a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Niet)-commerciele reclame

Status:

Dossiernr:

2016/00744

Datum:

12-01-2017

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

(Niet)-commerciele reclame

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale marketing communicatie

De klacht

Klager stelt dat de Consumentenbond hem in strijd met artikel 1.3.a Code reclame via e-mail 2012 (Code e-mail) de e-mail van 17 augustus 2016 heeft toegezonden, nu daarvoor niet zijn expliciete toestemming in de vorm van een opt-in is verkregen. Daarnaast stelt klager dat in strijd met artikel 2.2 Code e-mail in de e-mail de contactgegevens van de Consumentenbond ontbreken en daarnaar evenmin op directe wijze wordt verwezen.

 

De reactie van de Consumentenbond

Deze wordt als volgt samengevat.
Klager heeft zich in 2013 aangemeld voor de campagne “#Beltegoed”, waarmee de Consumentenbond actie voerde om beltegoed langer houdbaar te maken. Bij het tekenen van deze petitie heeft klager op 16 april 2013 een opt-in afgegeven. Met het afgeven van de opt-in heeft klager toestemming verleend hem op de hoogte te houden over de campagne Beltegoed. De nieuwsbrief (“EDM”) waar klager over klaagt is de eerste e-mail die hij van de Consumentenbond heeft ontvangen. Een van de criteria waarop geselecteerd wordt bij het versturen van een EDM is of iemand wel of geen lid is, In de database van de Consumentenbond is dat het veld “prijsgroep” met waarde 00 of 01. Tot juni 2016 was dit veld voor klager leeg, waardoor hij niet geselecteerd werd bij het versturen van EDM’s. In juni 2016 heeft er een grootschalige migratie plaatsgevonden van (klanten)bestanden. Door de migratie heeft klager onbedoeld, en op nog onverklaarbare wijze, de waarde 00 gekregen waardoor hij in augustus 2016 is geselecteerd voor de nieuwsbrief. De Consumentenbond heeft inmiddels de manier waarop leden/bezoekers voor EDM’s worden geselecteerd nader bekeken en maatregelen getroffen om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen. Het beleid van de Consumentenbond is erop gericht om de privacy van al haar leden/bezoekers te waarborgen. De Consumentenbond zet zich ook actief in om de privacybelangen van alle consumenten in Nederland te behartigen. De Consumentenbond betreurt de gang van zaken en de verwarring die door de e-mail bij klager kan zijn ontstaan. Het feit dat klager een nieuwsbrief heeft ontvangen zonder (voor dit onderwerp) expliciet toestemming te hebben verleend, is geenszins een bewuste beleidsmatige keuze maar blijkens het voorgaande een (technische) fout waarvoor de Consumentenbond excuses aanbiedt.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Het eerste onderdeel van de klacht houdt in dat de Consumentenbond in strijd met artikel 1.3.a Code e-mail de gewraakte e-mail aan klager heeft verzonden. Deze klacht is gegrond. De Consumentenbond heeft immers erkend dat klager niet door middel van een actieve handeling vooraf toestemming heeft verleend voor het zenden van de e-mail met het onderwerp “Ook jij kunt zomaar honderden euro’s verdienen”. De Consumentenbond heeft toegelicht dat dit geen bewust handelen betrof, maar het gevolg is van een technische fout. Verder heeft de Consumentenbond voldoende aannemelijk gemaakt dat zij passende maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen, zodat ervan kan worden uitgegaan dat sprake is van een eenmalige fout. Om die reden zal de voorzitter gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep en een aanbeveling achterwege laten.

2)  Met betrekking tot het tweede onderdeel van de klacht, te weten dat in strijd met artikel 2.2 Code e-mail in de gewraakte e-mail de contactgegevens van de Consumentenbond ontbreken en evenmin daarnaar wordt verwezen via een werkende link, overweegt de voorzitter als volgt. Uit de e-mail, zoals klager die heeft overgelegd, blijkt dat daarin duidelijk de naam Consumentenbond en een telefoonnummer worden genoemd, evenals een link met de naam ‘contact’. Indien onder de link ‘contact’ een (fysiek) adres van de Consumentenbond wordt genoemd, is voldaan aan de vereisten van artikel 2.2 Code e-mail. Nu evenwel niet kan worden vastgesteld dat dit inderdaad het geval is en de Consumentenbond dit evenmin heeft gesteld, is onvoldoende gebleken dat de e-mail voldoet aan de eisen van artikel 2.2 Code e-mail, zodat op basis van de thans aanwezige gegevens dient te worden geoordeeld dat in strijd met dit artikel is gehandeld. In zoverre gaat de voorzitter evenwel ervan uit dat de Consumentenbond onder de link ‘Contact’ zo nodig alsnog haar adresgegevens zal vermelden, zodat op dit punt evenmin aanleiding bestaat voor een aanbeveling.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande is de voorzitter van oordeel dat afzender heeft gehandeld in strijd met artikel 1.3 sub a Code e-mail respectievelijk artikel 2.2 Code e-mail.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken