a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Dossiernr:

2021/00570

Datum:

30-03-2022

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Vergelijkende reclame

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een folder van Difrax. In deze folder is op pagina 3 een tabel opgenomen waarin een vergelijking is gemaakt tussen de verschillen en overeenkomsten van drie soorten babyflessen, waaronder een babyfles van klager (te weten: Dr. Brown) en een babyfles van adverteerder (te weten: Difrax).

De folder is gericht aan professionals (kraamverzorgenden). Boven de vergelijkingstabel staat:

“Het is niet altijd duidelijk wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen alle babyflessen. Daarom hebben we voor jou de verschillen uiteengezet.”

 

De samenvatting van de klacht

Dr. Brown heeft kennisgenomen van de folder van Difrax. Dr. Brown begrijpt en respecteert reclame in de geest van concurrentie wel, maar de vergelijkende tabel op pagina 3 van de folder is onjuist, bedrieglijk en misleidend. Dr. Brown heeft voorafgaand aan het indienen van de klacht voor de Commissie, contact gezocht met Difrax om de klacht kenbaar te maken. Vervolgens is er contact geweest tussen partijen. Dr. Brown blijft echter bij zijn standpunt dat de punten 2, 5, 6, 7, 12 en 13 in de vergelijkende tabel op pagina 3 van de bestreden folder oneerlijk en/of misleidend zijn in de zin van artikel 8 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

In het bijzonder maakt Dr. Brown bezwaar tegen de beoordeling (namelijk het plaatsen van een kruis en/of vinkje) bij de volgende productkenmerken die zijn opgenomen in de vergelijkende tabel, te weten:

#2 Vacuümvrij voeden met positieve druk
Het is onjuist en misleidend om te beweren dat de babyfles van Difrax vacuümvrij werkt. De babyfles van Dr. Brown heeft geen ventiel en is echt vacuümvrij.

#5 Goed schoon te maken: volledig uit elkaar te halen
Het is misleidend om te beweren dat de babyfles van Difrax wel gemakkelijk schoon te maken is, en dat de babyfles van Dr. Brown dat niet is, terwijl beide flessen hetzelfde aantal onderdelen hebben.

#6 Stimuleert natuurlijk aanleggen
Het is misleidend en bedrieglijk te beweren dat de babyflessen van Dr. Brown de natuurlijke voeding niet stimuleren.

#7 Easy to accept door baby’s
Dr. Brown kan een onderzoek overleggen, waaruit blijkt dat 93% van de 884 baby’s de babyflessen van Dr. Brown accepteerde. Difrax geeft niet aan wat de resultaten van haar enquête zijn en hoe zij de term ‘easy to accept’ definieert, aldus Dr. Brown.

#12 Geschikt voor snel drinkende baby en prematuur
Het is misleidend om te beweren dat de babyflessen van Dr. Brown niet geschikt zijn voor deze baby’s. Indien Difrax hiermee wil aangeven dat één van haar spenen geschikt is voor zowel een premature als een snel drinkende baby, terwijl Dr. Brown niet één speen heeft die deze beide functies vervult, dan dient Difrax dit duidelijk te vermelden.

#13 Ook geschikt voor baby’s met reflux
Het is bedrieglijk en misleidend te beweren dat de flessen van Dr. Brown niet geschikt zijn voor baby’s met reflux.

 

De samenvatting van het verweer

Difrax reageert als volgt op de verschillende klachtonderdelen van Dr. Brown:

–     #2 Vacuümvrij voeden met positieve druk
Partijen verschillen van mening op dit punt. Difrax benadrukt dat haar speen niet vacuüm zuigt door het ventielsysteem in de onderkant van de fles, waardoor een baby zonder onderbrekingen kan doordrinken. Overigens heeft zij ook de fles van Dr. Brown positief beoordeeld op dit punt.

–     #5 Goed schoon te maken: volledig uit elkaar te halen
Melk is een vette substantie en laat in de fles een vette laag achter. Het reinigen van de smalle onderdelen van de fles van Dr. Brown met een borstel is hierdoor een must, aldus Difrax. Het ventiel in de fles van Dr. Brown moet ook met een ragertje schoongemaakt worden. De fles van Dr. Brown heeft geen smalle onderdelen en extra schoonmaakhulpmiddelen zijn daardoor ook niet nodig en/of noodzakelijk. De losse bodem van de fles van Difrax maakt ook dat het mogelijk is om de fles via twee kanten schoon te maken, hetgeen een voordeel is ten opzichte van babyflessen met een vaste bodem (zoals de babyfles van Dr. Brown).

–     #6 Stimuleert natuurlijk aanleggen
De S-vorm van de fles van Difrax zorgt ervoor dat de speen van de fles altijd gevuld blijft met voeding. De rechte fles van Dr. Brown hoeft bij een volle fles nog niet in een andere (van Difrax fles afwijkende) stand te worden gehouden, maar zodra de voeding vordert óf wanneer kleine voedingen worden gegeven, moet een rechte fles in een opwaartse hoek worden gehouden om de flessenspeen gevuld te houden. Bij de fles van Difrax is in geval van veel of weinig voeding de opwaartse hoek niet of minimaal van toepassing. Difrax is van mening dat met de S-vorm van de fles een betere voedingspositie wordt ondersteund en dit wordt ook door haar medisch panel en professie ondersteund.

–     #12 Geschikt voor snel drinkende baby en prematuur
De dentalspeen wordt door Difrax aangeboden en in het schema staat dit ook tussen haakjes. Hiermee voldoet zij reeds aan het verzoek van Dr. Brown.

–     #13 Ook geschikt voor baby’s met reflux
Zoveel mogelijk rechtop voeden wordt vanuit verschillende hoeken aangemerkt als een houding die de meeste voorkeur geniet, ook bij kinderen zonder reflux. Dit geldt bij borstvoedingen én het voeden met een fles. Reflux betekent -simpel gezegd- dat melk terugloopt van de maag de slokdarm in. Gebruikmaken van de zwaartekracht is een logische en effectieve manier om reflux te voorkomen. Difrax verwijst naar diverse websites voor meer informatie ter bekrachtiging van dit punt.

 

Repliek

Dr. Brown repliceert als volgt:

#2 Vacuümvrij voeden met positieve druk
Volgens de encyclopedie wordt de term vacuüm omschreven als: “elke ruimte waarin de druk lager is dan de atmosferische druk”. Toegepast op een babyfles betekent dit volgens Dr. Brown dat er een vacuüm aanwezig is wanneer de druk in de fles lager is dan de atmosferische druk buiten de fles. Dr. Brown verwijst hierbij ook naar het patent van de S-fles van Difrax en geeft aan dat hieruit blijkt dat een vacuüm in de fles wordt gevormd voordat lucht door de spleet in de fles wordt gezogen. Volgens Dr. Brown werken alle anti-colicflessen met een terugslagklep, spleetklep of eendenbekklep op deze manier. In de fles bouwt het vacuüm zich op totdat de klep wordt geopend door de atmosferische druk buiten de fles en hierdoor wordt lucht in de fles geperst. Dr. Brown heeft door middel van een nagebootste voeding de fles van Difrax getest, waarbij met tussenpozen zuigkracht op de speen werd uitgeoefend (zoals een zuigende baby) om melk uit de fles te zuigen, terwijl de druk in de fles werd gecontroleerd met behulp van een manometer. Dr. Brown heeft video’s van deze test overgelegd. Uit deze test blijkt volgens Dr. Brown dat de druk in de fles van Difrax negatief is, wat betekent dat er een vacuüm aanwezig is. Uit de test blijkt voorts dat de druk in de babyfles van Dr. Brown 0,00 blijft omdat de fles volledig ontlucht is (er is geen ventiel nodig). Hierdoor blijft de babyfles van Dr. Brown de gehele tijd vacuümvrij tijdens de voeding. Het is fysiek en wetenschappelijk onjuist en misleidend voor consumenten om te stellen dat de fles van Difrax vacuümvrij werkt of vacuümvrije voeding met positieve druk biedt. Concurrenten die ook anticolicflessen aanbieden met een ventiel (als anticolicfunctie) beweren ook niet dat met hun flessen vacuümvrij voeden mogelijk is.

#5 Goed schoon te maken: volledig uit elkaar te halen
De reactie van Difrax wordt volgens Dr. Brown tegengesproken op haar eigen website, waarop onder meer staat: “Maak de babyfles altijd eerst goed schoon met een flessenborstel voordat je de fles steriliseert”. Volgens Difrax is de borstel nodig want: “zo blijven er geen melk en flesvoedingsresten in de fles achter”, maar beide flessen kunnen worden gereinigd door ze (door) te spoelen. Een flessenborstel wordt gebruikt om melk en voedingsresten uit de fles te verwijderen. Het gebruik van de brede bewering “gemakkelijk schoon te maken” doet de fles van Dr. Brown geen recht en misleidt consumenten door te suggereren dat de fles niet gemakkelijk schoon te maken zou zijn. Dit is volgens Dr. Brown slechts de (bevooroordeelde) mening van Difrax en wordt niet ondersteund door enig bewijs of feiten, noch door de eigen website en beschrijvingen.

#6 Stimuleert natuurlijk aanleggen
In haar antwoord van 17 september 2021 heeft Difrax voorgesteld deze term te wijzigen in: “stimuleert een natuurlijke aanleghouding”. Er wordt echter geen definitie of onderbouwing gegeven wat men bedoeld met het woord ‘stimuleert’ of wat wordt beschouwd als een ‘natuurlijke aanleghouding’. Difrax lijkt te impliceren dat een volledig verticale aanleghouding de enige ‘natuurlijke’ aanleghouding is bij het geven van voeding. Het is onjuist om te stellen dat de fles van Dr. Brown natuurlijk aanleggen niet stimuleert. Onder verwijzing naar een door Difrax aangevoerde website, merkt Dr. Brown op dat in dat artikel ten minste vijf verschillende houdingen worden genoemd die allemaal ‘natuurlijke’ en acceptabele borstvoedingshoudingen zijn. Volledig verticaal voeden is niet vereist en Difrax levert ook geen bewijs dat volledig verticaal voeden beter is dan bijvoorbeeld voeden onder een schuine hoek van 70 graden of 45 graden. Volgens Dr. Brown is een semi-verticale positie voldoende. De bewering van Difrax dat een volledig rechtopstaande aanleghouding de enige ‘natuurlijke’ houding is, is misleidend.

#7 Easy to accept door baby’s
Difrax heeft ermee ingestemd om de tabel dusdanig aan te passen dat ook wordt aangevinkt dat de flessen van Dr. Brown aan deze claim voldoen. Er wordt aangenomen dat dit punt hiermee is opgelost.

#12 Geschikt voor snel drinkende baby en prematuur
Dr. Brown biedt zes verschillende spenen voor zijn flessen aan, waaronder ook een speen speciaal ontworpen voor premature baby’s en baby’s die een langzamere voedingsvoorkeur hebben. De bewering dat de fles van Dr. Brown niet geschikt is voor snel drinkende baby’s en premature baby’s doet de fles geen recht en is misleidend voor de consument. Het specifieke ontwerp van de dental speen van Difrax maakt niet dat dit het enige geschikte ontwerp voor snel drinkende baby’s en premature baby’s is. Ook Dr. Brown en andere concurrenten hebben flessen die zeer geschikt zijn om deze baby’s mee te voeden.

#13 Ook geschikt voor baby’s met reflux
Er is geen onderbouwing voor de brede stelling van Difrax dat de fles van Dr. Brown niet geschikt is voor baby’s met reflux. Dr. Brown verwijst naar diverse bronnen en artikelen die er voor pleiten om het hoofd van de baby boven de buik te houden, of ietwat schuin, om reflux te verminderen.

 

Dupliek

Difrax dupliceert als volgt:

#2 Vacuümvrij voeden met positieve druk
Difrax heeft de twee testvideo’s van Dr. Brown bekeken. De beelden roepen diverse vragen op en dit maakt het voor Difrax lastig om de kwaliteit en de uitkomst van de test te controleren. Bij vacuümvrij voeden met ‘positieve’ druk gaat het erom dat de flessenspeen niet vacuüm zuigt door het ventielsysteem in de onderkant van de fles. Hierdoor kan een baby zonder onderbrekingen doordrinken. De babyfles doet op deze manier wat wordt aangegeven, namelijk: vacuümvrij voeden. Dit is het gevolg van het ventiel. Het interne vacuüm (onderdruk) wordt zodanig door het ventiel beperkt, dat de speen niet terug kan schieten (vervormen), waardoor de fles altijd functioneert tijdens het voeden. Het begrip ‘positieve druk’ is moeilijk uit te leggen. Het gaat Difrax om ‘vacuümvrij voeden’. Zij stelt voor om het begrip ‘positieve druk’ uit het productkenmerk te schrappen. Zij is van mening dat beide flessen vacuümvrij voeden mogelijk maken en ook de babyfles van Dr. Brown is positief beoordeeld op dit punt.

#5 Goed schoon te maken: volledig uit elkaar te halen
Difrax blijft bij haar standpunt dat voor haar fles geen hulpmiddel nodig is om de fles schoon te maken. Voor de fles van Dr. Brown is dit wel het geval. De onderdelen van de S-fles zijn gemakkelijk onder de kraan of in de vaatwasser schoon te maken. Hiervoor is geen flessenborstel of ragertje nodig. Bovendien heeft de S-fles een glad, plat ventiel dat eenvoudig is te reinigen. De fles van Dr. Brown bevat daarentegen diverse losse, kleine onderdelen die heel zorgvuldig schoon gemaakt moeten worden. Op de website van Dr. Brown wordt ook geadviseerd om de fles na elk gebruik te reinigen met een borsteltje en bij de fles wordt ook standaard een ragertje meegeleverd. Dit toont volgens Difrax aan dat het gebruik van het ragertje een vereiste is om de kleine en smalle onderdelen van de babyfles van Dr. Brown schoon te maken. Het schoonmaken moet zorgvuldig gebeuren om bacteriën geen kans te geven en gezondheidsrisico’s te voorkomen.

#6 Stimuleert natuurlijk aanleggen
Difrax heeft haar standpunt herhaald. Bij de fles van Difrax blijft de flessenspeen voornamelijk horizontaal, hetgeen het mogelijk maakt om de gehele voeding in een natuurlijke houding te voeden. Hierop is de claim ‘stimuleert natuurlijk aanleggen’ gebaseerd.

#12 Geschikt voor snel drinkende baby en prematuur
Difrax blijft bij haar standpunt dat de S-fles vanwege de Dental flessenspeen geschikt is voor snel drinkende baby’s en premature baby’s. In de tabel is dit door de toevoeging ‘Dental flessenspeen’ duidelijk gemaakt. Dr. Brown biedt geen Dental flessenspenen aan en ook geen flessenspenen waar het gat aan de bovenkant zit. Difrax is voornemens om het productkenmerk, ter verduidelijking, te wijzigen in: “Geschikt voor snel drinkende baby én prematuur d.m.v. Dental flessenspeen”.

#13 Ook geschikt voor baby’s met reflux
Difrax heeft haar standpunt herhaald.

 

De mondelinge behandeling

Tijdens de mondelinge behandeling heeft de voorzitter in overleg met beide partijen vastgesteld dat de klacht voor zover deze is gericht tegen het productkenmerk “#7 Easy to accept door baby’s ***” wordt geacht te zijn ingetrokken.

Het standpunt van Dr. Brown is voor het overige gehandhaafd en nader toegelicht, met behulp van een tolk alsmede aan de hand van een vooraf toegezonden pleitnota. Het standpunt van Difrax is ook gehandhaafd en ter zitting nader toegelicht. Voor zover nodig wordt op hetgeen ter zitting is aangevoerd ingegaan in het hierna volgende oordeel.

 

Het oordeel van de Commissie

1. In de bewuste folder vergelijkt Difrax verschillende productkenmerken van haar babyfles met productkenmerken van de babyflessen van twee expliciet genoemde concurrenten, waaronder die van Dr. Brown. Aldus is sprake van vergelijkende reclame in de zin van artikel 13 NRC. Krachtens artikel 13 NRC is vergelijkende reclame, wat de vergelijking betreft, geoorloofd mits deze voldoet aan de onder a tot en met h genoemde voorwaarden. Dr. Brown heeft in het bijzonder tegen zes productkenmerken bezwaar gemaakt en daarbij telkens gesteld dat de vergelijking die met haar product wordt gemaakt misleidend is. De Commissie overweegt ten aanzien van deze productkenmerken als volgt.

2. Vooropgesteld wordt dat de folder is gericht op kraamverzorgenden, te weten professionals die aanstaande en jonge ouders adviseren en ondersteunen. Dit blijkt onder meer uit de tekst “het advies van jou als professional maakt het verschil” en de folder is, zoals Dr. Brown heeft aangevoerd, als bijlage bijgevoegd bij een vakblad voor kraamverzorgenden. De Commissie betrekt in haar beoordeling dat kraamverzorgenden bovengemiddelde kennis van dit onderwerp zullen hebben.

3.         Productkenmerk:        #2 Voedt vacuümvrij met positieve druk
Volgens de vergelijkende tabel voldoen beide babyflessen aan dit productkenmerk, aangezien bij beide babyflessen een vinkje staat. Dr. Brown maakt bezwaar tegen het feit dat de fles van Difrax ook positief is beoordeeld op dit punt. Volgens Dr. Brown is de fles van Difrax namelijk niet vacuümvrij. De babyfles van Dr. Brown heeft daarentegen geen ventiel, waardoor deze wel echt vacuümvrij is. Difrax heeft hiertegen ingebracht dat bij haar babyfles wel degelijk sprake is van vacuümvrij ‘voeden’ (zoals ook op deze manier staat aangegeven in de tabel), aangezien de flessenspeen niet vacuüm zuigt door het ventielsysteem in de onderkant van de fles. Uit de door partijen aangevoerde stukken blijkt dat bij de babyfles van Difrax (enkel) de flessenspeen geen vacuüm creëert en dat daarentegen de babyfles van Dr. Brown in zijn geheel vacuümvrij is. Niet gebleken is echter dat ‘vacuümvrij voeden’ een vastomlijnde betekenis heeft en dat slechts een van beide systemen door het gemiddelde lid van de doelgroep als vacuümvrij zal worden beschouwd. In de omschrijving van het productkenmerk ligt ook niet besloten dat de babyfles in zijn geheel vacuümvrij moet zijn om een positieve beoordeling te krijgen. Nu beide babyflessen het mogelijk maken om -op verschillende en eigen wijze- de baby vacuümvrij te voeden, is naar het oordeel van de Commissie van misleiding geen sprake. Dit klachtonderdeel wordt afgewezen.

4.       Productkenmerk:          #5 Goed schoon te maken: Volledig uit elkaar te halen
Bij het productkenmerk “goed schoon te maken: volledig uit elkaar te halen” is bij de babyfles van Dr. Brown een kruis geplaatst. De babyfles van Difrax is positief beoordeeld. Beide flessen kunnen uit elkaar gehaald worden. Partijen verschillen kennelijk van mening over het ‘goed’ schoonmaken van de babyfles en de noodzaak van het gebruik van een (extra) hulpmiddel zoals een flessenborstel of een ragertje. Uit hetgeen partijen naar voren hebben gebracht blijkt dat de babyflessen, ieder op eigen wijze eenvoudig kunnen worden gereinigd en dat een borstel of ragertje als hulpmiddel kan worden gebruikt. De Commissie ziet in hetgeen Difrax naar voren heeft gebracht geen, althans niet voldoende aanleiding om te oordelen dat de babyfles van Dr. Brown in zijn geheel niet voldoet aan dit productkenmerk. Een nadere onderbouwing ontbreekt op dit punt en Difrax heeft ook verder de juistheid van de uiting niet aannemelijk gemaakt. Op basis van het voorgaande is de Commissie van oordeel dat bij Dr. Brown ten onrechte een kruis is geplaatst bij dit productkenmerk, en dat de uiting daardoor gepaard gaat met onjuiste informatie als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 NRC. Nu het gemiddelde lid van de doelgroep hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en om die reden in strijd met artikel 13 sub a NRC. De Commissie betrekt in haar oordeel dat, zoals hiervoor is overwogen, kraamverzorgenden een bovengemiddelde kennis van dit onderwerp zullen hebben, maar de gekozen vorm van de uitingen, met het gebruik van vinkjes en kruizen, een zekere mate van absoluutheid bevat waardoor de gemiddelde kraamverzorgende op de juistheid van de productvergelijking zal vertrouwen. Daaraan draagt bij dat het om een product voor zeer jonge kinderen gaat en het in de lijn van de verwachting ligt dat met het oog hierop en vanwege de van de producent te verwachten professionaliteit, met meer zorgvuldigheid zal worden geadverteerd dan bij andere producten.

5.       Productkenmerk:          #6 Stimuleert natuurlijk aanleggen
Bij het productkenmerk “Stimuleert natuurlijk aanleggen” is bij Difrax een vinkje geplaatst en bij Dr. Brown een kruis. Difrax heeft hiermee de voedingspositie bedoeld en zij heeft aangegeven dat zij voornemens is dit productkenmerk te wijzigen in “Stimuleert natuurlijke aanlegpositie”. De Commissie merkt hierbij op dat zij de uiting beoordeelt zoals deze door Dr. Brown is overgelegd. Onder verwijzing naar diverse artikelen heeft Dr. Brown aangevoerd dat er meerdere natuurlijke en acceptabele voedingshoudingen zijn. Difrax heeft dit niet weerlegd. De Commissie acht om die reden het (algemene) productkenmerk ‘Stimuleert natuurlijk aanleggen’ voor het gemiddelde lid van de doelgroep onduidelijk en voor meerdere uitleg vatbaar. In ieder geval kan niet worden gezegd dat het product van Dr. Brown níet aan dit productkenmerk voldoet. Het plaatsen van een kruis in de tabel op dit punt acht de Commissie dan ook onjuist als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en sub b NRC. Omdat het gemiddelde lid van de doelgroep hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting op dit punt misleidend en in strijd met artikel 13 sub a NRC. De Commissie verwijst ook naar het onder 4 slot overwogene.

6.       Productkenmerk:          #7 Easy to accept door baby’s ***
Tijdens de mondelinge behandeling heeft de Commissie met beide partijen vastgesteld dat Dr. Brown dit klachtonderdeel heeft ingetrokken.

7.       Productkenmerk:          #12 Geschikt voor snel drinkende baby én prematuur (Dental flessenspeen)
Op voorhand heeft Difrax aangegeven dat zij de uiting op dit punt zal verduidelijken. De Commissie merkt hierbij op dat zij de uiting beoordeelt zoals deze door Dr. Brown is overgelegd. Bij het productkenmerk: “#12 Geschikt voor snel drinkende baby én prematuur (Dental flessenspeen)” is bij Difrax een vinkje geplaatst en bij Dr. Brown een kruis. Hierdoor wordt naar het oordeel van de Commissie de indruk gewekt dat Dr. Brown niet beschikt over een flessenspeen die geschikt is voor deze doelgroep. Dit blijkt echter niet het geval. De Commissie begrijpt dat Difrax heeft beoogd om met de ‘Dental flessenspeen’ specifiek te verwijzen naar een speen die van haar afkomstig is en dat dit één speen betreft die voor zowel de snel drinkende baby als de prematuur baby geschikt is. Dat de spenen van Dr. Brown niet beide functies tegelijk vervullen, maakt echter nog niet dat Dr. Brown niet beschikt over spenen die voldoen aan het -algemeen gestelde- productkenmerk “Geschikt voor snel drinkende baby én prematuur”. Dr. Brown heeft immers aannemelijk gemaakt dat zij ook over verschillende, verwisselbare spenen beschikt die geschikt zijn voor snel drinkende baby’s en premature baby’s. De Commissie is van oordeel dat door het plaatsen van een kruis bij de babyfles van Dr. Brown de uiting gepaard gaat met onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 NRC. Omdat het gemiddelde lid van de doelgroep hierdoor een besluit over een transactie kan nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting op dit punt misleidend en om die reden in strijd met artikel 13 sub a NRC. Tevens wordt verwezen naar het onder 4 slot overwogene.

8.       Productkenmerk:          #13 Ook geschikt voor baby’s met reflux
Bij het productkenmerk “#13 Ook geschikt voor baby’s met reflux” is bij Difrax een vinkje geplaatst en bij Dr. Brown een kruis. In dit kader verschillen partijen van mening over de vraag of de babyfles van Dr. Brown ook geschikt is voor baby’s met reflux, waarbij Difrax het zoveel mogelijk rechtop voeden als een voedingshouding ziet die de meeste voorkeur geniet voor baby’s met reflux en waarvoor haar babyfles geschikter zou zijn. In de bestreden uiting staat zonder enige nadere uitleg of voorbehoud het productkenmerk omschreven als: “Ook geschikt voor baby’s met reflux”. Door het -algemeen gestelde- productkenmerk en het kruis bij Dr. Brown wordt de indruk gewekt dat de babyfles van Dr. Brown in zijn geheel niet geschikt is voor baby’s met reflux. Dit is naar het oordeel van de Commissie niet het geval, nu door Dr. Brown voldoende aannemelijk is gemaakt dat zijn babyfles ook geschikt is voor baby’s met reflux. Om die reden is sprake van onjuiste informatie als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 NRC. Omdat het gemiddelde lid van de doelgroep hierdoor een besluit over een transactie kan nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting op dit punt misleidend en om die reden in strijd met artikel 13 sub a NRC. Ook hier verwijst de Commissie naar het onder 4 slot overwogene. De Commissie neemt nota van de mededeling van Difrax dat zij de uiting ook op dit punt zal aanpassen.

9.       De Commissie beslist als volgt.

 

De beslissing van de Commissie

De Commissie acht de, in het oordeel, onder 4, 5, 7, 8 beschreven reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in de aanhef en onder a van artikel 13 NRC. De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

De Commissie wijst de klacht af, voor zover deze is gericht tegen de in het oordeel onder 3 beschreven reclame-uiting. 

Voor zover de klacht is gericht tegen de, in het oordeel onder 6 beschreven reclame-uiting, is dit onderdeel ingetrokken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken