a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2020/00283

Datum:

03-08-2020

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft verschillende televisiecommercials van adverteerder waarin het voedingssupplement  VitaePro wordt aangeprezen. In de commercials is bijvoorbeeld een vrouw te zien die buiten yoga beoefent en meedeelt het fijn te vinden dat ze nog steeds flexibel is, of Erben Wennemars die stelt dat spieren en gewrichten belangrijk voor hem zijn. De in beeld getoonde personen delen vervolgens mee dat ze met het oog op “(het behouden van soepele) spieren en gewrichten” VitaePro nemen. In het eindscherm van de commercials staat naast de afbeelding van een verpakking VitaePro:

“SPIEREN

Vitamine D is goed voor de werking van de spieren.

GEWRICHTEN

Boswellia serrata draagt bij aan soepele gewrichten

Evaluatie gezondheidsclaim is lopende

HART

Omega-3 vetzuren DHA en EPA dragen bij tot de normale hartfunctie

(Obv 250 mg EPA en DHA/dag)”

IMMUUNSYSTEEM

Seleen, Vitamine B12, C en D dragen bij aan normale functie van immuunsysteem

ENERGIE

Vitamine B12 en C ondersteunen het energieniveau.”

Op het eindscherm van sommige commercials zijn de claims voor “energie” en “immuunsysteem” vervangen door de volgende claims:

“VERMOEIDHEID

Vitamine B12, C en D dragen bij aan de vermindering van vermoeidheid

WEERSTAND

Seleen, vitamine B12, C en D dragen bij aan normale werking van immuunsysteem.”

Ook kan er in plaats van de claim voor “immuunsysteem” staan:

“BESCHERMING VAN CELLEN

VitaePro bevat vitamine E, seleen en vitamine C ter ondersteuning van de afweer van het lichaam.”

 

De klacht

Klager meent dat adverteerder de geclaimde effectiviteit van VitaePro voor gewrichten, spieren, vermoeidheid, hart, cellen en weerstand/immuunsysteem niet kan waarmaken. Als de claims voor VitaePro niet wetenschappelijk kunnen worden onderbouwd, wordt de consument misleid en moeten de commercials worden verwijderd van de televisie, aldus klager.

 

De informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG

De Keuringsraad KOAG/KAG deelt mee dat de bestreden televisiecommercials onder zijn competentie vallen en door de Keuringsraad, na toetsing aan de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG), zijn voorzien van toelatingsnummers. Alle claims die door VitaePro in de commercials worden gemaakt, zijn gebaseerd op ingrediënten die in het product zitten in een zodanige dosering dat deze de claim kunnen ondersteunen. De claims zijn alle toegelaten of staan ‘on hold’ conform artikel 5.1 CAG.

Met betrekking tot de verschillende claims deelt de Keuringsraad het volgende mee.

  • De claim voor de gewrichten wordt gemaakt voor Boswellia. De claim hiervoor staat nog ‘on hold’ met ID nummer 4000. Dit wordt in de commercial duidelijk gemaakt door middel van de disclaimer “Evaluatie gezondheidsclaim is lopende”.
  • De claim voor spieren wordt gemaakt voor vitamine D. Vitamine D heeft een door de Europese Commissie geautoriseerde claim ‘vitamine D is goed voor de werking van de spieren’.
  • De claim voor vermoeidheid is gebaseerd op vitamine B12 en vitamine C. Voor beide nutriënten is de claim ‘draagt bij tot vermindering van vermoeidheid’ geautoriseerd.
  • De claim voor het hart wordt gemaakt voor de omega 3 vetzuren EPA en DHA. Deze claim is geautoriseerd door de Europese Commissie. Bij deze claim wordt aangegeven wanneer het gunstig effect intreedt.
  • De claim voor cellen is gebaseerd op seleen, vitamine C en vitamine E. Voor al deze nutriënten is de claim ‘bescherming van de cellen tegen oxidatieve schade’ geautoriseerd.
  • De claim voor weerstand/immuunsysteem wordt gemaakt voor seleen, vitamine B12, vitamine C en vitamine D. voor al deze ingrediënten heeft de Europese Commissie een claim in relatie tot immuunsysteem geautoriseerd.

 

Het verweer

Adverteerder voert aan, kort samengevat, dat de commercials van VitaePro voldoen aan de door de Europese Unie opgelegde verplichting dat claims in reclame-uitingen wetenschappelijk onderbouwd moeten zijn. Alle claims die VitaePro maakt voor de ingrediënten in haar producten zijn goedgekeurd door de Europese Food Safety Authority (EFSA) of hebben een lopende evaluatie. Is dit laatste het geval, dan wordt dit aangegeven in de commercial.

 

Het oordeel van de voorzitter

Niet is in geschil dat de claims in de commercials voor VitaePro gezondheidsclaims zijn in de zin van Verordening (EG) 1924/2006 (de Claimsverordening). Ingevolge de Claimsverordening mogen gezondheidsclaims uitsluitend worden gebruikt indien deze door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en zijn geplaatst op de lijst van toegestane claims. Uit de informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG blijkt dat alle claims die in de commercials worden gemaakt voor (de ingrediënten in het product) VitaePro met betrekking tot spieren, vermoeidheid, hart, cellen, weerstand en immuunsysteem gezondheidsclaims zijn die door de EFSA zijn goedgekeurd. Deze claims zijn derhalve wetenschappelijk onderbouwd en niet misleidend.

De Claimsverordening kent naast de lijst met toegestane claims ook een categorie producten waarvoor onder bepaalde voorwaarden het gebruik van gezondheidsclaims voorlopig is toegelaten. De desbetreffende claims vallen onder een overgangsregeling en staan ‘on hold’. Dit blijkt het geval te zijn met de gezondheidsclaim die in de commercials wordt gemaakt voor de gewrichten: “Boswellia serrata draagt bij aan soepele gewrichten” (on hold met ID nummer 4000).

In de uitingen wordt bij deze claim vermeld “Evaluatie gezondheidsclaim is lopende”. Naar het oordeel van de voorzitter is door dit voorbehoud voor de consument voldoende duidelijk dat de claim een voorwaardelijk karakter heeft en het geclaimde effect (nog) niet officieel is vastgesteld. Het gebruik van deze claim is daarom niet misleidend.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter
 

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken