a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2018/00747

Datum:

19-11-2018

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial van Specsavers.

Aan het begin van de commercial wordt een man in beeld gebracht die zijn auto ‘liefkoost’. De voice-over zegt: “Dit is Rob. En hij houdt wel erg veel van zijn auto…maar kan er niet in rijden.” In beeld verschijnt de tekst: “Wat als een oogaandoening tussen u en waar u van houdt komt te staan?”

Vervolgens zegt de voice-over, als begeleiding bij beelden van een vrouw die bij Specsavers een oogonderzoek wordt afgenomen: “Wij kunnen tekenen van medische aandoeningen detecteren. Tijdens ons nieuwe preventief ooggezondheidsonderzoek testen onze optometristen de gezondheid van uw ogen. Zo kan een groot gedeelte van al het zichtverlies worden voorkomen. Kom nu naar Specsavers.”

 

De klacht

In de commercial wordt gesuggereerd dat het oogonderzoek bij Specsavers wordt uitgevoerd door optometristen. Toen klager op de website van Specsavers zocht naar ‘optometrist’, werd hij teruggeleid naar ‘opticien’ of ‘gediplomeerd opticien’. Het beroep opticien is niet beschermd, maar het beroep optometrist wel. De commercial suggereert daarom een kwaliteit die niet geboden wordt, aldus klager.

 

Het verweer

Namens adverteerder wordt aangevoerd, verkort en zakelijk weergegeven, dat het preventief oog-gezondheidsonderzoek uitsluitend wordt uitgevoerd door gekwalificeerde optometristen die bij of voor Specsavers werkzaam zijn. Op dit moment wordt dit preventief ooggezondheidsonderzoek aangeboden in 88 Specsavers-winkels. Het is de bedoeling dat dit onderzoek in de loop van 2019 in alle winkels wordt aangeboden. De (nu 38 en binnenkort 40) optometristen die werkzaam zijn bij Specsavers zijn allen gekwalificeerd en mogen de (beschermde) titel optometrist voeren. Optometrist is geen BIG-geregistreerd beroep en optometristen zijn ook niet verplicht zich aan te sluiten bij een beroepsvereniging, zoals de beroepsvereniging van optometristen OVN, of zich te registeren in bijvoorbeeld het Kwaliteitsregister Paramedici. 25 van de 40 bij Specsavers werkzame optometristen zijn lid van de beroepsvereniging OVN, die als toelatingseis stelt dat iemand als optometrist gekwalificeerd is. Op de website van OVN is te raadplegen welke optometristen lid zijn. Voorts zijn 20 van de 40 optometristen ook als optometrist geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, wat alleen mogelijk is indien men aan de kwaliteitseisen voldoet. Ook deze registraties zijn online te raadplegen. Bewijs dat ook de andere optometristen die bij Specsavers het preventief oogonderzoek uitvoeren de titel Optometrist mogen voeren, kan vanwege privacywetgeving niet zonder meer worden overgelegd, maar kan desgewenst aan de voorzitter ter inzage worden gegeven, aldus Specsavers.

 

Het oordeel van de voorzitter

Klager maakt bezwaar tegen de televisiecommercial waarin Specsavers de aandacht vestigt op haar preventief ooggezondheidsonderzoek, omdat daarin volgens klager ten onrechte wordt vermeld dat het onderzoek wordt uitgevoerd door optometristen.

Naar het oordeel van de voorzitter heeft Specsavers voldoende aannemelijk gemaakt dat in haar winkels waarin het preventief ooggezondheidsonderzoek wordt aangeboden, dit onderzoek wordt uitgevoerd door personen die daadwerkelijk als optometrist gekwalificeerd zijn en bij of voor Specsavers werkzaam zijn. Van een deel van deze optometristen blijkt de kwalificatie uit het bij verweer overgelegde bewijs van lidmaatschap van de beroepsvereniging OVN en/of registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici. De voorzitter ziet geen aanleiding de kwalificatie als optometrist van de overige personen die bij Specsavers het onderzoek uitvoeren in twijfel te trekken. Gelet op het voorgaande kan de klacht dat in de commercial een betere kwaliteit wordt gesuggereerd dan waarvan in werkelijkheid sprake is, niet slagen.

Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter
 

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken