a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Niet)-commerciele reclame

Dossiernr:

2018/00167

Datum:

06-03-2018

Uitspraak:

dVAF (directe Voorzitters Afwijzing)

Product/dienst:

(Niet)-commerciele reclame

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial van Save The Children Nederland waarin onder meer wordt gezegd dat kinderen “zoals Jon” lijden aan ernstige ondervoeding. Hierbij is onder meer een jongetje te zien dat ondervoed is. In de televisiecommercial vraagt adverteerder om donaties.

 

De klacht

Deze wordt als volgt samengevat. De televisiecommercial is een bedreiging voor de geestelijke volksgezondheid omdat de beelden, die overdag worden uitgezonden, een onvoorstelbare impact op kinderen hebben. Verder appelleert de televisiecommercial onnodig aan gevoelens van angst door in te spelen op de angst dat ook wij ondervoed kunnen raken dan wel uitgehongerde kinderen naar Nederland zullen komen. Verder is de televisiecommercial misleidend omdat kinderen in Afrika zijn te zien, hetgeen suggereert dat de donaties naar die kinderen gaan. Men kan echter bij de donatie geen doel aangeven.

 

Het oordeel van de voorzitter

In de televisiecommercial vestigt adverteerder de aandacht op kinderen die aan ondervoeding lijden door een gebrek aan eten, gesymboliseerd door het jongetje “Jon”. Adverteerder roept op haar door middel van donaties te steunen teneinde dergelijke kinderen voeding te kunnen geven en ervoor te zorgen dat zij niet ziek worden. De televisiecommercial beeldt de urgentie van hulp aan ondervoede kinderen uit, maar de beelden zijn niet van dien aard dat de televisiecommercial niet overdag zou mogen worden uitgezonden. Van een bedreiging van de geestelijke gezondheid is derhalve geen sprake. Evenmin kan worden gezegd dat de televisiecommercial op enige wijze appelleert aan gevoelens van angst op de door klager gestelde wijze. Tot slot ziet de voorzitter geen aanleiding te veronderstellen dat adverteerder de donaties die zij vraagt niet in belangrijke mate gebruikt voor hulp aan ondervoede kinderen. Om die reden valt niet in te zien waarom de televisiecommercial misleidend zou zijn. Op grond van het voorgaande wordt beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken