a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2018/00694/A

Datum:

30-10-2018

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de website van adverteerder, waarin een patiëntenbijeenkomst van IVF Spain in Amersfoort wordt aangekondigd. Op deze bijeenkomst kan men advies krijgen van een (Spaanse) gynaecoloog en Nederlandse medewerkers van IVF Spain en een mini-consult krijgen. In de uiting wordt onder meer beschreven dat “Spanje een van de meest geavanceerde wetten voor geassisteerde voortplanting ter wereld heeft, waarbij de donatie van eicellen en sperma legaal en volledig anoniem is.”

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klaagster maakt bezwaar tegen uiting omdat daarin reclame wordt gemaakt voor “advies in Nederland aan Nederlanders over het gebruik van anonieme zaaddonoren”. Klaagster wil dat de reclame van IVF-Spain geblokkeerd wordt, omdat behandeling met anonieme donoren in strijd met de Nederlandse wet is, en omdat deze reclame volgens haar “aanzet tot illegale praktijken”.  

 

Het oordeel van de Commissie

In de Nederlandstalige en op Nederland gerichte website wordt reclame gemaakt voor “patiëntenbijeenkomsten” waar men informatie kan krijgen over de behandelingen en werkwijze van vruchtbaarheidskliniek IVF Spain. Reclame maken voor de bijeenkomst zelf, oftewel: reclame maken voor een bijeenkomst waar men informatie over een specifiek onderwerp kan krijgen, is toegestaan.

Voor zover het bezwaar betrekking heeft op de praktijken van de kliniek, te weten het aanbieden van vruchtbaarheidsbehandelingen waarbij gebruik kan worden gemaakt van anonieme zaad- en eiceldonoren, overweegt de Commissie als volgt.

Het is de Commissie bekend dat in Spanje IVF-behandelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van dergelijke anonieme donoren zijn toegestaan. Niet ter discussie staat dat uit de uiting duidelijk volgt dat de behandeling bij deze kliniek in Spanje plaatsvindt.

In Nederland zijn behandelingen waarin gebruik wordt gemaakt van anonieme zaad- en eiceldonoren op grond van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting verboden. Deze wet kent echter geen bepaling die betrekking heeft op reclame. Anders gezegd: deze wet, en andere relevante regelgeving, bieden geen houvast voor het standpunt van klaagster dat de reclame ontoelaatbaar is omdat daar een in Nederland verboden behandeling wordt aangeprezen.

Dit blijkt ook uit Kamervragen en antwoorden van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit 2013 over (de handelwijze van) IVF Spain. Daarin heeft de Minister meegedeeld dat het in Nederland aanprijzen van vruchtbaarheidsbehandelingen die uitgevoerd worden in een buiten Nederland gevestigde kliniek of het bemiddelen daarbij volgens Nederlandse wetgeving is toegestaan. 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken