a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Overige (geen passende categorie)

Dossiernr:

2015/00613

Datum:

08-07-2015

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Overige (geen passende categorie)

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uitingen

 

Het betreft de volgende mededelingen op de homepage van de website www.cbw-erkend.nl:

“CBW erkend Zeker van uw aankoop” en “Garanties van CBW-erkend: Veilig aanbetalen (…)”,

en de volgende mededelingen op het voorblad van de folder “CBW-erkend Voorwaarden voor woonwinkels”:

“Veilig aanbetalen, gaat een winkel failliet dan bent u uw aanbetaling niet kwijt” en “Want koopt u CBW-erkend, dan zit het met uw aankoop goed!” en “Gaat een winkel failliet, dan bent u uw geld niet kwijt”.

 

De klacht

 

In de uitingen wordt gesteld dat je zeker bent van je aankoop en dat je aanbetaling veilig is als de winkel waar je je aankoop hebt gedaan failliet gaat. Klager acht deze mededelingen misleidend. In geval van faillissement moet je namelijk uitwijken naar een van de door adverteerder geselecteerde alternatieve CBW-erkende leveranciers. Klager, die een keuken had gekocht bij een keukenleverancier in het hogere segment, heeft ervaren dat niet altijd een “reëel alternatief” beschikbaar is. Bovendien is de nieuwe leverancier volledig vrij om een willekeurige prijs te berekenen, aldus klager. Wordt de aanbetaling in mindering gebracht op een prijs die hoger is dan de oorspronkelijke prijs, dan moet de aanbetaling alsnog als verloren worden beschouwd. Er is dus geen enkele garantie dat je je geld niet kwijt bent. Daarom acht klager de bestreden mededelingen misleidend.

 

Het verweer

 

Het verweer wordt als volgt samengevat.

 

De aanbetalingsgarantie houdt niet in dat geld wordt terugbetaald aan de consument, maar dat de aanbetaling wordt verrekend bij het sluiten van een vervangende overeenkomst met een andere CBW-erkende ondernemer. De precieze inhoud van de garantie wordt helder uiteengezet op de website (bij de ‘Veelgestelde vragen’) en in artikel 17 van de CBW-erkend Algemene Voorwaarden voor woonwinkels, welke voorwaarden ook via de website te downloaden zijn. Het is een feit van algemene bekendheid dat de voorwaarden voor een bepaalde garantie moeten worden geraadpleegd om de exacte inhoud van die garantie te kunnen bepalen. Hiervoor kan niet worden afgegaan op de algemene – door klager aangehaalde – uitingen. De CBW-erkende ondernemers zijn verplicht de CBW-erkend voorwaarden te gebruiken en toe te passen op hun overeenkomsten en offertes. Dit betekent onder meer dat de ondernemer met wie een vervangende overeenkomst wordt gesloten zijn normale prijzen moet hanteren en dus niet, zoals klager meent, met het oog op de te verrekenen aanbetaling zijn reguliere prijs mag verhogen. Alle CBW-erkende woonwinkels worden op de website cbw-erkend.nl vermeld, zodat er geen onjuist beeld wordt geschetst over de alternatieven bij een eventueel faillissement.

 

De mondelinge behandeling

 

Het standpunt van adverteerder wordt gehandhaafd en nader toegelicht.

Daaraan wordt toegevoegd dat adverteerder over de thans geldende CBW-erkend voorwaarden overleg heeft gevoerd met de Consumentenbond. Een garantie op terugbetaling van het aankoopbedrag aan de consument in geval van faillissement is niet mogelijk, omdat dit een onverzekerbaar risico is. De aanbetalingsgarantie is een solidariteitsregeling, waarbij de vervangende ondernemer door de aanbetaling te verrekenen een deel van zijn marge inlevert. Inretail kan haar leden niet verplichten om in geval van een vervangende overeenkomst dezelfde prijs te hanteren als de failliete onderneming. Desgevraagd wordt erkend dat er situaties denkbaar zijn waarin een consument ondanks de aanbetalingsgarantie zijn aanbetaling kwijt is, omdat hij de nieuwe (hogere) prijs die door het vervangende bedrijf wordt gevraagd niet kan of wil betalen. Deze situatie zal zich bij merkproducten niet gauw voordoen, aldus adverteerder.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1. De Commissie begrijpt de klacht aldus dat klager de uitingen over de aanbetalingsgarantie

van CBW-erkend misleidend acht omdat daarin volgens klager ten onrechte de indruk wordt gewekt dat je in geval van een faillissement je aanbetaling niet kwijt bent.

 

2. In de bestreden uitingen wordt de aanbetalingsgarantie onder meer aangeprezen met de mededelingen “Veilig aanbetalen” en “Gaat een winkel failliet, dan bent u uw aanbetaling (of: uw geld) niet kwijt”. Naar het oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument deze – absoluut gestelde – mededelingen gemakkelijk aldus kunnen opvatten dat in geval van faillissement van de onderneming waarmee hij een overeenkomst heeft afgesloten het bedrag van zijn aanbetaling wordt terugbetaald dan wel als aanbetaling wordt aanvaard door een andere ondernemer die eenzelfde offertebedrag hanteert. In werkelijkheid houdt de garantie in dat de door de consument betaalde aanbetaling wordt verrekend als hij een vervangende overeenkomst sluit met een andere CBW-erkende ondernemer, die hiervoor een nieuwe offerte, die duurder kan uitvallen, uitbrengt. Adverteerder heeft toegegeven dat het mogelijk is dat als de nieuwe offerte – ook al is deze conform de normale prijzen van het betreffende bedrijf – hoger is dan de oorspronkelijke offerte van de failliete ondernemer en de koper niet op de hogere offerte wil ingaan, de koper zijn aanbetaling kwijt is.

 

3. Gelet op het voorgaande acht de Commissie de bestreden uitingen voor de gemiddelde consument te absoluut en daarom onduidelijk ten aanzien van de voordelen van de aanbetalingsgarantie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Aan dit oordeel doet niet af dat de invulling die adverteerder aan de aanbetalingsgarantie geeft in de Algemene Voorwaarden wordt uiteengezet, nu de consument niet direct bij de bestreden uitingen, bijvoorbeeld door een asterisk, naar deze voorwaarden wordt verwezen. Omdat de gemiddelde consument door de uitingen ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zijn de uitingen misleidend en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

4. Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

De Commissie acht de reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken