjes van haar zoontje met daarop yoghurt en chocoladevlekken. Klaagster heeft hiervan foto’s bijgevoegd. Na drie keer wassen waren de slabbetjes nog steeds vies. Pas bij 40 graden Celsius werden de slab­betjes schoon. Aangezien in de televisiecommercial wordt beweerd dat rode saus en grasvlek­ken bij een koude was worden verwijderd, is klaagster teleurgesteld.

 

De mondelinge behandeling

 

Adverteerder licht toe op welke wijze volgens de AISE methode wordt getest. Het betreft een gestandaardiseerde test. Bij praktijktesten door consumenten is 84 tot 89% tevreden over Ariel Excel Gel. Het percentage van 84% is afkomstig van een real item test door TNS NIPO.

Dit is een onafhankelijk instituut. De in de televisiecommercial getoonde vlekken worden al bij 15 graden Celsius verwijderd. Dit geldt niet voor alle vlekken. Er wordt daarom gezegd dat Ariel Excel Gel al vanaf deze temperatuur schoon wast.

 

Het oordeel van de Commissie

Het doel van de onderhavige reclameboodschap is om onder de aandacht van het publiek te brengen dat Ariel Excel Gel schoonwast “al vanaf een koude 15graden”. Adverteer­der heeft

onder verwijzing naar de door haar genoemde onderzoeken voldoende onderbouwd dat het product vanaf deze temperatuur enige reinigende werking heeft en dat deze werking in ieder geval geldt voor de in de televisiecommercial ge­toonde vlek­ken, die zijn veroorzaakt door chocola­de­melk, sambal en gras. Dat het product op deze temperatuur niet alle vlekken vol­ledig verwijdert, doet de onderhavige reclame-uiting nog niet misleidend zijn. De consument mag op grond van de commercial immers niet ver­wachten dat het pro­duct bij deze tempera­tuur alle vlekken volledig verwijdert. Van een gegarandeerd resultaat is geen sprake, terwijl in de televisiecom­mer­cial bovendien sprake is van een voor het publiek dui­delijk her­ken­bare en in re­cla­me voor wasmiddelen ook ­gebruikelijk te achten overdrij­ving van de prestaties van het wasmiddel (“stralend” en “briljant” schone was). De door klaagster over­ge­legde foto’s van slab­betjes kunnen op grond van het voorgaande niet tot het oordeel leiden dat de reclame-uiting misleidend is, nog los van het feit dat de Com­missie niet kan vast­stellen of deze slab­betjes normaal ver­vuild zijn en op 15 graden Celsius zijn gewassen met Ariel Excel Gel. De klacht kan op grond van het voor­gaande niet slagen.

 

De beslissing

 

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken