a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2015/01152

Datum:

14-12-2015

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op adverteerders website www.dirk.nl (subpagina /aanbiedingen).

In de uiting staat, voor zover hier van belang:

“Haribo snoep

 Alle varianten. Zak 175-300 gram.

 meer informatie”.

Naast deze tekst zijn een zakje Haribo Starmix en een zakje Haribo Goldbären afgebeeld  waarbij staat: “van 1.51” en, gedeeltelijk over de afbeelding van de zakjes snoep heen, “1.-”.

 

De klacht

Op 21 november 2015 heeft klager bij een filiaal van Dirk een zak Haribo Goldbären (300 gram) gekocht voor de reguliere prijs van € 1,06. Vanaf 22 november 2015 is dit product in de aanbieding “van € 1,51 voor € 1,-”. Dit suggereert een voordeel van € 0,51 (33%), terwijl het product feitelijk maar  € 0,06 goedkoper is dan een dag ervoor.

 

Het verweer

In de eerste plaats wordt aangevoerd dat onduidelijk is wat klager met zijn klacht wenst te bereiken of op welke gronden Dirk een inbreuk zou maken op de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de klacht onvoldoende gemotiveerd en onvoldoende duidelijk is, is Dirk onvoldoende in staat om zich tegen de klacht te verweren en dient de klacht niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Indien en voor zover de klacht ontvankelijk wordt verklaard, voert Dirk het volgende verweer.

Klager lijkt ervan uit te gaan dat de aanbieding alleen is bedoeld voor Haribo Goldbären. Dit is niet het geval. In de advertentie vermeldt Dirk duidelijk dat haar aanbieding ziet op alle varianten Haribo snoepgoed en dat het gewicht kan variëren van 175 gram tot en met 300 gram. Ter verdere illustratie daarvan zijn naast de advertentietekst twee zakken snoepgoed afgebeeld. Van de afgebeelde zak Haribo Goldbären is de reguliere prijs (zoals klager terecht stelt) € 1,06 en van de zak Haribo Starmix is de reguliere prijs € 1,17. Uit de voornoemde omstandigheden blijkt volgens adverteerder voldoende duidelijk dat de aanbieding ziet op alle varianten van Haribo snoepgoed.

Daarnaast lijkt klager ervan uit te gaan dat de prijs van € 1,51 ziet op Haribo Goldbären. Ook dit is niet het geval. De prijzen van de diverse Haribo producten zijn uiteraard verschillend, aldus Dirk, en variëren al naar gelang het soort snoepgoed en het gewicht van € 0,92 voor een zak Haribo Kersen van 300 gram (die gedurende de actie voor die prijs is verkocht) tot € 1,51 voor een zak Haribo Zoute Rijen van 220 gram. Aan laatstgenoemde prijs wordt in de actie gerefereerd. In de (supermarkt)branche is het gebruikelijk om bij aanbiedingen die zien op een serie producten, de prijs van het duurste product te vermelden als de ‘van’-prijs. Praktisch bezien is het ondoenlijk om de prijzen van alle producten uit de serie waarop de korting geldt, afzonderlijk te vermelden.

Dirk verzoekt primair om de klacht niet ontvankelijk te verklaren en subsidiair om de klacht af te wijzen.

 

Het oordeel van de Commissie

1. De stelling van adverteerder dat de klacht onvoldoende gemotiveerd en onduidelijk is, kan geen stand houden. Uit de klacht blijkt duidelijk dat volgens klager in de bestreden uiting een te groot prijsvoordeel wordt gesuggereerd, nu de reguliere prijs van Haribo Goldbären volgens hem € 1,06 is en niet de in de uiting genoemde ‘van-prijs’ van € 1,51. De Commissie gaat ervan uit dat klager hiermee een beroep doet op artikel 8.2 onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Hierin is bepaald dat reclame die voor de gemiddelde consument onduidelijk is ten aanzien van een specifiek prijsvoordeel en deze consument ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, misleidend is.

2. Uit de uiting blijkt voldoende duidelijk dat tijdens de actie alle varianten Haribo snoep in een zak van 175 of 300 gram worden aangeboden voor € 1,-. Het is echter niet duidelijk dat de weergegeven ‘van-prijs’ van € 1,51 alleen betrekking heeft op de duurste variant, een zak Haribo Zoute Rijen van 220 gram, welke variant niet in de uiting is afgebeeld. De reguliere verkoopprijs van de wel afgebeelde varianten, Haribo Goldbären en Starmix, is respectievelijk € 1,06 en € 1,17. Door de mededeling “van 1.51” bij de zakjes Goldbären en Starmix wordt de indruk gewekt dat – in ieder geval – deze varianten buiten de actieperiode voor € 1,51 verkocht worden en dat het voordeel gedurende de actie € 0,51 per zakje bedraagt. Vast staat dat het verschil met de reguliere verkoopprijzen van deze varianten snoep in werkelijkheid lager ligt.

3. Gelet op het voorgaande is de uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van het prijsvoordeel dat tijdens de Haribo actie te behalen is. Omdat de Commissie verder van oordeel is dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Daarom wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in  artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken