a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2016/00543

Datum:

09-08-2016

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Algemene Aanbeveling

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een reclamefolder van Expert waarin adverteerder een Samsung wasmachine aanbiedt voor € 499,–. Boven deze prijs staat een prijs van € 699,– doorgestreept.

 

De klacht

Klager stelt, samengevat, dat de wasmachine oorspronkelijk geen € 699,– maar € 549,–. kostte bij adverteerder. Dit blijkt uit een bon die bij de wasmachine is meegeleverd. Na afloop van de kortingsactie kostte de wasmachine, net als vóór de actie, weer € 549,–. Adverteerder probeert blijkens het voorgaande mensen te lokken met misleidende informatie. Zij doet het voorkomen alsof ze een korting van € 200,– geeft. In werkelijkheid bedraagt de korting slechts € 50,–. Er is daardoor sprake van een onjuiste van/voor-prijs. Adverteerder heeft de “van-prijs” nooit gehanteerd voorafgaand aan de aanbieding. Volgens klager is dit oplichting.

 

Het verweer

Dit wordt als volgt samengevat. Het is juist dat in de folder een Samsung wasmachine stond met de adviesprijs van € 699,–. Samsung hanteert deze adviesprijs nog steeds. Adverteerder is er door verschillende redenen niet alert op geweest om de verlaagde Expert adviesprijs in de folder door te voeren. Adverteerder biedt hiervoor excuses aan, want het is nooit de bedoeling geweest om klanten te misleiden en bewust foutieve informatie of hogere adviesprijzen te communiceren.

 

De repliek

Deze wordt als volgt samengevat. Klager meent dat sprake is van bewust handelen van adverteerder dat verboden is. Adverteerder streeft ook niet naar een oplossing. Klager verwijst naar de Facebook pagina van adverteerder waaruit blijkt dat adverteerder “slechte smoezen” heeft en dat ook anderen hebben geklaagd over vergelijkbare kwesties.

 

De dupliek

Deze wordt als volgt samengevat. Adverteerder hanteert zoveel mogelijk de laatst geadverteerde prijs indien deze prijs aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals dat deze een redelijke tijd voorafgaand aan de actie is gebruikt, de laatste prijs de nieuwe adviesprijs is, en stabiliteit in de prijzen bestaat. Adverteerder hanteert de “nationaal geldende prijs”. Elke ondernemer heeft het recht om de prijzen zelf aan te passen. Het kan helaas voorkomen dat er een fout sluipt in de wekelijkse folder. Adverteerder handhaaft verder haar stelling dat geen sprake is van opzettelijke misleiding, zoals ook is gebleken uit een onderzoek van de Consumentenbond in 2013. Klager is niet benadeeld. Adverteerder heeft inmiddels extra maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen en biedt tot slot excuses aan.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De in de bestreden uiting vermelde doorgestreepte prijs betreft de adviesprijs die de fabrikant voor de wasmachine hanteert. Uit de uiting blijkt echter niet dat het hier om een adviesprijs gaat. Daardoor zal de gemiddelde consument vermoedelijk veronderstellen dat sprake is van een van/voor-prijs, waarbij de prijs van € 699,– de oorspronkelijke verkoopprijs is en de prijs van € 499,– de nieuwe (actie)prijs. De onderhavige wasmachine heeft bij adverteerder voorafgaand aan de actie geen € 699,– gekost. Klager heeft gemotiveerd gesteld dat deze wasmachine voorafgaand aan de actie door adverteerder voor € 549,– werd aangeboden, hetgeen niet door adverteerder is betwist. Derhalve suggereert de uiting een groter prijsvoordeel dan in werkelijkheid bestaat.

2)  Uit het voorgaande volgt dat adverteerder in de uiting onjuiste informatie heeft verstrekt over het specifieke prijsvoordeel als bedoeld onder d van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Tevens voldoet de reclame-uiting daardoor niet aan de algemene aanbeveling sub g (adviesprijs). Verder is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument door het voorgaande ertoe gebracht kan worden een besluit over de transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Hierbij doet de intentie van adverteerder niet ter zake.

3)  Adverteerder heeft voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij passende maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen, zodat ervan kan worden uitgegaan dat zij niet opnieuw op de onderhavige wijze reclame zal maken. Om die reden zal de voorzitter gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, en een aanbeveling achterwege laten.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC, mede in verbinding met de algemene aanbeveling sub g.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken