a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2019/00383

Datum:

13-06-2019

Uitspraak:

dVAF (directe Voorzitters Afwijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een advertentie in Kraamsupport voor “Nutrilon met PronutraTM Advance”, waarbij onder meer een verpakking voor volledige zuigelingenvoeding is te zien. In de uiting wordt gesproken over “onze meest geavanceerde flesvoeding” waarna wordt ingegaan op de samenstelling van de voeding, de resultaten van klinisch onderzoek en een gezondheidsclaim wordt gedaan, telkens onder verwijzing naar wetenschappelijke bronnen.

Van de bestreden reclame-uiting is een fotokopie aan deze beslissing gehecht.

 

De klacht

Adverteerder handelt in strijd met het verbod reclame te maken voor volledige zuigelingenvoeding. Klaagster wenst dat direct wordt opgetreden tegen deze wijze van sluikreclame “over de rug van de gezondheid van jonge baby’s”.

 

De informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG

Deze informatie komt, kort samengevat, erop neer dat de uiting is gericht op professionals, nu Kraamsupport een vaktijdschrift voor kraamverzorgenden is. De uiting valt daardoor buiten de reikwijdte van de Gedragscode Reclame Zuigelingenvoeding.

 

Het oordeel van de voorzitter

Blijkens de door de Keuringsraad KOAG/KAG gegeven informatie is de bestreden advertentie geplaatst in een vaktijdschrift voor kraamverzorgenden. De voorzitter gaat ervan uit dat het een gespecialiseerde publicatie is op het gebied van babyverzorging in de zin van artikel 10 lid 1 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/127 van de Commissie van 25 september 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013. In een dergelijke publicatie is reclame voor volledige zuigelingenvoeding toegestaan op voorwaarde dat deze slechts gegevens van wetenschappelijke en feitelijke aard bevat. Deze gegevens mogen niet impliceren, noch doen geloven dat flesvoeding even goed is als of beter is dan borstvoeding. Naar het oordeel van de voorzitter voldoet de advertentie aan deze eis, zodat wordt beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken