a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2019/00470

Datum:

14-08-2019

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een advertentie van M1 Med Beauty op Instagram waarin onder meer staat: “20% korting op alle injectables” en “M1 Med Beauty in Amsterdam gaat op 15 juli open. Om dit te vieren bieden wij de eerste maand 20% korting op alle botox- en fillerbehandelingen”.

 

Samenvatting van de klacht

De advertentie dwingt ertoe om binnen een bepaalde tijd een afspraak te maken om aanspraak te kunnen maken op de korting. Hierdoor is sprake van tijdsdruk. Dit is niet toegestaan bij advertenties voor cosmetische ingrepen.

 

Samenvatting van de reactie van adverteerder

Adverteerder heeft de advertentie onmiddellijk verwijderd toen zij de klacht ontving. Adverteerder erkent dat de uiting in strijd met de Nederlandse Reclame Code is en zal zich beter inlezen in de deze code om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  In de bestreden uiting wordt reclame gemaakt voor botox- en fillerbehandelingen, beide cosmetische behandelingen in de zin van de Code Medische Cosmetische behandelingen uitgevoerd door Artsen (CCBA). In de uiting staat dat men gedurende de eerste maand 20% korting krijgt op deze behandelingen.

2)  Op grond van artikel 2 aanhef en onder a CCBA, waarnaar klaagster in feite verwijst, is het verboden om in reclame voor medische cosmetische behandelingen enige vorm van tijdsdruk op te nemen of te suggereren. Gelet op de strekking van dit artikel en de daarbij behorende toelichting (“Reclame voor medische cosmetische behandelingen dient primair op goede informatievoorziening en kwaliteit gericht te zijn. (…) Prijsaanbiedingen (…) mogen de consument op generlei wijze aan tijdsdruk blootstellen”), moet deze bepaling voorkomen dat de consument onder druk van tijd beslist. De bestreden uiting noemt een termijn waarbinnen men korting krijgt. Aan het binnen een bepaalde tijd moeten beslissen over een aanbieding met korting, is enige tijdsdruk inherent. Indien men niet tijdig het aanbod aanvaardt, krijgt men immers geen korting.

3)  Artikel 2 aanhef en onder a CCBA bepaalt niet dat de beperkte tijd de transactie van de consument moet (kunnen) hebben beïnvloed, maar dient te worden gezien in het kader van het waarborgen dat rationeel gebruik wordt gemaakt van een medische cosmetische behandeling. Het bevat in verband daarmee een ongeclausuleerd verbod om enige vorm van tijdsdruk op te nemen of te suggereren, onmiskenbaar met het oog op de bescherming van de (gezondheid van de) consument. Hierbij is van belang dat het in de bestreden uiting om de aanprijzing van een, objectief gezien, niet noodzakelijke medische behandeling gaat. Een uiting waarin voor een dergelijke behandeling een prijsaanbieding wordt gedaan die, zoals in deze zaak, gedurende een beperkte tijd geldig is, valt op grond van het voorgaande onder de reikwijdte van het verbod van artikel 2 aanhef en onder a CCBA. De beperkte geldigheidsduur bevordert niet het rationeel gebruik van een medische cosmetische behandeling en resulteert onvermijdelijk in enige tijdsdruk.

4)  Adverteerder heeft de fout erkend en voldoende aannemelijk gemaakt dat zij maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen. Gelet hierop zal de voorzitter de klacht als volgt toewijzen en daarbij gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 2 aanhef en onder a CCBA.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken