a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2020/00144

Datum:

21-04-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op Instagram (story).

Daarin staat onder “thecoldpressedjuicery 23u” de foto van een smoothie met daarbij de tekst:

“   The ANTI-CORONA

  smoothie now in stores!!

Super immunity fighter and

more Vitamin C then any of

   our other smoothies!

Contains: Kale, Orange,

    Kiwi, Camu camu,

    GInger, Probiotics”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Gesuggereerd wordt dat een smoothie je kan helpen besmetting met het coronavirus te voorkomen. Daar is geen enkel bewijs voor, aldus klaagster en zij vindt de reclame zeer ongepast.  

 

De reactie van adverteerder  

De reactie van adverteerder wordt als volgt samengevat.

Adverteerders verse, biologische producten helpen mensen hun weerstand te verhogen en hun interne systeem te versterken. In meer onderzoeken is vastgesteld dat een verhoogde weerstand (in zekere mate) het lichaam sterker maakt tegen invloeden van buitenaf, al dan niet viraal. Adverteerder beweert zeker niet dat zij de “cure” voor Corona heeft. Zij heeft slechts kenbaar gemaakt welke ingerediënten veel vitamine C bevatten, goed voor het immuunsysteem zijn en “anti virale werkingen” hebben.

In deze onzekere tijd, waarin adverteerder mensen helpt om goed voor zichzelf te zorgen, onder meer door middel van “uiterst gezonde en versterkende sappen en smoothies”, heeft het geen pas een klacht in te dienen tegen een Instagram story foto, aldus adverteerder. Zij claimt niet dat zij Corona oplost, maar enkel dat het product kan helpen, direct of indirect.

 

Het oordeel van de voorzitter  

In de bestreden uiting wordt een daarin aangeprezen smoothie aangeduid als “The ANTI-CORONA smoothie”, waarbij “CORONA” kennelijk verwijst naar het coronavirus, waarmee velen in deze tijd besmet zijn of raken. Aldus wordt deze smoothie, die moet worden aangemerkt als een levensmiddel (als bedoeld in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 178/2002) op zodanige wijze aangeprezen, dat deze aanprijzing in strijd is met artikel 7 lid 4 in verbinding met artikel 7 lid 3 van de Verordening (EU) 1169/2011. De voorzitter overweegt hiertoe het volgende.

Laatsgenoemde artikelen luiden:

Artikel 7 lid 3:

“Behoudens de afwijkingen waarin wordt voorzien in de wetgeving van de Unie betreffende natuurlijk mineraalwater en voor een bijzondere voeding bestemde levensmiddelen, mag de voedselinformatie aan levensmiddelen geen eigenschappen toeschrijven inzake het voorkomen, behandelen of genezen van een menselijke ziekte, noch toespelingen maken op dergelijke eigenschappen”

en

artikel 7 lid 4 (voor zover hier van belang):

“De leden 1, 2 en 3 gelden ook voor

reclame

(…)”.

Verder is in artikel 2 lid 6 van het “Warenwetbesluit informatie levensmiddelen” voor zover hier van belang bepaald:

“Het is verboden om te handelen in strijd met de bij of krachtens de artikelen (…) 7, (… ) van verordening (EU) 1169/2011, gestelde voorschriften”. 

Door de aanduiding “ANTI-CORONA smoothie” worden in de bestreden reclame aan een levensmiddel eigenschappen toegeschreven inzake het voorkomen, behandelen of genezen van een menselijke ziekte, of worden toespelingen gemaakt op dergelijke eigenschappen. Gelet hierop is deze reclame-uiting in strijd met artikel 7 lid 4 in verbinding met artikel 7 lid 3 van de Verordening (EU) 1169/2011 en met artikel 2 lid 6 van het “Warenwetbesluit informatie levensmiddelen” en daardoor in strijd met de wet als bedoeld in artkel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Reeds op grond van het voorgaande is de reclame ontoelaatbaar. De voorzitter komt niet meer toe aan de vraag of de uiting ook om andere in de klacht omschreven redenen in strijd is met de NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter acht de uiting in strijd met de artikel 2 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken