a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2021/00263

Datum:

18-10-2021

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de mededelingen over ‘Stella Betaalgemak’ op de website van Stella Fietsen (https:///www.stella.nl/service/stella-betaalgemak), meer specifiek de volgende tekst:

“Om aanspraak te maken op een gespreide betaling via Stella Betaalgemak moet u voldoen aan de

 volgende voorwaarden:

Je leeftijd ligt tussen de 18 en 73 jaar
Je bent officieel woonachtig in Nederland
Je beschikt over een Nederlandse betaalrekening
Je hebt geen negatieve BKR registratie
Je hebt een regelmatig inkomen (studiefinanciering, werkloosheid- en bijstandsuitkeringen zijn hiervan uitgesloten).”

 

De klacht

Het standpunt van klager, zoals weergegeven in de klacht en de repliek, wordt als volgt samengevat.

Klager en zijn vrouw wilden twee elektrische fietsen aanschaffen en daarbij gebruik maken van de aangeboden gespreide betaling via Stella Betaalgemak. Volgens klager voldeden zij aan alle op de website van Stella genoemde voorwaarden. Nadat zij de benodigde gegevens hadden doorgegeven en enige tijd daarna via internet de gevraagde handtekeningen hadden gezet, verkeerde klager in de veronderstelling dat de financiële gegevens waren beoordeeld en akkoord waren bevonden. De volgende dag echter kreeg hij bericht van Stella Betaalgemak dat de aanvraag voor gespreide betaling was afgewezen. Op de vraag van klager naar de reden voor de afwijzing, werd hij doorverwezen naar (de voorwaarden van) kredietverstrekker Santander. Santander en diens voorwaarden worden echter in de uiting niet genoemd. Daarin staan alleen de voorwaarden opgesomd die adverteerder aan de financieringsaanvraag stelt en waaraan klager voldeed. Klager acht de uiting voor Stella Betaalgemak onvolledig en misleidend.

 

Het verweer

Het standpunt van adverteerder, zoals weergegeven in het schriftelijke verweer en de dupliek, wordt als volgt samengevat.

De website van Stella is onlangs geheel vernieuwd. Daarbij blijkt gedurende enige tijd een deel van de tekst van de bestreden uiting te zijn weggevallen. Onder de door klager aangehaalde voorwaarden voor Stella Betaalgemak stond op de oude website ook de volgende voorwaarde:

“Uw maandelijkse financiële bestedingsruimte is voldoende. deze wordt als volgt berekend:

(Gezamenlijke) inkomsten – woonlasten – verplichtingen voor openstaande leningen. Hiervoor zijn duidelijke regels opgesteld door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Wettelijk gezien is de kredietverstrekker verplicht om een BKR-toetsing uit te voeren.”

Inmiddels is bovengenoemde voorwaarde weer aan de website toegevoegd. Klager blijkt juist in de periode dat deze tekst ontbrak een aanvraag bij de kredietbemiddelaar te hebben gedaan. Overigens heeft Stella Betaalgemak geen invloed op het goed- of afkeuren van een financieringsaanvraag, dat is aan de geldverstrekker. Adverteerder biedt klager verontschuldigingen aan voor de ongemakkelijke situatie die hij en zijn vrouw hebben moeten ervaren.

 

De mondelinge behandeling

Klager licht toe dat verschillende artsen hebben geopperd dat zijn vrouw, die ernstige gezondheids-beperkingen begint te krijgen en door haar afnemende mobiliteit depressief wordt, met een elektrische fiets voorlopig nog mobiel zou kunnen zijn. Klager heeft een wao-uitkering. Nu de aanvraag voor gespreide betaling is afgewezen, moest van de aanschaf van de twee elektrische fietsen worden afgezien. Overigens ontving klager, hoewel de koop dus niet is doorgegaan, onlangs e-mails en telefoontjes van Stella ‘wanneer zij de fietsen kwamen ophalen’, ‘hoe de fietsen bevallen’ en ‘dat er nog een factuur openstaat’. Klager deelt desgevraagd mee dat indien de ontbrekende voorwaarde over de maandelijkse financiële bestedingsruimte wel in de uiting had gestaan, hij geen aanvraag voor gespreide betaling via Stella Betaalgemak zou hebben ingediend.

 

Het oordeel van de Commissie

1. Centraal staat de vraag of de uiting op de website van adverteerder waarin Stella Betaalgemak wordt aangeprezen onvolledig en daardoor misleidend is.

2. Als erkend is komen vast te staan dat ten tijde van het indienen van de financieringsaanvraag door klager bij de voorwaarden die op de website werden genoemd om aanspraak te kunnen maken op een gespreide betaling via Stella Betaalgemak, de voorwaarde betreffende voldoende maandelijkse financiële bestedingsruimte ontbrak. Om een geïnformeerd besluit te kunnen nemen over het al dan niet aanvragen van Stella Betaalgemak, moet de consument kennis kunnen nemen van alle geldende voorwaarden. Nu één van die voorwaarden niet in de uiting is opgenomen, is sprake van het ontbreken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

3. Ten overvloede, nu de uiting reeds op grond van het vorenstaande niet toelaatbaar is en dit bezwaar slechts impliciet in de klacht is opgenomen, merkt de Commissie op het wenselijk te achten dat de consument in de uiting betreffende Stella Betaalgemak duidelijker dan nu het geval is wordt geïnformeerd over het feit dat de financieringsaanvraag niet door adverteerder wordt beoordeeld en wordt toe- of afgewezen, maar door een externe kredietbemiddelaar. Op die manier wordt voor de gemiddelde consument duidelijk gemaakt met welke partij de financieringsovereenkomst (eventueel) wordt afgesloten.

4. Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken