a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2018/00357

Datum:

11-06-2018

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de verpakking van het product Lucovitaal Magnesium 400 mg citraat. Op de voorzijde daarvan staat onder meer:

“Magnesium

400 mg

citraat

Goed voor de werking van de spieren

120 +30 FREE!”

 

De klacht

De tekst op de voorzijde van de verpakking van 150 tabletten suggereert dat elk tablet 400 mg magnesiumcitraat bevat. Maar deze dosering krijg je alleen als je twee tabletten inneemt. Volgens klager zou adverteerder dan ook “800 mg” op het etiket kunnen zetten: dan moet je vier tabletten innemen. Met een inhoud van 60 tabletten verwacht je twee maanden met een verpakking te kunnen doen, maar in werkelijkheid is het maar één maand. Op de achterzijde van de verpakking staat weliswaar dat twee tabletten moeten worden geslikt, maar “dat leest niemand bij aankoop”, aldus klager. Er bestaan volgens hem ook potten waarbij elke pil 400 mg bevat. Dat maakt het volgens klager verwarrend.

 

De reactie van de Keuringsraad KOAG/KAG

De Keuringsraad deelt mee dat de verpakking onder de competentie van de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG) valt, en in 2015 van een toelating is voorzien. Uitgangspunt van de toelating is dat de gemiddelde consument kennis neemt van het gehele etiket. Zowel bij de samenstelling als in de algemene tekst staat duidelijk vermeld dat de dagdosering twee tabletten bedraagt, aldus de keuringsraad.

 

Het verweer

Adverteerder benadrukt dat het product is goedgekeurd door KOAG/KAG, en de klacht daarom niet terecht is.  Naast het feit dat er bij de supplementsamenstelling staat dat de dosering 2 tabletten is, staat er als eerste zin op het etiket: “Deze formule bevat 400 mg elementaire Magnesium bij een dagdosering van 2 tabletten.” Adverteerder verwijst in haar verweer naar een eerdere beslissing van de Reclame Code Commissie over haar product ‘Glucosamine Chondroïtine 1500/500 mg’ (dossier 2017/00656), wat volgens haar “eenzelfde geval” betrof.

 

Het oordeel van de voorzitter

1. Op de voorzijde van de verpakking staat, groot en ‘vet’ gedrukt:

“Magnesium

400 mg

citraat

Goed voor de werking van de spieren

120 +30 FREE!”

Op de achterzijde van de verpakking van 150 tabletten staat volgens adverteerder de volgende tekst: “Deze formule bevat 400 mg elementaire Magnesium bij een dagdosering van 2 tabletten.”

2. Bij de beoordeling of een verpakking misleidend is, zoals klager stelt, neemt de Commissie in het algemeen tot uitgangspunt dat de gemiddelde consument kennis neemt van de gehele verpakking en zich aldus op de hoogte stelt van de precieze samenstelling en/of inhoud van een product. In het onderhavige geval is de Commissie echter van oordeel dat door de nadrukkelijke en de aandachttrekkende vermelding op de voorzijde “Magnesium 400 mg citraat” en “120 +30 FREE!” zodanig de stellige indruk wordt gewekt dat de verpakking 150 tabletten bevat met per tablet 400 mg magnesiumcitraat, dat de gemiddelde consument er niet op bedacht zal zijn dat hij de achterzijde van de verpakking moet raadplegen om te worden geïnformeerd over de hoeveelheid magnesiumcitraat per tablet en aldus te vernemen dat de op de voorzijde vermelde hoeveelheid magnesiumcitraat pas wordt bereikt bij inname van twee tabletten. Op grond van het voorgaande is de Commissie van oordeel dat de verpakking van het product de gemiddelde consument op het verkeerde been zet, ook al bevat de achterzijde van de verpakking informatie over het feit dat een dosering van twee tabletten de op de voorzijde vermelde hoeveelheid van 400 mg magnesiumcitraat bevat.

3. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de verpakking van het product ‘Lucovitaal Magnesium 400mg citraat’ voor de gemiddelde consument onduidelijk is ten aanzien van de samenstelling ervan. Daardoor is de verpakking niet in overeenstemming met artikel 7 van – de ook op dit product van toepassing zijnde – Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, welk artikel inhoudt dat voedselinformatie niet misleidend mag zijn met betrekking tot (onder meer) de samenstelling van het product. Door deze strijdigheid met de Verordening is de verpakking in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

4. Met betrekking tot de adverteerders verwijzing naar de beslissing van de Reclame Code Commissie uit 2017 over de verpakking van een ander product van adverteerder, te weten ‘Glucosamine Chondroïtine 1500/500 mg’ merkt de voorzitter op dat (ook) in dat geval is geoordeeld dat de verpakking niet in overeenstemming met artikel 7 van Verordening (EU) nr. 1169/2011 was,  en daarmee in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Weliswaar heeft adverteerder de tekst “1 dagdosering” van de voorzijde van het etiket verwijderd, maar dat neemt niet weg dat de consument zal menen dat de 400 mg overeenstemt met de dosering per tablet. 

5. Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 2 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken