a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Dossiernr:

2021/00225

Datum:

22-07-2021

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een door Samsung aan klager verzonden e-mail waarin staat dat hij met behulp van een persoonlijke toegangscode “tegen een sterk verlaagde prijs” een wasmachine kan kopen. Klager heeft hierbij gekozen voor een in de webshop van adverteerder aangeboden wasmachine waarbij als doorgestreepte ‘van-prijs’ staat: “€ 529,00“ en als aanbiedingsprijs: “€ 379,00”.

 

Samenvatting van de klacht

Klager kreeg van adverteerder het aanbod tegen een ˜sterk verlaagde prijs” een nieuwe wasmachine te kopen. In de webshop van adverteerder zag klager een wasmachine waarbij een korting van (€ 529,- min € 379,-) € 150,- werd gegeven. Later zag klager dat andere aanbieders de wasmachine voor € 399,- verkopen, waarmee het door adverteerder geboden voordeel wordt teruggebracht tot slechts € 20,-. Recentelijk nog besteedden diverse media aandacht aan bevindingen van de Consumentenbond dat – ondanks richtlijnen daartoe van de Autoriteit Consument en Markt –  nog steeds overtredingen worden vastgesteld van de Wet Oneerlijke Handelspraktijen. Dit geldt met name waar het betreft zogenaamde ‘van-voor aanbiedingen’ waarbij prijsvoordelen worden gesuggereerd die bij nadere beschouwing verzonnen nep-aanbiedingen blijken te zijn. Volgens klager is ook in dit geval sprake van verboden prijsmisleiding wegens het niet expliciet vermelden van het feit dat de prijs van € 529‚- slechts een (fictieve) adviesprijs is. Om die reden is de reclame-uiting misleidend en in strijd met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code.

 

Samenvatting van het verweer

De klacht richt zich tegen een uiting ter aanmoediging van het kopen van een product tegen een sterk gereduceerd tarief (€ 379,-). In de uiting wordt de korting berekend over de originele prijs van € 529,-. Dat bij een bepaalde retailer het product op dat moment voor € 399,- te koop wordt aangeboden, doet niet ter zake. Adverteerder heeft geen invloed op de prijzen die retailers hanteren voor Samsung-producten. Dit zijn onafhankelijke partijen en ze zijn vrij om hun eigen prijzen te bepalen. Het gevolg is dat prijzen van Samsung-producten bij verschillende winkels kunnen verschillen. De uiting waar het in deze zaak om gaat is echter een uiting van adverteerder. De korting die wordt gegeven, is logischerwijs berekend over de prijs die adverteerder in haar webshop hanteert. Die prijs was toentertijd € 529,- en deze prijs geldt nog steeds, zoals blijkt uit de door adverteerder genoemde link naar haar webshop. Het kan redelijkerwijs niet van adverteerder worden verwacht om in uitingen tevens de verkoopprijzen van retailers te benoemen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht komt in de kern erop neer dat sprake is van een misleidende prijsaanbieding omdat een voordeel wordt voorgespiegeld dat er volgens klager in werkelijkheid niet of in veel mindere mate is. Hierbij noemt klager specifiek de in de uiting genoemde ‘van-prijs’ van € 529,- die volgens hem fictief is. Adverteerder heeft evenwel voldoende aannemelijk gemaakt dat het wel degelijk een reële prijs is. Adverteerder heeft dit onderbouwd aan de hand van stukken. Hiermee in overeenstemming is dat de voorzitter ambtshalve heeft vastgesteld dat de prijs van € 529,-. eind juni 2021 nog steeds gold en dus onmiskenbaar de normale prijs weergeeft die adverteerder rekent voor consumenten. Daarbij merkt de voorzitter op dat het in dit geval om een specifiek aan klager toegekend voordeel gaat, nu hij naar aanleiding van een reparatie het aanbod kreeg om tegen een “sterk verlaagde prijs” een nieuwe wasmachine te kopen. Adverteerder maakt dit aanbod blijkens het voorgaande waar.

2)  Dat sommige retailers het product aanbieden voor € 399,-, hetgeen niet veel meer is dan de in dit geval door adverteerder na een korting van € 150,- gehanteerde voordeelprijs van € 379,-, maakt de uiting niet misleidend. De door een adverteerder genoemde ‘van-prijs’ verwijst immers naar de prijs die zij zelf rekent en dus niet naar prijzen die andere aanbieders rekenen. Het referentiekader voor een ‘van-prijs’ is daarmee uitsluitend de eigen vroegere prijs. Nu ook in zoverre de grondslag aan de klacht is komen te ontvallen, beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter wijst de klacht af

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken