a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2021/00159

Datum:

07-07-2021

Uitspraak:

dVAF bevestigd (=Afwijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een krantenadvertentie van Albert Heijn waarin onder het motto “Voor die prijsjes vullen we nog even bij” de aandacht wordt gevestigd op zogenaamde “prijsfavorieten”, waaronder “AH Ribbelchips”, “Brouwers Bier krat” en “AH Cocktail-borrelnoten”.

 

Samenvatting van de klacht en de nadere toelichting door klaagster

In de reclame-uiting wordt een onverantwoord voedingspatroon aangeprezen door de combinatie van de mededeling “Voor die prijsjes vullen we nog even bij” en de ongezonde prijsfavorieten.

Klaagster acht dit bezwaarlijk nu door corona het aantal mensen met obesitas toeneemt. Dat mogelijk sprake is van een kwinkslag en humor is niet relevant, nu de intentie van adverteerder hetzelfde blijft, namelijk het aanprijzen van ongezonde producten in ruime hoeveelheden.

 

De beslissing van de voorzitter
d.d. 7 april 2021

Adverteerder vestigt in de bestreden reclame-uiting de aandacht op ‘prijsfavorieten’ onder het motto “Voor die prijsjes vullen we nog even bij”. Dat daarbij ook producten worden genoemd die als ‘ongezond’ kunnen worden beschouwd, brengt niet mee dat de reclame-uiting in strijd is met de Reclamecode Voor Voedingsmiddelen (RVV) 2019 of dat deze uiting anderszins ontoelaatbaar is. Gebruikelijke prijs- en volumeacties zijn immers geen expliciete aansporing tot overmatige consumptie en kunnen evenmin worden beschouwd als aanprijzing van een onverantwoord voedingspatroon. De door klaagster genoemde producten zijn bovendien houdbaar en behoeven niet direct te worden geconsumeerd. De voorzitter heeft de klacht ongegrond verklaard.

 

Samenvatting van het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter

Klaagster licht toe dat het haar gaat om het expliciet aanprijzen van de ongezonde producten in ruime hoeveelheden en gewicht, door gebruik van de woorden: “prijsfavorieten; altijd laag geprijsd; beste product van het jaar 2020-2021 (bekroond)”. Op deze manier worden de producten extra verleidelijke calorierijke snacks, voor met name een grote groep mensen met maatschappelijke problemen, waar obesitas al veel voorkomt en door corona nog wordt verergerd. “Deze ouders” kunnen hun kinderen niet het goede voorbeeld geven en voor “die opgroeiende jeugd” zijn de altijd laag geprijsde producten dan ook zeer aantrekkelijk: een goedkope, snelle lunch, aldus klaagster. Dat de producten houdbaar zouden zijn, verschuift volgens klaagster slechts het probleem.

Om haar betoog te ondersteunen verwijst klaagster naar een artikel van 8 april 2021 in Trouw over de bestrijding van gezondheidsongelijkheid, alsmede naar een striptekening van 9 april 2021 eveneens geplaatst in Trouw. Klaagster prijst zichzelf gelukkig dat zij wel gezonde keuzes kan maken, maar met haar klacht wil ze het graag opnemen voor “die grote groep mensen voor wie gezond leven niet mogelijk is”.

 

Samenvatting van de reactie op het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter

Adverteerder is het eens met de voorzitter dat de bestreden uiting een gebruikelijke prijs- en volumeactie is en geen expliciete aansporing tot overmatige consumptie dan wel aanprijzing van een ongezond voedingspatroon (artikel 6 RVV).

Dit neemt niet weg dat adverteerder het als haar verantwoordelijkheid ziet om klanten te helpen bij het maken van een gezondere keuze. Adverteerder wil haar klanten en medewerkers helpen om gezonder en gevarieerder te eten en te leven. Mede daardoor ondertekende het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), mede namens adverteerder, met een groot aantal andere partijen het Nationaal Preventieakkoord. Dit Nationaal Preventieakkoord zet in op het terugdringen van overgewicht, problematisch alcoholgebruik en roken, met als doel de gezondheid van alle Nederlanders te verbeteren. Albert Heijn zet zich in om gezonder eten bereikbaar te maken voor iedereen door klanten te inspireren, te informeren en een relevant aanbod in de winkels te bieden. In haar reactie geeft Albert Heijn een overzicht van activiteiten waar zij zich het laatste jaar voor heeft ingezet. Dit betreft onder meer: lancering van het Beter Eten Magazine, introductie van Foodstars (gebaseerd op de richtlijnen van de Schijf van 5), verbetering van producten, toevoegen van steeds meer volkorenproducten en de introductie van nieuwe, gezondere producten. Albert Heijn hoopt hiermee (meer) inzage te hebben gegeven in de inspanningen die zij verricht op het gebied van (het promoten van) gezonde(re) voeding en beter eten. Dit neemt echter niet weg dat zij ook moet kunnen adverteren met gebruikelijke prijs- en volumeacties van minder gezonde producten die deel uitmaken van het assortiment.

 

Het oordeel van de Commissie

Adverteerder vestigt in de bestreden reclame-uiting de aandacht op ‘prijsfavorieten’ onder het motto “Voor die prijsjes vullen we nog even bij”. Klaagster heeft benadrukt dat zij bezwaar maakt tegen het expliciet aanprijzen van de in de bestreden reclame-uiting getoonde ‘ongezonde’ producten, in ruime hoeveelheden en gewicht, door middel van teksten zoals: “prijsfavorieten”, “altijd laag geprijsd”, “beste product van het jaar 2020-2021 (bekroond)”.

De klacht kan naar het oordeel van de Commissie niet slagen. De Commissie deelt het oordeel van de voorzitter, dat hoewel in de bestreden reclame-uiting ook producten worden genoemd die als ‘ongezond’ kunnen worden beschouwd, dit niet meebrengt dat de bestreden reclame-uiting in strijd is met de Reclamecode Voor Voedingsmiddelen (RVV) 2019 of dat deze uiting anderszins ontoelaatbaar is. In de RVV is bepaald dat gebruikelijke prijs- en volumeacties geen expliciete aansporing tot overmatige consumptie zijn. De Commissie acht de uiting ook niet van dien aard dat deze consumenten zal aanzetten tot een onverantwoord voedingspatroon. Naar het oordeel van de Commissie is de bestreden uiting duidelijk bedoeld om de aangeboden producten, zoals de chips, borrelnoten, kaasblokjes en bier, in het algemeen aan te prijzen als laaggeprijsde producten. Dat is op zichzelf niet in strijd met de RVV.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de Commissie

De Commissie bevestigt de beslissing van de voorzitter en wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken