a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Status:

Dossiernr:

2018/00114

Datum:

10-04-2018

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een aan klager gerichte brief van 20 maart 2015. Onder de aanhef:

”Nu in Venlo: 25% voordeliger uw woning isoleren”

en een cirkel met daarin de tekst:

“Bespaar

 € 880

 per jaar”

staat onder meer:

“Het isoleren van spouwmuren en kruipruimte is een makkelijke manier om uw woning te verbeteren. Uw huis wordt in één keer een stuk comfortabeler en u bespaart direct op uw energierekening. Tot wel 30%! Dankzij ons isolatiecollectief in Venlo is isoleren nu tijdelijk een stuk voordeliger.

Collectief isoleren, een stuk voordeliger

Door meerdere huizen in één buurt te isoleren, werken we efficiënter en kunnen we kosten besparen. Dit levert ú voordeel op. Want als u nu meedoet met ons isolatiecollectief betaalt u tot maar liefst 25% minder dan normaal.

De voordelen van isolatie

? u bespaart tot 30% energie

? dat is voor uw vrijstaande woning al gauw € 880 per jaar (Bron: Milieu Centraal)

? uw woning wordt in 1 dag geïsoleerd, geen rommel, geen rompslomp

? u krijgt een comfortabel huis: warm in de winter én koel in de zomer

? u kunt alleen dit jaar nog tot 1 juli 2015 profiteren van het verlaagd btw-tarief”

en

“Doe mee en vraag vandaag nog een adviesgesprek aan

Ons isolatiecollectief in Venlo is nu open voor inschrijving tot 10 april. Dus wilt u uw huis voordelig isoleren? Stuur dan direct de antwoordkaart terug en vraag daarmee een vrijblijvend adviesgesprek aan. Wilt u meer informatie? Kijk op www. nederlandisoleert.nl/collectief”

En, onder het kopje “VOORDELEN NA ISOLATIE MET SUPAFIL”:

“Bespaar tot 30% op uw energierekening

Wanneer u kiest voor spouwmuurisolatie met Supafil kunt u tot 30% besparen op uw energierekening. Dat betekent al snel een besparing van honderden euro’s per jaar en met de stijgende energieprijzen en de stijgende BTW wordt deze besparing alleen maar groter. De hoogwaardige thermische eigenschap van Supafil zorgt voor een uitstekende constante isolatiewaarde voor de gehele duur van de woning (….)”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klager heeft zijn woning op 18 juni 2015 laten isoleren door adverteerder. In de bestreden uiting staat:

“U bespaart 30% op Uw energie kosten”, volgens “Bron: Milieu Centraal” en “dat is voor uw vrijstaande woning al gauw € 880 per jaar”.

Blijkens klagers gasrekeningen over de afgelopen drie jaren is de gestelde besparing echter niet overeenkomstig de werkelijkheid. Klager legt drie afrekeningen over, gedateerd 19 februari 2015, 18 februari 2016 en een (op de overgelegde afdruk niet te lezen) datum in 2017. Het verbruik zoals vermeld op deze afrekeningen bedraagt respectievelijk 2.366 m3, 2.331 m3 en 2.400 m3.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

In de uiting wordt gesproken over een besparing van tot wel 30% op energie en een besparing op de energierekening. Daarbij wordt uitdrukkelijk gewezen op de bron van de getoonde besparing, namelijk Milieu Centraal. Nadat in het verweer (tussen haakjes) een link is opgenomen naar de website www.milieucentraal.nl, stelt adverteerder dat op deze website wordt getoond hoeveel er kan worden bespaard per type woning. Bij de op de site getoonde besparing voor een vrijstaande woning wordt uitgegaan van een vrijstaande woning van een gemiddelde omvang met 3 bewoners en een HR-combiketel, waar de genoemde maatregel (in dit geval spouwmuurisolatie) ontbreekt.

Daarbij wordt, aldus adverteerder, uitdrukkelijk opgemerkt dat de werkelijke besparingen afhangen van het stookgedrag. Adverteerder verwijst naar een in het verweer opgenomen voorbeeld van de vermelding van de mogelijke besparing met spouwmuur isolatie gebaseerd op prijspeil 2018. Een dergelijk voorbeeld werd ook in 2015 op de website van Milieu Centraal getoond, aldus adverteerder.

Adverteerder wijst erop dat bovenbedoelde informatie publieke informatie is, die ook door overige partijen in de branche en door de overheid zelf wordt gebruikt. In dit kader verwijst adverteerder naar de website van de Rijksoverheid www.energiebesparendoejenu.nl.

De in de uiting getoonde besparing betreft geen gegarandeerde besparing; er staat: “tot wel 30%”. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat, afhankelijk van de omstandigheden, 30% de maximaal haalbare besparing is op kosten bij soortgelijke woningen in 2015.

De werkelijke besparing hangt uiteindelijk af van diverse factoren, zoals het werkelijk stookgedrag en daadwerkelijk verbruik van de consument, de hoeveelheid m2 die is geïsoleerd, alsook de hoogte van de toepasselijke tarieven voor de levering van gas per m3. Adverteerder heeft geen invloed op deze factoren. Er is dan ook geen sprake van misleidende reclame, aldus adverteerder.   

 

De mondelinge behandeling

Partijen hebben hun standpunten nader toegelicht.

Daarbij heeft klager een “Overzicht Gas Verbruik” overgelegd, inhoudende ten eerste het in de klacht al vermelde verbruik van 2.366 m3, 2.331 m3 en 2.400 m3 en ten tweede het verbruik over de periode 1 februari 2017 tot en met 1 februari 2018. Dit bedraagt 2.130 m3. Dit lagere verbruik houdt volgens klager verband met het verwijderen van de “buiten voeler” en met een andere instelling op het fornuis van klager. Uit het overzicht concludeert klager dat hij, na isolatie in 2015 door adverteerder  nog geen 2% energie heeft bespaard.

Namens adverteerder is meegedeeld dat deze graag wil onderzoeken wat de oorzaak is van de geringe besparing van energie in de woning van klager.

Wat betreft de in de uiting gestelde besparing wordt namens adverteerder benadrukt dat deze is gebaseerd op gegevens van overheidsinstellingen. Afgesproken wordt dat adverteerder deze gegevens na de zitting aan de Commissie zal toesturen, en in kopie aan klager.

Verder wordt namens adverteerder gesteld dat in de bestreden uiting wordt gewezen op de bron “Milieu Centraal”, omdat de werkelijke besparing van vele factoren afhangt, zoals bijvoorbeeld gedrag en woning. Ook vindt een toelichting plaats in een adviesgesprek, aldus adverteerder. Ten slotte wordt namens adverteerder meegedeeld dat zij geen bezwaar heeft tegen het opnemen van een disclaimer, mocht dat nodig blijken te zijn. 

 

Het oordeel van de Commissie

De Commissie stelt voorop dat in de bestreden uiting staat:

“(…) u bespaart direct op uw energierekening. Tot wel 30%!” en

“  ? u bespaart tot 30% energie” en

“Bespaar tot 30% op uw energierekening

Wanneer u kiest voor spouwmuurisolatie met Supafil kunt u tot 30% besparen op uw energierekening”. Anders dan de formulering van de klacht doet vermoeden, is in de uiting niet vermeld: “U bespaart 30% op uw energie kosten”.

Wat er zij van het bovenstaande, door voornoemde mededelingen dat “u” dus de geadresseerde van de uiting “tot 30%” op de energierekening bespaart, wordt de indruk gewekt dat men kan rekenen op een aanzienlijk besparing van energie(kosten), indien men gebruik maakt van het in de uiting opgenomen aanbod om zijn woning te isoleren. Daarbij komt dat de besparing van energie “tot 30%” in het geval van de geadresseerde nader wordt toegelicht als volgt:

“? dat is voor uw vrijstaande woning al gauw € 880 per jaar (Bron: Milieu Centraal)”. Ditzelfde bedrag van € 880,- staat op in het oog springende wijze en zonder (verwijzing naar een) toelichting rechts bovenaan de uiting.

Verderop in de uiting staat bovendien:

“Wanneer u kiest voor spouwmuurisolatie met Supafil kunt u tot 30% besparen op uw energierekening. Dat betekent al snel een besparing van honderden euro’s per jaar en met de stijgende energieprijzen en de stijgende BTW wordt deze besparing alleen maar groter”.

Klager heeft onder verwijzing naar het geringe verschil in verbruik van gas in zijn woning  voor en na isolatie kort samengevat betoogd dat de in de uiting voorgestelde besparing niet overeenkomstig de werkelijkheid is. Het lag vervolgens op de weg van adverteerder om die besparing aannemelijk te maken. Naar het oordeel van de Commissie heeft adverteerder dat niet gedaan. Nadat zij ter zitting had meegedeeld de gegevens van overheidsinstellingen, waarop de in de uiting gestelde besparing is gebaseerd, aan de Commissie te zullen toesturen, heeft zij volstaan met het sturen van een e-mail met links naar vijf websites, namelijk www.milieucentraal.nl, www.energiebesparendoejenu.nl, www.consumentenbond.nl, www.drechtsteden.nl en www.elmg.nl., zonder nadere toelichting. De Commissie acht het niet op haar weg liggen te onderzoeken of in deze links iets wordt vermeld over de woning van klager. Verder heeft adverteerder ook geen voorbeelden gegeven van met de woning van klager te vergelijken gevallen waarin de gestelde besparing daadwerkelijk is behaald.

Nu adverteerder de juistheid van de in de uiting gestelde besparing van energie(kosten), namelijk een besparing van energie “tot 30%” in combinatie met “880,- per jaar” niet aannemelijk heeft gemaakt, acht de Commissie de uiting te absoluut. In zoverre gaat de uiting gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van de voordelen van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken