a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2018/00316

Datum:

11-06-2018

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Buitenreclame

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een bij de viskraam van adverteerder aangebracht doek, waarop naast de afbeelding van een portie kibbeling staat: “Warme kibbeling. Lekker gezond!”

 

De klacht

Klager voert aan, kort samengevat, dat de tekst “Warme kibbeling. Lekker gezond!” stelt of in ieder geval impliceert dat kibbeling gezond is. Dit is niet juist, omdat kibbeling een gefrituurde snack is, die in de reclame-uiting bovendien wordt geserveerd met een vette saus. Klager vindt de uiting daarom misleidend in de zin van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en in strijd met artikel 1 van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) 2015. Tevens voldoet de uiting niet aan de in de Claimsverordening en in artikel 3 lid 1 RVV 2015 genoemde voorwaarden voor een gezondheidsclaim.

 

Het verweer

Adverteerder stelt dat de klacht moet worden afgewezen en voert daartoe het volgende aan, verkort en zakelijk weergegeven.

De uiting is niet misleidend. Het is duidelijk dat de uiting zich bevindt bij een visboer die vers gemaakte kibbeling verkoopt. Het eten van vis is ontegenzeggelijk gezond, en door de verwerking tot kibbeling is de vis lekker. In de uiting wordt geen mededeling gedaan over de bijdrage van kibbeling aan een verantwoord voedingspatroon als bedoeld in artikel 1 RVV 2015. Ook is volgens adverteerder geen sprake van een gezondheidsclaim, nu in de uiting niet wordt meegedeeld dat kibbeling “bepaalde eigenschappen heeft” zoals in de definitie van “claim” in de Claimsverordening staat.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

De klacht betreft de uiting “Warme kibbeling. Lekker gezond”. De Commissie beoordeelt in de eerste plaats of hierbij sprake is van een niet toegestane gezondheidsclaim in de zin van Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (hierna: de Claimsverordening).

2.

De Commissie acht het op grond van het verweer aannemelijk dat adverteerder met de uiting een algemene, ‘sloganachtige’ aanprijzing van zijn visproduct heeft beoogd. Daarmee is hij er echter aan voorbij gegaan dat de aanduiding van de kibbeling als “gezond” ertoe leidt dat sprake is van een gezondheidsclaim in de zin van de Claimsverordening. Deze aanduiding voldoet immers aan de in artikel 2 lid 2 sub 5 van deze verordening gegeven definitie van een gezondheidsclaim: “een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband bestaat tussen een levensmiddelencategorie, een levensmiddel of een bestanddeel daarvan en de gezondheid”.

3.

De uiting “Warme kibbeling. Lekker gezond” is te beschouwen als een verwijzing naar algemene, niet-specifieke voordelen van kibbeling voor de algemene gezondheid. Op grond van artikel 10 lid 3 Claimsverordening is het gebruik van een dergelijke algemene claim alleen toegestaan indien deze claim vergezeld gaat van een specifieke gezondheidsclaim die in enig verband met de algemene verwijzing staat en die voorkomt op de lijst van door de Europese Commissie toegestane gezondheidsclaims. Dit betekent, eenvoudig gezegd, dat vis alleen als “gezond” mag worden aangeprezen als duidelijk wordt gemaakt dankzij welke voedingsstoffen dit zo is én daarbij gebruik wordt gemaakt van een claim die voldoet aan de Europese regelgeving. Nu een dergelijke toegestane specifieke gezondheidsclaim in de uiting ontbreekt, is de uiting in strijd met de Claimsverordening en om die reden in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC. Door het gebruik van een niet-toegestane gezondheidsclaim is de uiting tevens in strijd met artikel 3 lid 1 sub a RVV 2015.

4.

Nu de uiting reeds op grond van het voorgaande niet is toegelaten, kan buiten bespreking blijven of deze misleidend is en/of in strijd met artikel 1 RVV 2015.

5.

Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 2 NRC en artikel 3 lid 1 sub a RVV. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken