a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2020/00193

Datum:

22-06-2020

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden uiting

Het betreft een uiting op televisie van Alpuro Breeding. Daarin vertelt een jongetje over de lange werkdagen van zijn vader als boer. Bij desbetreffende beelden zegt het jongetje onder meer:

“Hij zorgt goed voor iedereen. (…) Soms kijkt hij een beetje moeilijk als hij de krant leest, maar naar mij kijkt ie nooit moeilijk. Maar ook niet naar de kalfjes, daar wordt ie blij van. Papa werkt echt superhard. (…) Als ik papa de hele dag zo druk bezig zie, altijd in de weer met z’n dieren en de boerderij, dan weet ik één ding heel zeker”. Hierna is een werkstuk te zien met de tekst “Werkstuk groep 5 ”en “Wat wil jij later worden” en afbeeldingen van een boer, een boerderij en boerderijdieren.

Tot slot verschijnt in beeld:

“Powered by Alpuro Breeding

 Al 25 jaar trots op onze boeren!” en

“25

 jaar

 groeiend

 succes”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

In de uiting vertelt een jongetje trots over zijn vader. Zijn woorden worden kracht bijgezet door beelden van de vader, een modelboer die liefdevol met de kalfjes omgaat. Net voor het einde van de spot ziet men echter heel snel de naam Alpuro Breeding in beeld. Alpuro Breeding is onderdeel van de VanDrie Group, wereldmarktleider op het gebied van kalfsvlees, kalvervoeder en kalfsvellen. De VanDrie Group was in het nieuws wegens ernstige mishandeling; kalfjes die tegenstribbelden, werden met drijfstokken in de anus geprikt, geschopt en met stroomschokken bewerkt, zo stelt klaagster. Dat dit bedrijf doet voorkomen dat boeren een romantisch vak is, zet kijkers op het verkeerde been. Klaagster vindt de uiting misleidend.

 

De reactie van verweerder   

De reactie van verweerder wordt als volgt samengevat.

In 1995 is Alpuro Breeding (hierna: Alpuro) begonnen met de verkoop van kalvermelk. In de jaren daarna heeft Alpuro voor de melkveehouders een full service concept ontwikkeld. Dit concept staat voor:

1. betere gezondheid voor kalveren en leefomstandigheden voor kalveren;
2. betere ondersteuning van de melkveehouder op het gebied van kalveropfok en
3. het leveren van hoogwaardige voeders.
 
In 2011 is Alpuro door een overname onder de VanDrie Group ondergebracht. Alpuro heeft zijn beleid steeds voortgezet, onder eigen regie. In de afgelopen 25 jaar heeft zij vele duizenden melkveehouders geholpen en is zij doorgegroeid tot een bedrijf met 50 medewerkers. 2020 is het jubileumjaar van Alpuro en als dank aan de melkveehouderij voor 25 jaar samenwerking is het bestreden filmpje gemaakt. Het filmpje toont de praktijk in de Nederlandse melkveehouderij; een veehouder die druk is met zijn bedrijf en daar naar zijn gevoel weinig waardering voor krijgt van de huidige maatschappij. Alpuro wilde deze ondergewaardeerde veehouder een hart onder de riem steken en veel veehouders waren aangenaam verrast met dit blijk van vertrouwen.
 
Uit de onderhavige klacht blijkt deze waardering niet.
Primair stelt Alpuro dat klaagster niet-ontvankelijk is in haar klacht, om de volgende reden.
Het filmpje is geen reclame in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC), nu Alpuro daarin geen goederen, diensten dan wel denkbeelden aanprijst. Het filmpje is onmiskenbaar bedoeld als waardering voor de inzet en het harde werk van de Nederlandse melkveehouders.
Subsidiair meent Alpuro dat de uiting niet in strijd is met de artikelen 7 en 8 NRC.
Klaagster verwijst naar het moederbedrijf van Alpuro, de VanDrie Group. In de bestreden uiting wordt noch direct noch indirect iets vermeld over het moederbedrijf en/of de door klaagster gestelde gedragingen vanamens het moederbedrijf. De juistheid van klaagsters stellingen hierover wordt overigens betwist. De door klaagster gestelde gedragingen zijn niet
relevant voor de toelaatbaarheid van de bestreden uiting, van Alpuro. Van misleiding is geen sprake.
 

Het oordeel van de voorzitter 

Gelet op het verweer moet in de eerste plaats beoordeeld worden of de uiting reclame is in de zin van artikel 1 NRC. Volgens deze bepaling wordt onder reclame verstaan: iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden.

In de onderhavige uiting wordt niet met zoveel woorden gewezen op goederen of diensten van Alpuro, maar de uiting heeft naar het oordeel van de voorzitter onmiskenbaar een aanprijzend karakter voor de onderneming van verweerder, en daarmee indirect voor haar goederen en/of diensten. Over deze onderneming wordt immers gesteld:

“(…) Alpuro Breeding

 Al 25 jaar trots op onze boeren!” en

“25

 jaar

 groeiend

 succes”.

Over de inhoud van de klacht oordeelt de voorzitter als volgt.

Tussen partijen staat vast dat verweerder onderdeel is van de Van DrieGroup. Klaagsters door voorbeelden onderbouwde stelling, dat de Van DrieGroup in het nieuws was wegens ernstige mishandeling, acht de voorzitter niet relevant voor de vraag of de bestreden uiting in overeenstemming is met de NRC. In deze uiting geeft verweerder blijk van haar trots op “onze boeren” en het moederbedrijf de Van DrieGroup is geen onderwerp van de uiting. Overigens heeft verweerder de juistheid van klaagsters stellingen over gedragingen van de Van DrieGroup betwist.  

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken