a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00203

Datum:

23-06-2020

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op Facebook. Daarin staat voor zover van belang:
“Bescherm jezelf en je naasten nu tegen infecties met deze mondkap van hoge kwaliteit met luchtfilter!
simmeryou.eu/mondkapje
2 filters included
FFP2
(Afbeelding van vrouw die een zwarte mondkap draagt)
SLIMMERYOU.EU
Kies nu voor je gezondheid!”

De samenvatting van de klacht

In de uiting worden FFP2-maskers aangeboden, terwijl het bij ontvangst blijkt te gaan om gewone stofmaskers voorzien van twee kleine PM2.5 filters, die alleen de mond afdekken en niet de neus. De maskers zijn niet alleen niet FFP2-gecertificeerd maar de bijgeleverde filters dienen zelfs tot niets, omdat je via de neus gewoon door het stof van het masker kan inademen. Klager vindt de uiting misleidend omdat de vermelding van FFP2 de indruk wekt dat het veilige maskers zijn.

De reactie van adverteerder

Adverteerder geeft aan dat de bestreden reclame-uiting verwijderd is van Facebook. Omdat de campagne niet meer actief is, gaat adverteerder verder niet in op de klacht.

De samenvatting van de repliek 

Klager herhaalt de klacht. Daarbij stelt klager dat de maskers nog steeds te koop worden aangeboden op de website van adverteerder.

Het oordeel van de voorzitter

1. Onweersproken is komen vast te staan dat de vermelding van FFP2 bij het mondmasker in de bestreden uiting onjuist is. Aangezien de gemiddelde consument de reclame-uiting door deze vermelding zo kan begrijpen dat het mondmasker een extra bescherming zou bieden tegen het inademen van virusdeeltjes, is onjuiste informatie verstrekt over de voornaamste kenmerken van het product als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Verder is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.
2. De voorzitter heeft nota genomen van de mededeling van adverteerder dat de bestreden uiting van de Facebookpagina is verwijderd. Naar aanleiding van de opmerking van klager dat de mondmaskers nog worden aangeboden op de website van adverteerder, heeft de voorzitter ambtshalve kunnen constateren dat aldaar geen melding wordt gemaakt van de FFP2-certificeringsklasse. Uitgaande hiervan zal de aanbeveling om niet meer op deze wijze reclame te maken worden gedaan voor zover nodig.

De beslissing

De voorzitter acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt verweerder, voor zover nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken