a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2020/00519

Datum:

09-12-2020

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Vergelijkende reclame

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft een advertentie op Facebook en een reclamefolder van Lidl waarin staat dat Lidl de beste en de goedkoopste in groente en fruit is. Dit wordt in de uitingen toegelicht door de vermelding: “Bron: GfK Versrapport supermarkten, september 2020 (…)”.

 

Samenvatting van de klacht

Adverteerder stelt de beste en goedkoopste in groente en fruit te zijn. Zij baseert zich daarbij op een onderzoek van GFK waarin alleen supermarkten worden vergeleken. Klager heeft hier jaren geleden al een klacht over ingediend en toen moest adverteerder de tekst aanpassen in: “beste supermarkt in groente en fruit”. Marktkoopmannen, boerderijwinkels en groentewinkels zijn immers niet meegenomen in dit onderzoek. Nu probeert adverteerder het opnieuw.

 

Samenvatting van het verweer

Op grond van de uitkomst van het GfK Versrapport en de Prijspeiling Consumentenbond mag adverteerder claimen dat zij de beste en de goedkoopste in groente en fruit is. In alle uitingen is duidelijk de volgende bronvermelding opgenomen: “Bron: GfK Versrapport supermarkten, september 2020 en Consumentenbond prijspeiling Groente en Fruit, oktober 2020”. Hierdoor is het voor de gemiddelde consument duidelijk dat het GfK Versrapport betrekking heeft op het verkoopkanaal supermarkten. Bovendien maakt adverteerder al vele jaren intensief reclame met de bekroning ‘beste supermarkt in groente en fruit’ op grond van het GfK Versrapport. Sinds 2014 gebeurt dat met de toevoeging dat het een onderzoek onder supermarkten betreft. De gemiddelde consument zal daardoor begrijpen dat het GfK Versrapport zich beperkt tot supermarkten.

 

Het oordeel van de voorzitter

Klager verwijst in zijn klacht naar de beslissing in dossier 2014/00137. Daarin is, kort samengevat, geoordeeld dat uit de toen beoordeelde reclame-uitingen ten onrechte niet bleek dat het onderzoek van GfK zich beperkt tot supermarkten en niet mede andere verkoopkanalen van groente en fruit omvat. Nu deze beperking niet uit de destijds gewraakte reclame-uitingen bleek, waren die reclame-uitingen volgens de Commissie onjuist. De voorzitter constateert dat deze nuancering inmiddels wel uit de bestreden reclame-uitingen blijkt. In elke afzonderlijke uiting wordt immers, voor zover hier van belang, als bron genoemd: “GfK Versrapport supermarkten, september 2020”. Aldus maakt adverteerder voldoende duidelijk dat de claim specifiek op supermarkten ziet. Op grond hiervan kan de klacht niet slagen en beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken