a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2019/00565

Datum:

10-09-2019

Uitspraak:

dVAF (directe Voorzitters Afwijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial voor Azaron waarin onder meer wordt gezegd dat dit product “eerste hulp” is bij jeuk als gevolg van de processierups.

 

De klacht

De fijne brandhaartjes van de processierups kunnen voor een serieuze infectie zorgen. Het is verstandig contact te zoeken met de huisarts als er haren van de processierups op het lichaam zijn gekomen in plaats van Azaron te smeren. Dit laatste kan gevaar opleveren voor de gezondheid.

 

De informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG

Deze informatie komt, kort samengevat, erop neer dat de in de reclame-uiting gebruikte claims, die vallen onder de competentie van de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen, in overeenstemming zijn met de door het College ter beoordeling van geneesmiddel (CBG) vastgelegde indicatie. De Keuringsraad is van mening dat de indicatie aangaande de farmacologische werking en de werkzame stoffen rechtvaardigen dat de toepassing bij jeuk als gevolg van de aanraking met de haren van de processierups kan worden geclaimd.

 

Het oordeel van de voorzitter

Uit de informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG blijkt dat Azaron een geregistreerd zelfzorggeneesmidel is. Uit deze informatie blijkt verder dat de in de televisiecommercial gebruikte claims in overeenstemming zijn met de indicatie voor Azaron, zoals vastgesteld door het CBG. De voorzitter ziet geen aanleiding om af te wijken van het oordeel van de Keuringsraad KOAG/KAG dat Azaron het in de televisiecommercial bedoelde effect heeft bij last van jeuk als gevolg van de haren van de processierups. Dat het gebruik van Azaron in een dergelijke situatie tot gevaarlijke situaties leidt, acht de voorzitter onvoldoende onderbouwd. Overigens wordt Azaron slechts aangeprezen als “eerste hulp”, derhalve een middel dat kan worden gebruikt in afwachting van professionele hulpverlening indien dat nodig is. Op grond van het voorgaande beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken