a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2019/00344

Datum:

01-07-2019

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de website van adverteerder (“een specialist in infrafroodverwarming”) www.enthus.nl, meer in het bijzonder de volgende teksten op deze website:

I. “Infrarood straling is gezond en heeft een positieve invloed op de bloedsomloop en het spierweefsel.” (op de subpagina: enthus.nl/voordelen-ir-verwarmen), en

II.  “Panelen tot  120 °C worden Lage Temperatuur (LT) panelen genoemd. Deze kunnen worden aangeraakt zonder gevaar voor brandwonden. Hooguit een schrikeffect zoals het aanraken van een warme radiator.” (op de subpagina enthus.nl/ruimteverwarming).        

 

De klacht

Klager vindt de uiting misleidend omdat met de beweringen kwaliteiten aan het product worden toegekend die niet aantoonbaar zijn. Klager vindt vooral de eerste bewering over de gezondheidsvoordelen laakbaar, omdat volgens hem velen gevoelig zijn voor dergelijke “gezondheidsuitingen”. Verder is niet aangetoond dat de panelen tot 120 graden Celsius kunnen worden aangeraakt zonder brandwonden.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Volgens adverteerder staat er veel op internet over de positieve gezondheidsaspecten van infrarood straling. Adverteerder verwijst in dit verband naar de website

infrarood-gezondheid.nl.

Volgens adverteerder zal iedereen beamen dat warmte van de zon essentieel is voor het leven op aarde, maar is het bij het publiek veel minder bekend dat van alle zonnestraling infrarood straling voor de warmte zorgt. Adverteerder heeft een schema overgelegd (bron niet zichtbaar) waarmee dit wordt geïllustreerd. Adverteerder heeft naar eigen zeggen veel onderzoek gedaan naar de gezondheid van infrarood straling, en heeft daarbij geen negatieve effecten gezien van de langegolf- en middengolfstraling, zoals die door de infrarood panelen worden afgegeven.  

Voor wat betreft de klacht over de bewering met betrekking tot het aanraken van de panelen merkt adverteerder op dat klager maar eens naar een gelegenheid moet gaan waar infrarood panelen zijn om te ervaren hoe deze panelen voelen. Adverteerder heeft de indruk dat klager dat niet heeft gedaan. 

 

Het oordeel van de Commissie

1. Adverteerder claimt dat infraroodstraling gezond is en een positieve invloed op de bloedsomloop en het spierweefsel heeft. Klager heeft deze claim gemotiveerd weersproken, mede gelet op het feit dat hij voorafgaand aan het indienen van de klacht bij adverteerder heeft gevraagd om onderbouwing van de claim, en adverteerder daar,  naar de mening van klager, toen onvoldoende in geslaagd is. Nu klager deze claim gemotiveerd heeft betwist, ligt het op de weg van adverteerder om de juistheid van de claim, en daarmee de juistheid van de uiting, aan te tonen.

2. Adverteerder heeft dit onvoldoende gedaan. Hij heeft ter toelichting van de bewering dat infrarood straling gezond is, verwezen naar de (gehele) website infrarood-gezondheid.nl. Deze website staat op naam van Thermo Medica V.o.f., dat volgens het handelsregister een onderneming is die via internet in consumentenelektronica handelt. Op deze website is op het eerste gezicht geen wetenschappelijke onderbouwing van de claim te vinden.

3. De Commissie acht een algemene verwijzing naar deze website, waarop diverse infrarood-producten worden aangeboden, onvoldoende om ter onderbouwing van voornoemde claim te dienen. De Commissie is daarom van oordeel dat de juistheid van de claim “Infrarood straling is gezond en heeft een positieve invloed op de bloedsomloop en het spierweefsel” niet is aangetoond door adverteerder. Om die reden is geen juiste informatie verstrekt over de van het gebruik te verwachten resultaten (van adverteerders product) als bedoeld onder de aanhef en b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

4. Voor wat betreft het tweede deel van de klacht, over het aanraken van de panelen, is de Commissie van oordeel dat klager deze bewering onvoldoende gemotiveerd heeft betwist. De enkele mededeling van klager dat de claim over het aanraken van de panelen zonder brandwonden niet voorkomt in een door klager genoemd rapport, is onvoldoende om als een gemotiveerde betwisting te kunnen worden beschouwd. Dit deel van de klacht wordt daarom afgewezen.

 

De beslissing

Gelet op hetgeen is overwogen onder 2 en 3 acht de Commissie de met I. aangeduide reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voor het overige wordt de klacht afgewezen.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken