a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2017/00626

Datum:

03-10-2017

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting in de “Slaap brochure” van Leefcomfort. In de uiting met de kop “De absolute top in matrassen ‘Luchtcomfort de Luxe’ by Leefcomfort” staat, voor zover voor de klacht relevant: “10 jaar garantie op luchtdichtheid luchtkern!”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

In de uiting in de brochure staat zonder verwijzing naar eventuele beperkingen of afbouwpercentages: “10 jaar garantie op luchtdichtheid luchtkern!” Klaagster heeft in september 2012 van adverteerder een offerte ontvangen voor (onder andere) een ‘Luchtcomfort de Luxe’ matras, waarin ook wordt vermeld “10 Jaar garantie op de luchtkern van onze ‘Luchtcomfort’ luchtondersteunende matrassen”. Op basis van de mededeling over de garantie in de brochure, die is herhaald in de offerte, heeft klaagster in oktober 2012 de matras besteld. Toen in 2016 de luchtkern van de matras lek bleek te zijn, heeft Leefcomfort gratis een nieuwe luchtkern geplaatst. Voor de vervanging van de luchtkern in juli 2017 bleek klaagster echter € 231,80 te moeten betalen. Hierbij werd verwezen naar het – volgens klaagster niet eerder door haar ontvangen – garantiebewijs, waarin staat dat sprake is van een in 10 jaar afbouwende garantie. Klaagster stelt dat zij dit op basis van de reclame-uiting niet kon weten.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Adverteerder meent dat het niet verplicht is alle voor een garantie geldende voorwaarden in een brochure of andere uiting voor een product op te nemen. De consument heeft de plicht zich van de voorwaarden te vergewissen. Op de door klaagster ontvangen offerte wordt verwezen naar de door het CBW in samenwerking met de Consumentenbond opgestelde algemene voorwaarden, die ook op adverteerders website staan en in de showroom hangen. In de brochure wordt ook verwezen naar de leveringsvoorwaarden van adverteerder. Op de door klaagster gekochte matras wordt 10 jaar afbouwende garantie gegeven, zoals op het door adverteerder verstrekte garantieformulier staat.

 

De repliek en dupliek

Klaagster en adverteerder handhaven hun eerder ingenomen standpunten.

 

Het oordeel van de Commissie

1. De Commissie stelt voorop dat zij in de onderhavige beslissing alleen een oordeel kan en mag geven over de door klaagster bestreden reclame-uiting, te weten de mededeling “10 jaar garantie op luchtdichtheid luchtkern!” in de brochure van adverteerder.

2. Op grond van het door partijen overgelegde garantiebewijs is komen vast te staan dat sprake is van een in 10 jaar afbouwende garantie, waarbij alleen in het eerste jaar na factuurdatum de kosten van reparatie en/of vervanging volledig voor rekening van Leefcomfort komen. In de daaropvolgende jaren komt een per jaar toenemend gedeelte van de kosten voor rekening van de klant. Klaagster maakt bezwaar tegen de mededeling “10 jaar garantie” in de uiting, omdat niet wordt vermeld dat sprake is van een afbouwende garantie. De Commissie overweegt als volgt.

3. Krachtens artikel 12 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) – in verbinding met de Algemene aanbeveling onder f – moeten, indien in reclame over “garantie” wordt gesproken, de omvang, de inhoud en de tijdsduur van die garantie duidelijk zijn, het desbetreffende medium in aanmerking genomen. Dit betekent in het onderhavige geval dat de consument in de uiting attent moet worden gemaakt op het afbouwende karakter van de geadverteerde garantie. Nu dat niet wordt gedaan, maar op absolute wijze en zonder (een verwijzing naar) voorbehouden of voorwaarden wordt gesteld “10 jaar garantie op luchtdichtheid luchtkern!”, wordt in de uiting niet de in artikel 12 NRC bedoelde duidelijkheid over de garantie verschaft. Tevens is de uiting hierdoor voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van de reikwijdte van de verplichtingen van adverteerder als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder c NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Aan het voorgaande doet niet af dat wellicht, zoals door adverteerder gesteld, elders in de brochure of in andere uitingen de algemene (leverings)voorwaarden van adverteerder zijn opgenomen.

4. Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in de artikelen 7 en 12 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken