a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2011/00448

Datum:

20-06-2011

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Overige

Motivatie:

Misl. Voornaamste kenmerken product

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de televisiecommercial voor LG Cinema 3D televisies, waarin onder meer wordt gezegd: “Kijk naar haarscherp Full HD beeld in 3D en 2D”.

 

De klacht

 

De aanprijzing van de LG Cinema 3D televisies als “Full HD in zowel 2D als 3D” is onjuist en om die reden misleidend. LG maakt gebruik van passieve 3D technologie, wat tot gevolg heeft dat elk oog slechts de helft van de beeldlijnen ontvangt. Dit is wel HD (1080i), maar niet Full HD (1080p).

 

Het verweer

 

De Commissie vat het verweer als volgt samen.

 

LG’s informatie in de betreffende commercial dat LG Cinema 3D televisies zowel 2D als 3D beelden in Full HD kwaliteit weergeven is juist.

Het begrip “Full HD” is een door fabrikanten gebruikt marketingbegrip, dat verwijst naar schermresoluties van 1920×1080 pixels. Deze definitie wordt ook gehanteerd door de Consumentenbond. Door testresultaten van onafhankelijke derde partijen wordt bevestigd dat de toestellen van LG die zijn voorzien van LG Cinema 3D techniek in zowel de 2D als 3D modus beelden weergeven met de resolutie van 1920×1080 pixels. De aanprijzing als “Full HD in 3D en 2D” is daarom niet misleidend.

 

Klager haalt verschillende termen door elkaar en houdt in zijn klacht niet voldoende rekening met de eigenschappen van 3D techniek van LG Cinema 3D televisies.

De termen 1080i en 1080p worden door klager op een onjuiste wijze in verband gebracht met de marketingterm Full HD en worden in de bestreden reclame niet gebruikt. De termen 1080i en 1080p hebben betrekking op de wijze waarop het weergegeven beeld op het scherm wordt ververst. Overigens kwalificeren de LG Cinema 3D televisies, anders dan klager beweert, als 1080p.

De passieve 3D technologie waarmee LG werkt heeft betrekking op de waarneming. In essentie bestaat de huidige 3D weergavetechniek eruit dat de kijker met beide ogen naar het televisiescherm kijkt, terwijl elk oog een net iets ander beeld te zien krijgt.  Daarvoor is een speciale bril nodig. Bij de huidige stand van zaken is het niet mogelijk om 3D beelden waar te nemen met één oog. Momenteel worden door fabrikanten twee methodes gebruikt; ofwel zij geven een beeld weer aan ieder oog afzonderlijk met een “shutterglasses” bril ofwel zij geven het beeld dat op het scherm wordt geprojecteerd in twee delen weer die gelijktijdig door elk oog worden waargenomen met een gepolariseerde bril. Deze laatste methode wordt in het algemeen “passieve 3D techniek” genoemd. LG Cinema 3D televisies geven 3D beelden weer die met twee ogen tegelijk moeten worden bekeken.

 

De in de commercial gegeven informatie “Full HD in 3D en 2D” is juist en voor de gemiddelde consument niet onduidelijk of dubbelzinnig als bedoeld in artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code. Bovendien wordt in de commercial geen informatie achterwege gelaten waardoor sprake zou kunnen zijn van misleiding in de zin van artikel 8.3 NRC. Een nadere uitleg van het begrip Full HD is niet nodig en wordt in het algemeen niet in reclames opgenomen, omdat het door de gemiddelde consument voldoende wordt begrepen. Technische gegevens van de televisie worden in de winkel of online in de webshop verstrekt.

 

De mondelinge behandeling

 

Het standpunt van adverteerder is door onder anderen mr. Khodabaks aan de hand van overgelegde aantekeningen nader toegelicht. Voor zover van belang voor de beslissing  wordt hierop teruggekomen in het oordeel van de Commissie.

Door adverteerder is een presentatie gegeven met een LG Cinema 3D televisie.

 

Het oordeel van de Commissie

 

Ter beoordeling van de Commissie staat  de vraag of de aanprijzing in de betreffende televisiecommercial van LG Cinema 3D televisies als “Full HD in 2D en 3D” in strijd is met de Nederlandse Reclame Code. De Commissie beantwoordt deze vraag ontkennend en overweegt daartoe het volgende.

 

Door adverteerder is voldoende aannemelijk gemaakt dat de term “Full HD” een algemeen gebruikt marketingbegrip is ter aanduiding van een schermresolutie van 1920×1080 pixels, ter onderscheiding van traditionele HD met een schermresolutie van 1280×720 pixels.

Naar het oordeel van de Commissie zal door de gemiddelde consument de kwalificatie “Full HD” in deze zin worden opgevat.

Vast is komen te staan – mede door de presentatie tijdens de vergadering – dat de aangeprezen LG 3D televisies in zowel 2D modus als 3D modus een schermresolutie van 1920×1080 pixels hebben en derhalve in 2D en 3D kwalificeren als Full HD als hierboven beschreven.

 

Gelet op het vorenstaande acht de Commissie de in de in de uiting verstrekte informatie niet onjuist of voor de gemiddelde consument onduidelijk en dient de klacht te worden afgewezen.

                      

De beslissing

 

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken