a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2020/00071

Datum:

09-03-2020

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een post op het Instagramaccount van “tigerelise” waarin staat, voor zover hier van belang:

“Ik heb onlangs de ’22 wekenprik’ gehaald. Een inenting die mijn babyboys de eerste paar maanden tegen kinkhoest beschermt. (…) De vaccinatie kost je niets, want het wordt volledig vergoed door het Rijksvaccinatieprogramma. Vergeet hem dus niet te halen als je zwanger bent (deze post is in samenwerking met het RIVM) #ad”.

 

De klacht

Klaagster voert aan, verkort en zakelijk weergegeven, dat het promoten van een vaccinatie tegen de ‘gedragscode geneesmiddelenreclame’ ingaat. Hierin staat dat geen reclame mag worden gemaakt voor een medicijn dat alleen op recept kan worden verkregen. 

 

Het verweer van RIVM (waarbij adverteerder sub 2 zich heeft aangesloten)

RIVM betoogt gemotiveerd dat de reclame-uiting ter bevordering van deelname aan de 22-weken prik ter bescherming tegen kinkhoest niet valt onder het verbod op publieksreclame voor receptgeneesmiddelen uit de Geneesmiddelenwet.

Overigens heeft RIVM besloten om geen betaalde influencers meer in te zetten voor het Rijksvaccinatieprogramma, nu deze inzet niet in lijn is met haar gebruikelijke communicatiemiddelen.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

De klacht stelt aan de orde of de aanprijzing van de 22-weken prik in de Instagrampost reclame betreft die op grond van de ‘gedragscode geneesmiddelenreclame’ niet is toegestaan. De Commissie gaat ervan uit dat klaagster hierbij doelt op artikel 3 aanhef en sub a van de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG), dat luidt: Publieksreclame voor geneesmiddelen is verboden (a) indien deze uitsluitend op recept ter hand mogen worden gesteld.

2.

Artikel 3 sub a CPG is gebaseerd op en gelijk aan artikel 85 van de Geneesmiddelenwet. In artikel 90 Geneesmiddelenwet is echter bepaald dat het verbod uit artikel 85 Geneesmiddelenwet niet geldt voor publieksreclame ter bevordering van deelname aan een vaccinatieprogramma als bedoeld in artikel 6b van de Wet publieke gezondheid. De vaccinatie waarover in de bestreden uiting wordt gesproken, is de zogenoemde 22-weken prik voor zwangeren ter bescherming van jonge baby’s tegen kinkhoest. Deze vaccinatie wordt aangeboden in het Rijksvaccinatieprogramma. Hierdoor valt de 22-weken prik onder een vaccinatieprogramma als bedoeld in artikel 6b Wet publieke gezondheid en geldt het verbod op publieksreclame niet voor de reclame-uiting waarin deze vaccinatie wordt aangeprezen.

3.

Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken