a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2022/00107

Datum:

17-05-2022

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden uiting

Het betreft een uiting op www.ajaxshowtime.com. Daarin staat onder de aanhef “Sportbookies” onder meer:
“Wedtips van Jesse |  2,40 keer je inzet als Italië wint en Zwitserland niet scoort”

en

“Nederlands elftal de grote favoriet tegen Montenegro”

en

“Wedden op sport vandaag | Formule 1, WK kwalificatie en tennis”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.        

De website www.ajaxshowtime.com bevat geen restrictie met betrekking tot minderjarigen om toegang te verkrijgen tot de website sportbookies.nl. Laatstgenoemde website is, in de vorm van artikelen, op meer websites (waaronder www.ajaxshowtime.com) actief om gokken te promoten. De bewuste artikelen zetten de lezer, ongeacht leeftijd, aan tot online gokken, en wel door middel van doorverwijzingen naar een veelvoud van goksites. Volgens klager is de bestreden uiting in strijd met de artikelen 4.1 en 6.2 van de Reclamecode voor kansspelen die worden aangeboden door vergunninghouders ingevolge de wet op de kansspelen (RVK) 2015.

Tot slot citeert klager uit de website www.sportbookies.nl:

“Op sportbookies vind je de laatste wedtips voor diverse sporten, waaronder voetbal, Formule 1, tennis, basketbal (NBA) en vechtsporten. Onze redacteuren zoeken uit wat leuke odds en quoteringen zijn om op in te zetten. Wij maken het makkelijker om te wedden op sport”.

 

Het verweer 

Het verweer wordt als volgt samengevat.
 
Adverteerder, waar Sportbookies en Ajaxshowtime onder vallen, houdt zich aan de door de Kansspelautoriteit (KSA) opgestelde regels wat betreft de door KSA te handhaven “nieuwe wet”.
Zo wordt voldaan aan de regel dat minimaal 75% van de bezoekers van de website 24+ is. Verder plaatst adverteerder bij alle artikelen die gelieerd zijn aan sportweddenschappen de volgende tekst: “Let op: gokken kan verslavend zijn, speel bewust 18+, hands24x7.nl.”.
 
In antwoord op het verzoek van het secretariaat van de Stichting Reclame Code bij e-mail van 11 maart 2022 om te onderbouwen waaruit blijkt dat 75% van de bezoekers van de website volwassen is, legt adverteerder als bijlage “de statistieken” over “waaruit blijkt dat meer dan 85% 18 jaar of ouder is”, aldus adverteerder. Deze bijlage, aan de bovenzijde waarvan staat: “Google Analytics”, “www.ajaxshowtime.com” en “Demografie: leeftijd”, betreft de periode “1 feb. 2022 – 28 feb.2022” en bevat een uitsplitsing in zes leeftijdsgroepen variërend van (1) 65+ tot (6) 18-24.
 
De repliek
 
De repliek wordt als volgt samengevat.
 
De statistieken berusten niet op waarheid. Daarmee wordt namelijk beweerd dat niemand jonger dan 18 jaar de ajaxshowtime website opent (zonder zich te hebben geregistreerd, waardoor er geen zicht is op leeftijd). Verder kunnen ook geregistreerde leden zelf hun leeftijd instellen.
Daarnaast worden er standaard links geplaatst op de website van in ieder geval ajaxshowtime, zonder de melding dat je 18+ moet zijn. Sterker nog, aldus klager, er zijn momenten wanneer er wedstrijden worden gespeeld dat er banners zichtbaar worden op de website, op een plek waar een gebruiker vaak met zijn vingers het scherm moet bedienen om te scrollen of een reactie te plaatsen. Ook daar zijn geen meldingen zichtbaar in de banner dat je 18+ moet zijn.
Klager concludeert dat adverteerder kan beweren dat een en ander volgens de regels werkt, maar dat daar onvoldoende controle op bestaat.
 
De dupliek
 
De dupliek wordt als volgt samengevat.
 
Wettelijk moet minimaal 70% van de bezoekers van een website ouder dan 24 jaar zijn, om op die website te mogen adverteren. De Google Analytics data berusten op de waarheid en adverteerder draait ook nog segment pixels mee van haar data provider. Hiermee kan adverteerder aantonen dat de leeftijdsgrens in orde is en zij dus mag adverteren voor betting operators, zoals “per 1 oktober” in de wet is opgenomen. De banners worden aangeleverd door de partners van adverteerder en op die banners is de 18+ leeftijd vermeld.
De wetgever heeft er voor gekozen om zoveel mogelijk mensen onder de 24 niet te voorzien van bannering. Daarom zal er “per 1 april” een stop komen op Out of Home, Radio en Print, aangezien hiervoor niet de onderhavige targetingmogelijkheden beschikbaar zijn.
 

De mondelinge behandeling

 
Het standpunt van adverteerder is nader toegelicht. Op die toelichting zal worden teruggekomen in het oordeel.
 

Het oordeel van de Commissie

1.

De klacht komt erop neer dat men via de website www.ajaxshowtime.com zonder restrictie voor minderjarigen toegang heeft tot de website sportbookies.nl en dat laatstgenoemde website artikelen bevat waarin de lezer, ongeacht leeftijd, wordt aangezet tot online gokken “door middel van doorverwijzingen naar een veelvoud van goksites”, aldus klager. Volgens hem zijn de artikelen  4.1 en 6.2 van de RVK 2015 overtreden. Verder heeft klager bij repliek gesteld dat op de website van ajaxshowtime hyperlinks en banners staan “zonder de melding dat je 18+ moet zijn”.
De Commissie oordeelt hierover als volgt.
 
2.
Allereerst constateert de Commissie dat klager bij zijn klacht slechts één afdruk van de website www.ajaxshowtime.com heeft overgelegd. Daarop is onder meer te lezen wat hierboven onder “De bestreden uiting” is weergegeven. Verder staat op deze afdruk onder meer: “Lees meer” en “Voetbalnieuws” en geheel onderaan: “Hoofdnieuws”, “Bijzaken”, “Opinie” en “Voetbalnieuws”. Banners, waarover klager bij repliek spreekt, komen niet voor op de door klager overgelegde afdruk. Aangezien de Commissie alleen kan oordelen over reclame waarvan zij duidelijk kennis heeft kunnen nemen, en klager van de website www.ajaxshowtime alleen bovenbedoelde afdruk heeft overgelegd, zal zij haar oordeel beperken tot dit onderdeel van de website.  

3.

Volgens klager zijn de artikelen 4.1 en 6.2 van de RVK 2015 overtreden. Deze bepalingen luiden als volgt:
“Artikel 4.1
 Reclame voor Kansspelen mag alleen gericht zijn op verantwoorde deelname en het wekken van
interesse voor het aangeboden Kansspel”.
“Artikel 6.2:
Maatschappelijk kwetsbare personen zijn in ieder geval minderjarigen, kansspelverslaafden en
 personen die risicovol spelgedrag vertonen”.
De Commissie vat klagers verwijzing naar de hierboven aangehaalde artikelen op in die zin dat klager van mening is dat de bestreden uiting in strijd is met artikel 6.1 RVK 2015, dat luidt:
“Reclame voor kansspelen wordt niet specifiek gericht op maatschappelijk kwetsbare personen”.  
 
Aangezien men volgens de klacht via de website www.ajaxshowtime.com (uiteindelijk) wordt aangezet tot online gokken, rijst de vraag of de Reclamecode Online Kansspelen (ROK) 2021 in dit geval van toepassing is. De Commissie beantwoordt deze vraag in negatieve zin, reeds omdat de ROK in werking is getreden op 15 december 2021, terwijl de klacht dateert van 13 november 2021.
 
Daargelaten de vraag of, in plaats van de ROK, de RVK 2015 in dit geval van toepassing moet worden geacht, kan de bestreden uiting, uitgaande van de inhoud van de klacht, in elk geval worden getoetst aan artikel 2 lid 3 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen. Deze bepaling luidt:
“Vergunninghouders richten hun wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen niet op maatschappelijk kwetsbare groepen van personen. Onder kwetsbare groepen van personen wordt in ieder geval verstaan minderjarigen en personen die kenmerken van risicovol gedrag vertonen”.
 
In dit geval dient de vraag te worden beantwoord of van de bestreden uiting kan worden gezegd dat één (of meer) vergunninghouder(s) in de zin van de Wet op de kansspelen zich daarmee richt(en) op minderjarigen. Naar het oordeel van de Commissie is dit niet het geval. Zij overweegt daartoe het volgende.
Noch de tekst van de uiting, zoals hierboven omschreven, noch de daarbij geplaatste foto’s zijn op minderjarigen gericht. De uiting bevat ook geen andere elementen die in het bijzonder minderjarigen zullen aanspreken. Verder heeft adverteerder inzicht gegeven in de leeftijdsopbouw van de bezoekers van de website www.ajaxshowtime.com vanaf 18 jaar, uitgesplitst naar zes leeftijdsgroepen variërend van (1) 65+ tot (6) 18-24, door het overleggen van een overzicht “Demografie: leeftijd” betreffende de maand februari 2022. Blijkens dit overzicht is het aantal gebruikers in de groep 65+ het hoogst en in de groep 18-24 het laagst. Dat, zoals ter zitting namens adverteerder is meegedeeld, minderjarigen ook kennis kunnen nemen van de inhoud van de website www.ajaxshowtime.com, betekent niet zonder meer dat er in dit geval sprake is van één of meer wervings- en/of reclameactiviteiten gericht op minderjarigen, als bedoeld in artikel 2 lid 3 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen. In dit verband overweegt de Commissie dat adverteerder ter zitting ook heeft meegedeeld dat aan de bezoeker van de website wordt gevraagd zijn leeftijd te uploaden, zodra de mogelijkheid wordt geboden een sportweddenschap aan te gaan. Verder ziet de Commissie geen, althans niet voldoende aanleiding om de juistheid in twijfel te trekken van adverteerders mededeling bij verweer, dat bij alle artikelen die gelieerd zijn aan sportweddenschappen de volgende tekst wordt geplaatst: “Let op: gokken kan verslavend zijn, speel bewust 18+, hands24x7.nl.”.
4.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist. 

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

 

 

 

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken