a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Tele) communicatie technologie

Dossiernr:

2011/00894

Datum:

24-10-2011

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

(Tele) communicatie technologie

Motivatie:

Vergelijkende reclame

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

           

Het betreft een televisiecommercial voor het voordeelpakket van UPC, waarin wordt gezegd: “Internet van UPC gaat verder waar ADSL ophoudt”.

In de commercial ruilt een gezin dat zelf kabelinternet van UPC heeft een week van huis met een gezin dat  ADSL internet heeft. Te zien is dat een videogesprek met een familielid in Amerika via ADSL moeizaam verloopt, omdat de ADSL internetsnelheid lager is dan de snelheid van kabelinternet van UPC.

 

De klacht

 

De televisiecommercial boort de kwaliteit van de concurrentie die ADSL aanbiedt de grond in en is onnodig kwetsend ten opzichte van ADSL aanbiedingen. Insinuaties dat videogesprekken bij een ADSL verbinding slecht zouden zijn, berusten niet op waarheid.

 

Het verweer

 

UPC wil in de commercial de aandacht vestigen op het feit dat tegenwoordig, anders dan een aantal jaren geleden, de kabelinternetsnelheden veel hoger liggen dan die van de vergelijkbare ADSL abonnementen. Het verschil in snelheid blijkt uit verschillende onderzoeken van onafhankelijke derden. UPC verwijst in dit verband naar in het verweer opgenomen citaten van de Consumentenbond (mei 2011), Telecompaper (26 mei 2011) en iPing (januari t/m maart 2011) en naar de als bijlage 1 bij het verweer gevoegde artikelen op internet. De slogan “kabel gaat verder waar ADSL ophoudt” is derhalve aantoonbaar juist.

In de commercial wordt niet beweerd dat videoconferencing via ADSL niet mogelijk is, maar wordt het beeld van de haperende videoconference gebruikt om te visualiseren dat ADSL langzamer is dan kabelinternet. Deze vergelijking van een wezenlijke eigenschap van internetdiensten is toegestaan.

 

De mondelinge behandeling

 

Het standpunt van adverteerder is nader toegelicht.

 

Het oordeel van de Commissie

 

Op grond van het bepaalde in artikel 13 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) wordt onder vergelijkende reclame verstaan elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd. In de onderhavige commercial is te zien dat een gezin, dat thuis kabelinternet heeft, via een ADSL internetverbinding een videogesprek wil voeren met een familielid in Amerika en daarmee problemen ondervindt. Vervolgens wordt het kabelinternet van UPC aangeprezen met de mededeling “Internet van UPC gaat verder waar ADSL ophoudt”.

Aldus is sprake van een impliciete vergelijking van de diensten van kabelnetaanbieder UPC met de diensten van aanbieders van ADSL en derhalve van vergelijkende reclame in de zin van artikel 13 NRC.

 

Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd indien aan de in artikel 13 NRC genoemde voorwaarden is voldaan. De Commissie vat klagers klacht aldus op, dat hij de vergelijkende reclame niet geoorloofd acht omdat hierin een onrealistisch negatief beeld van door concurrenten aangeboden ADSL diensten wordt gegeven en UPC zich daardoor kleinerend uitlaat over die diensten, hetgeen op grond van artikel 13 sub e NRC niet is toegestaan.

 

Naar het oordeel van de Commissie is de bestreden commercial wel toelaatbaar, nu voor de gemiddelde consument duidelijk is dat daarin het voeren van een videogesprek via een ADSL verbinding is gebruikt om de aandacht te vestigen op het verschil in snelheid(sbeleving) van kabelinternet en ADSL. Niet is gesteld of gesuggereerd dat het voeren van videogesprekken via een ADSL verbinding in het geheel niet mogelijk is. Door adverteerder is voldoende aannemelijk gemaakt dat de kabelinternetsnelheden in het algemeen hoger liggen dan die van vergelijkbare ADSL abonnementen. Onder deze omstandigheden kan niet worden geoordeeld dat de reclame-uiting zich kleinerend uitlaat over de diensten van aanbieders van ADSL internet.

 

De beslissing

 

Gelet op het vorenstaande wijst de Commissie de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken