a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2017/00767

Datum:

22-12-2017

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden uitingen

Het betreft twee zogeheten ‘vlogs’ op Facebook die bestaan uit video’s van vlogger [naam vlogger] van HappyHealthy.nl van S&H. In de video’s is de vlogger te zien terwijl hij achter een tafel zit met daarop meerdere kokosolie-producten om deze te bespreken. Boven de video’s staat (voor zover relevant):

“Vandaag leg ik je uit wat de beste en slechtste soorten kokosolie zijn.” en “welke is het gezondst, kokosolie deel 2”.

 

De klacht

Klager maakt bezwaar tegen de uitingen omdat daarin op basis van onjuiste informatie wordt beweerd dat vrijwel alle kokosoliën inferieur zijn ten opzichte van de kokosolie van ‘De Witte Parel’. De onjuistheden zijn volgens klager misleidend en in strijd met de artikelen 2, 4, 5, 6 en 8 NRC omdat de vlogger:

de volgens hem slechte cobra kokosolie noemt terwijl deze niet bestaat;

beweert dat biologische kokosolie een farce is;

ontgeurde en geurloze kokosolie vergelijkt terwijl dit appels met peren vergelijken is;

voedingsclaims uit ten gunste van het product van De Witte Parel zonder deze te kunnen onderbouwen (zonder alle soorten te hebben getest in een laboratorium);

zonder te rechtvaardigen redenen appelleert aan gevoelens van angst.

Klager maakt verder bezwaar tegen de uitingen omdat in de video’s wordt beweerd dat de vlogger geen geld ontvangt voor deze reclame en klager dat ten zeerste betwijfelt. Zo meldt de vlogger dat er weer een container (de commissie begrijpt: met kokosolie) onderweg is van De Witte Parel en staat hij met een interview op de website van De Witte Parel. Dit soort uitingen van zogenoemde “social influencers” zijn volgens klager vrijwel nooit gratis. Tenslotte sponsort de vlogger volgens klager deze video’s om zijn website en boek te promoten.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

[naam vlogger] van S&H stelt in de video’s kritische vragen over kokosolie omdat er wat hem betreft geen transparantie is in de kokosoliemarkt, zowel wat betreft de werkomstandigheden als voor bepaalde claims omtrent eigenschappen, zoals bijvoorbeeld “biologisch”, “virgin”, en “koudgeperst”. Hij geeft zijn eigen mening en trekt een eigen conclusie op grond van eigen feitenonderzoek en de informatie die tot zijn beschikking is en geeft duidelijke bronnen zodat de consument de informatie ook zelf kan beoordelen. S&H geeft daarbij aan in artikelen en video’s dat de informatie mogelijk niet 100% betrouwbaar kan zijn en is gebaseerd op een aantal bronnen en pretendeert op geen enkele wijze dat deze beschikbare informatie universele waarheden bevat of volledig is. Verweerder heeft zelf het initiatief genomen, na onderzoek naar kokosolie op het internet, om in contact te treden met De Witte Parel en heeft geen belang bij de verkoop van de producten van De Witte Parel, noch worden deze producten door S&H verkocht.

S&H heeft nooit enig bedrag aan geld of andere beloning ontvangen van of namens De Witte Parel of haar op een andere wijze laten sponsoren of enig ander voordeel toegekend of toegezegd en tussen verweerders bestaan ook geen overeenkomsten/ rechtsbetrekkingen, noch zijn daar plannen of intenties voor. S&H heeft ook niet meer informatie dan enig ander die de website bezoekt en ook de opmerking over de leveringstijd betreft openbare informatie op de website van De Witte Parel.

S&H heeft niet een opdracht van een leverancier om een bepaald product te promoten of bezoekers van de website te beïnvloeden. Ook is verder geen sprake van aanprijzingen of vermeldingen naar een boek van S&H gevoegd bij het interview of de uitingen waartegen bezwaar is gemaakt. S&H betwist dat zij met “onzin” probeert om bezoekers op haar website of social media kanalen te krijgen en/of een boek te verkopen.

 

Reactie De Witte Parel

De Witte Parel is distributeur van de kokosolie ‘De Witte Parel’ en bevestigt dat zij op verzoek van S&H heeft meegewerkt aan zijn onderzoek door het geven van een interview. Zij benadrukt daarbij dat zij enkel informatie heeft gegeven over het ‘cobra’-productieproces en dat daarvoor geen vergoeding is gegeven en dat zij geen zaken doet of banden heeft met S&H.

 

Repliek

Klager is van mening dat het verweer zeer ongeloofwaardig is. Er is heldere wetgeving over voedingsmiddelen en terwijl klager zich daar al 35 jaar strikt aan houdt, lapt S&H’s Happy Healthy alle regels aan hun laars en daar is klager de dupe van. De reactie van verweerder II is wel helder volgens klager: zij begrijpen dat niet zomaar iets geroepen kan worden zonder wetenschappelijke onderbouwing, over elk product waarover men iets claimt en al helemaal niet over concurrerende merken.  

 

Dupliek

S&H merkt op dat klager in repliek niet duidelijk maakt welke (gereguleerde) claims verweerders hebben gemaakt en waarmee die claim in strijd zou zijn. Bij gebreke van enige substantiëring kan er geen inhoudelijk of nader gespecificeerd verweer worden gevoerd. Verweerder verwacht derhalve te mogen volstaan met de betwisting dat zij in strijd met “wetgeving over voedingsmiddelenclaims” heeft gehandeld.

Verder deelt zij mee dat het feit dat De Witte Parel niet elke mening van verweerder onderschrijft, niet betekent dat verweerder (I) om die reden de NRC heeft overtreden.

 

Reactie De Witte Parel van 28 november 2017

De Witte Parel is het volkomen eens met de klager. Als er een product aangeprezen wordt, dient de nodige certificering en voldoende mate wetenschappelijk onderbouwing aanwezig te zijn.

 

Mondelinge behandeling

Partijen – voor zover aanwezig bij de mondelinge behandeling – hebben hun standpunten, mede aan de hand van overgelegde pleitnotities, nader toegelicht. Voor zover van belang voor de beslissing wordt op hetgeen ter zitting is aangevoerd ingegaan in het hiernavolgende oordeel.

 

Het oordeel van de Commissie

1. Klager heeft bezwaar tegen twee door S&H online verspreide video’s (vlogs) waarin – kort samengevat – verschillende soorten kokosolie worden vergeleken, vrijwel alle kokosoliën “geraffineerde rommel” worden genoemd en het product van De Witte Parel als zeer positief wordt beoordeeld. Klager acht deze vlogs in strijd met de Nederlandse Reclame Code (NRC). Eerst dient beoordeeld te worden of sprake is van reclame in de zin van de NRC, nu dat gemotiveerd is betwist.

2. Onder reclame wordt verstaan: iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden.

De onderhavige vlogs, die kennelijk deel uitmaken van een onderzoek van S&H naar kokosoliën, kunnen als reclame voor producten van De Witte Parel worden aangemerkt indien dit door of ten behoeve van een adverteerder in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) gebeurt. Dit is op basis van het door partijen aangevoerde niet komen vast te staan. De Witte Parel heeft ten stelligste ontkend betrokken te zijn bij het onderzoek en/of de persoon of de website van S&H. Ook S&H heeft ten stelligste ontkend dat sprake is van reclame, evenals dat zij de producten verkoopt die als positief worden beoordeeld in de vlogs of enig belang heeft bij de verkoop van de kokosolie van De Witte Parel. Klager heeft zijn andersluidende standpunt tegenover deze betwisting niet nader onderbouwd. Omdat niet is komen vast te staan dat sprake is van uitlokking of beïnvloeding door De Witte Parel in de zin van artikel 1 NRC is geen sprake van reclame in de zin van dit artikel. De Commissie is om die reden niet bevoegd over de bestreden vlogs te oordelen en wijst de klacht af.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken