a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Dossiernr:

2021/00410

Datum:

22-12-2021

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Buitenreclame

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een groot billboard waarop reclame wordt gemaakt voor Saints & Stars. Op de poster is een ogenschijnlijk naakte vrouw op een sporttoestel afgebeeld. Bovenaan de poster staat “Saints Stars”. Ter hoogte van de borsten van de vrouw staat: “own your confidence”. Onderaan de poster staat: “next level gym” en “saints-stars.com”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klaagster vindt de uiting (aan een muur bij het museumplein in Amsterdam) schokkend en ongepast. Op de afbeelding is een naakte vrouw te zien, die schrijlings op een sporttoestel zit, met als enige bedekking een deel van de stoel en de tekst. Klaagster passeert het kruispunt elke dag en vindt het erg vervelend dat zij en haar kinderen met deze afbeelding worden geconfronteerd. Volgens klaagster draagt de reclame de boodschap uit dat deze vrouw (en daarmee elke vrouw) een seksobject is om naar te staren. Volgens klaagster getuigt de reclame van slechte smaak en is deze in strijd met de Nederlandse Reclame Code waarin staat dat reclame niet in strijd mag zijn met de goede smaak en ook niet nodeloos kwetsend mag zijn. Klaagster wil dat de reclame wordt weggehaald.

 

Het oordeel van de Commissie

De klacht is gericht tegen een reclame-uiting van sportschool Saints & Stars. Klaagster acht het billboard in strijd met de goede smaak en het fatsoen als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en nodeloos kwetsend als bedoeld in artikel 4 NRC.   

De Commissie heeft er begrip voor dat niet iedereen de uiting zal waarderen, en zal dit bij de beoordeling van de klacht meewegen. Anderzijds moet bij de beoordeling van de uiting rekening worden gehouden met de vrijheid van meningsuiting die adverteerder toekomt. De Commissie zal beoordelen of de uiting als maatschappelijk onwenselijk moet worden beschouwd, en of een aanbeveling aan adverteerder nodig is ter bescherming van de in artikel 10 lid 2 EVRM genoemde belangen, waaronder de bescherming van de openbare orde, de gezondheid en de goede zeden.

Op het billboard is een ogenschijnlijk naakte vrouw afgebeeld die op een sporttoestel ligt. Haar kruis wordt bedekt door de stoel, en een deel van haar borsten wordt bedekt door de tekst: “own your confidence” (“bezit je zelfvertrouwen”).

Het feit dat een groot deel van het onbedekte lichaam van de vrouw te zien is, betekent op zichzelf niet dat daardoor de grens is overschreden van hetgeen volgens huidige maatschappelijke opvattingen toelaatbaar is. Door de tekst ‘next level gym’ is het daarbij voldoende duidelijk dat het reclame voor een sportschool betreft. Deze tekst maakt, voor zover dit al niet uit de foto blijkt, duidelijk dat de vrouw op de foto in een sportschool haar lichaam aan het trainen is. Dat men gebruikelijk niet naakt traint, neemt niet weg dat het tonen van het lichaam in de afgebeelde situatie een relatie heeft met de dienst – een sportschool – waarvoor reclame wordt gemaakt.

De Commissie komt daarom tot de conclusie dat van een maatschappelijke noodzaak om adverteerder aan te bevelen niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken, niet is gebleken.  Evenmin is gebleken dat de reclame nodeloos kwetsend zou zijn, zoals klaagster als tweede bezwaar heeft aangevoerd. Dat de reclame op een prominente plek in de openbare ruimte hangt, heeft de Commissie bij haar oordeelsvorming betrokken, maar leidt in dit geval niet tot een ander oordeel.

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken