a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Vrije tijd, amusement, cultuur en sport

Dossiernr:

2012/01007

Datum:

13-12-2012

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Vrije tijd, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Misl. Voornaamste kenmerken product

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een folder van adverteerder waarin onder meer “Monster High Halloween poppen met DVD” worden aangeboden voor € 34,99 per stuk.

 

De klacht

 

Toen klager naar de winkel van adverteerder ging om een “Monster High” pop met DVD te kopen, bleek dat de bijbehorende DVD niet verkrijgbaar was. Klager voelt zich misleid.

 

De reactie van adverteerder

 

Bij de bestelling van het product via de leverancier is niet op­gemerkt dat de DVD niet was bij­gesloten bij de poppen. Adverteerder is er in geslaagd de DVD alsnog te verkrijgen en heeft deze later bij de aankoop van een pop kunnen verstrekken. Reeds teleurgestelde klanten kunnen bij het tonen van de kas­sa­bon alsnog de DVD ontvangen. Adverteerder heeft deze inmiddels aan klager toegezonden.

 

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter is van oordeel dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeve­ling te doen. Hij overweegt daartoe het volgende.

Niet in geschil is dat in de reclame-uiting de desbetreffende DVD tegelijk met de “Monster High Halloween poppen” werd aangeboden voor een bedrag van in totaal € 34,99. Vaststaat dat de DVD niet bij dit bedrag was inbegrepen en aanvankelijk ook niet tegelijk met de pop­pen verkrijgbaar was. Aldus heeft adverteerder aanvankelijk geen juiste informatie verstrekt over de spe­cificaties van het product, een van de voornaamste kenmerken van het product als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De voorzitter neemt nota van het feit dat adverteerder stelt dat zij later alsnog de DVD bij de poppen heeft aangeboden, zodat sindsdien de uiting als juist dient te worden aange­merkt. Dit neemt niet weg dat op het moment van de publicatie van de reclame-uiting de uiting onjuist was en dat, nu klager de klacht heeft gehand­haafd, dient te worden beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

 

Op grond van hetgeen hiervoor is vermeld, acht de voorzitter de gewraakte reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder, voor zover nog nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken