a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Dossiernr:

2020/00451

Datum:

08-12-2020

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Verpakking en etikettering

De bestreden reclame-uiting

Het betreft het label bij een oleander die door Groencentrum Witmarsum te koop werd aangeboden. Op de voorzijde van het label staat “Oh! Plants” en “Nerium oleander”. Verder is op de voorzijde een (grotere) tekening van de plant afgebeeld en daarnaast (kleiner) een op kinderlijke wijze getekend meisje bij een paar potjes met daarin (opkomende) plantjes. Op de achterzijde van het label wordt onder meer – door middel van symbolen – informatie verstrekt over de eigenschappen en verzorging van de plant.

 

De klacht

Klaagster houdt alpaca’s. Zij kocht bij adverteerder een oleander, die in de koopjeshoek voor de helft van de prijs werd aangeboden. Het plaatje op het etiket gaf een mooi en vrolijk beeld, maar de aankoop werd een nachtmerrie voor klaagster. Een van haar alpaca’s overleed na het eten van de oleander. Het bevreemdt klaagster dat op schoonmaakmiddelen allerlei waarschuwingssymbolen staan, maar dat dit niet verplicht is voor labels van planten die ook voor kinderen dodelijk kunnen zijn. Klaagster wenst dat op alle plantenlabels een aanduiding van giftigheid komt, zodat men een bewuste keuze kan maken bij de aankoop van de plant.

 

Het verweer, inclusief de reactie op vragen van het secretariaat van de SRC

Adverteerder informeert klanten door middel van icoontjes en afbeeldingen op labels over de gebruiksfunctie van het betreffende product. Sierteeltproducten zijn niet bedoeld om te eten, niet door mensen en ook niet door dieren. Voor eetbare producten gelden andere, strengere eisen. Het is niet gangbaar om bij de aanschaf van een sierplant te wijzen op de mogelijke giftigheid van de plant voor mens of dier. Onderzoek naar de eventuele giftigheid behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de consument. Verder heeft de consument de zorgplicht te voorkomen dat kinderen en dieren eten van bloemen en planten die niet voor consumptie zijn bestemd. Omdat het effect dat een plant kan hebben niet voor ieder mens gelijk is en voor dieren de effecten zelfs zeer uiteenlopend zijn, zijn de specifieke effecten van een plant moeilijk in algemene waarschuwingen te vangen. Adverteerder onderkent echter wel het probleem dat klaagster aandraagt en heeft dit daarom met de branchevereniging besproken, die vervolgens overleg heeft gepleegd met de brancheverenigingen van andere schakels in de productieketen. Het label waarop de klacht betrekking heeft, is afkomstig van de kweker c.q. leverancier van de oleander, die het meest kundig is om instructie te geven over een juist gebruik en verzorging van de plant. Adverteerder acht het label passend bij dit sierteeltproduct, gelet op het beoogde effect van de plant op de gemoedstoestand van de consument. Mensen worden vaak blij van mooie bloeiende planten. De consument kan aan de hand van dit label dan ook een geïnformeerd besluit nemen over de aankoop. Adverteerder acht een verwijzing naar of een instructie voor een andere toepassing van het product dan de gebruiksfunctie die het als sierteeltproduct heeft niet nodig. Het label zet de gemiddelde consument niet op het verkeerde been, aldus adverteerder.

 

De mondelinge behandeling

Klaagster heeft haar standpunt nader toegelicht. Voor zover nodig voor de beslissing wordt hierop in het oordeel van de Commissie teruggekomen.

 

Het oordeel van de Commissie

1. 

De Commissie vat de klacht zo op dat klaagster het label bij een oleander die zij in een vestiging van adverteerder – met korting – heeft gekocht misleidend vindt, omdat dit label niet waarschuwt voor de giftigheid van de oleander. De Commissie overweegt als volgt.

2.

Niet is weersproken dat de oleander een giftige sierplant is en dat het eten daarvan (ernstige) gezondheidsrisico’s kan meebrengen voor mens en dier. Vast staat dat op het label bij de oleander die door klaagster is aangeschaft niet voor deze risico’s wordt gewaarschuwd. Dit betekent echter niet dat de klacht om die reden kan worden toegewezen. Er bestaat geen algemene, wettelijke verplichting om eventuele giftigheid van een sierplant op het daarbij gevoegde etiket te vermelden. Dat het bestreden label, onder andere door een ‘kindertekening’, een vrolijk beeld geeft, acht de Commissie onvoldoende om te oordelen dat het label een geruststellende uitstraling heeft en bij de gemiddelde consument de indruk geeft dat de plant geen risico oplevert indien daarvan door kinderen of huisdieren wordt gegeten. Daarbij is van belang dat algemeen bekend mag worden verondersteld dat een sierplant niet is bedoeld voor consumptie. Gelet op het vorenstaande acht de Commissie het bij de oleander gevoegde label niet misleidend. Dat de oleander door adverteerder ‘in de koopjeshoek’ werd aangeboden, maakt dit niet anders.

3.

De Commissie heeft begrip voor de wens van klaagster dat giftige planten in het algemeen van een waarschuwing worden voorzien. De Commissie kan echter slechts oordelen over een specifieke uiting, zoals het onderhavige label bij de oleander. De Commissie heeft nota genomen van de mededeling van adverteerder dat de verschillende brancheverenigingen in de productieketen van sierteeltproducten – mede naar aanleiding van klaagsters klacht – over een dergelijke waarschuwing in gesprek zijn.

4.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken