a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vindt u hier.

29 Resultaten voor uw zoekopdracht "homeopathie"

Opnieuw zoeken

Status:

Dossiernr:

2020/00172

Datum:

02-03-2021

Uitspraak:

VT bevestigd (=Aanbeveling)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

Gezondheid
De bestreden reclame-uiting Het betreft de website vereniginghomeopathie.nl voor zover op de pagina ‘wetenschap’ onder de kop “Wetenschappelijk onderzoek” staat: “Er zijn vele wetenschappelijke onderzoeken die aantonen...
Bekijk uitspraak

Dossiernr:

2020/00172/A

Datum:

28-07-2020

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

Gezondheid
De bestreden reclame-uiting Het betreft de Facebookpagina van Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland waarop klager een negatieve post zou hebben geplaatst naar aanleiding van de tekst: “Aantoonbaar. Er zijn vele wetenschappelijke onderzoe...
Bekijk uitspraak

Status:

Dossiernr:

2017/00179

Datum:

24-05-2017

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Digitale marketing communicatie

Gezondheid
De bestreden reclame-uiting Het betreft een uiting op www.ellendejongboers.nl. Daarin staat onder de aanhef “Vaccinaties” onder meer: “Vaccinatie begeleiding Homeopathie biedt een veilige en unieke ondersteuning bij het geven van inentingen. He...
Bekijk uitspraak

Dossiernr:

2017/00178

Datum:

23-05-2017

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Digitale marketing communicatie

Gezondheid
De bestreden reclame-uiting   Het betreft een uiting op www.zinnergie.nl. Daarin staat onder meer, onder het kopje “BEGELEIDING”:   “2. Vaccinatie ondersteunen met homeopathie Het preventief gebruik van homeopathisch gepotentiëerde vaccins v...
Bekijk uitspraak

Dossiernr:

2016/00692

Datum:

10-02-2017

Uitspraak:

VT bevestigd (=Aanbeveling)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Digitale marketing communicatie

Gezondheid
De bestreden reclame-uiting Het betreft de subpagina ‘Verantwoord vaccineren – hoe doe je dat?’ van de website www.cvkh.nl (http://www.cvkh.nl/wp/homeoprofylaxe/) waarop onder meer staat: “Verantwoord vaccineren – hoe doe je dat? In mijn pr...
Bekijk uitspraak

Dossiernr:

2016/00693

Datum:

22-12-2016

Uitspraak:

VT bevestigd (=Aanbeveling)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Digitale marketing communicatie

Gezondheid
De procedure   Klager heeft op 21 augustus 2016 door middel van het online klachtenformulier bezwaar gemaakt tegen twee reclame-uitingen van adverteerder. De klacht is op 23 augustus 2016 in behandeling genomen. Adverteerder heeft bij brief van 24 a...
Bekijk uitspraak

Dossiernr:

2016/00690

Datum:

22-12-2016

Uitspraak:

VT bevestigd (=Aanbeveling)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Digitale marketing communicatie

Gezondheid
Het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter Het bezwaar wordt als volgt samengevat. 1. Algemeen. Adverteerder kan zich er niet in vinden dat de klacht slechts door één persoon (de voorzitter) is behandeld, in plaats van de Commissie. Zij heef...
Bekijk uitspraak

Dossiernr:

2016/00689

Datum:

22-12-2016

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Digitale marketing communicatie

Gezondheid
Het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter Het bezwaar wordt als volgt samengevat. Adverteerder betreurt het dat de voorzitter kennelijk niet de moeite heeft genomen om via Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) na te gaan of de bewering ...
Bekijk uitspraak

Dossiernr:

2016/00691

Datum:

10-10-2016

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Digitale marketing communicatie

Gezondheid
De bestreden reclame-uiting Het betreft de subpagina ‘vaccinaties en ontstoren’ van de website www.dynamis-homeopathie.nl (http://www.dynamis-homeopathie.nl/pages/145247/vaccinaties_en_ontstoren.html) waarop onder meer staat: “Homeopathisch...
Bekijk uitspraak

Status:

Dossiernr:

2016/00694

Datum:

10-10-2016

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Digitale marketing communicatie

Gezondheid
De bestreden reclame-uiting Het betreft de volgende subpagina’s van de website http://www.klassieke-homeopathie-amsterdam.nl: 1. http://www.klassieke-homeopathie-amsterdam.nl/vaccinaties.html waarop ten tijde van het indienen van de klacht onder me...
Bekijk uitspraak

Dossiernr:

2016/00687

Datum:

10-10-2016

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Digitale marketing communicatie

Gezondheid
De bestreden reclame-uiting Het betreft de subpagina ‘vaccinaties’ van de website www.homeopathie-natuurlijk.nl (http://www.homeopathie-natuurlijk.nl/page/vaccinaties) waarop onder meer staat: “(…) Het kan een dilemma zijn om te bepalen of u ...
Bekijk uitspraak

Dossiernr:

2016/00688

Datum:

10-10-2016

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Digitale marketing communicatie

Gezondheid
De bestreden reclame-uiting Het betreft de volgende subpagina’s van de website www.homeopathieschagen.nl: 1. http://www.homeopathieschagen.nl/homeopathische-profylaxe.html waarop onder meer staat: “Homeopathische Profylaxe (HP) is een wetenschapp...
Bekijk uitspraak

Status:

Dossiernr:

2016/00258

Datum:

29-07-2016

Uitspraak:

VT bevestigd (=Aanbeveling)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

Gezondheid
De procedure Nadat klager op 15 maart 2016 bezwaar had gemaakt tegen een reclame-uiting van adverteerder en adverteerder bij brief van 27 maart 2016 op de klacht had gereageerd, heeft de voorzitter van de Reclame Code Commissie (hierna: de voorzitter...
Bekijk uitspraak

Status:

Dossiernr:

2016/00371

Datum:

20-07-2016

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale marketing communicatie

Gezondheid
De bestreden uitingen Het betreft de volgende (mededelingen op) subpagina’s van de website www.homeopathieschipper.nl: 1. http://www.homeopathieschipper.nl /Kinkhoest.htm “Kinkhoest en kinkhoestachtige klachten zijn homeopathisch vaak goed te beh...
Bekijk uitspraak

Status:

Dossiernr:

2016/00338

Datum:

27-06-2016

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale marketing communicatie

Gezondheid
De bestreden uitingen   Het betreft de volgende subpagina’s van de website www.centaurea.nl:   1. http://www.centaurea.nl/pestgedrag-goed-te-behandelen-met-homeopathie/ “Pestgedrag goed te behandelen met homeopathie Pesten en Homeopathie (…) ...
Bekijk uitspraak

Status:

Dossiernr:

2016/00203

Datum:

06-06-2016

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

Gezondheid
De bestreden uiting Het betreft een uiting op www.homeopathiepraktijk-utrecht.nl. Daarin staat onder de aanhef: “Anneke Laurman  Praktijk voor homeopathie”: “Cease Therapie” Cease Therapie is een bijzonder onderdeel van de klassieke homeopat...
Bekijk uitspraak

Status:

Dossiernr:

2016/00171

Datum:

02-05-2016

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

Gezondheid
De bestreden reclame-uiting Het betreft een uiting op www.francmuller.nl/pages/ik-heb-last-van/aids.php. Daarin staat onder de aanhef “AIDS” onder meer: “Het antwoord van de homeopathie De homeopathie heeft geen antwoord op aids als zodanig. De...
Bekijk uitspraak

Dossiernr:

2016/00202

Datum:

28-04-2016

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

Gezondheid
De bestreden reclame-uiting Het betreft een uiting op http://catinka.datact.nl. Daarin staat onder de aanhef “CEASE”: “CEASE autism therapie Dit is een nieuwe effectieve behandelmethode voor autisme en aanverwante stoornissen, zoals: ADHD, PDD-...
Bekijk uitspraak

Status:

Dossiernr:

2016/00161

Datum:

28-04-2016

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

Gezondheid
De bestreden uiting De klacht is gericht tegen de website http://holistischartsencentrum.nl, voor zover deze betrekking heeft op de CEASE-therapie. Op de homepage staat onder meer: “In het centrum bestaat specifieke kennis en ervaring in de behande...
Bekijk uitspraak

Status:

Dossiernr:

2016/00157

Datum:

28-04-2016

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Digitale marketing communicatie

Gezondheid
De bestreden reclame-uiting Het betreft een uiting op www.ronhenfling.nl. Daarin staat onder de aanhef “CEASE AUTISME” onder meer: ““THE PROBLEM WITH AUTISM IS YOU’VE GOT A SPECTRUM THAT GOES FROM EINSTEIN DOWN TO SOMEONE WITH NO LANGUA...
Bekijk uitspraak

Status:

Dossiernr:

2016/00135

Datum:

28-04-2016

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Digitale marketing communicatie

Gezondheid
De bestreden reclame-uiting Het betreft een uiting op www.homeopathieschipper.nl. Daarin staat onder de aanhef “CEASE” onder meer: “CEASE Therapie staat voor Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression CEASE Therapie, ontwikkeld door h...
Bekijk uitspraak

Status:

Dossiernr:

2016/00158

Datum:

28-04-2016

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Digitale marketing communicatie

Gezondheid
De bestreden reclame-uiting Het betreft een uiting op www.klassiekehomeopathieharen.nl. Daarin staat onder het kopje “CEASE Therapie”: “In de afgelopen jaren is het aantal mensen met chronische gezondheidsproblemen, leer- en gedragsproblemen be...
Bekijk uitspraak

Status:

Dossiernr:

2016/00217

Datum:

30-03-2016

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale marketing communicatie

Gezondheid
De bestreden reclame-uiting Het betreft de website http://www.homeopathie-behandeling.nl/stop-hooikoorts waarop ten tijde van het indienen van de klacht stond: “Stop hooikoorts met de homeopathische Pollenkuur Veel mensen zien met angst en beven de...
Bekijk uitspraak

Status:

Dossiernr:

2016/00089

Datum:

03-03-2016

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale marketing communicatie

Gezondheid
De bestreden reclame-uiting Het betreft een door adverteerder (“De Homoeopaath”) op www.dehomoeopaath.nl/nieuws/ 3-de-griepvaccinatie.html gepubliceerd bericht met de titel ”De griepvaccinatie” en als subtitel “’De Homoeopaath’ heeft ee...
Bekijk uitspraak

Dossiernr:

2016/00088

Datum:

03-03-2016

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Digitale marketing communicatie

Gezondheid
De bestreden reclame-uiting Het betreft een door adverteerder (“De Homoeopaath”) op Facebook geplaatst bericht met onder meer de volgende inhoud: “Kies voor gezondheid en kies voor de homeopathische griepvaccinatie (…) De jaarlijkse griepprik...
Bekijk uitspraak

Status:

Dossiernr:

2015/01086

Datum:

22-12-2015

Uitspraak:

VT bevestigd (=Aanbeveling)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

Gezondheid
Het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter Het bezwaar wordt als volgt samengevat. 1. De termijn waarbinnen dit bezwaar moest worden ingediend is onredelijk kort. Het gaat om een periode van 6 werkdagen in de kerst- en nieuwjaarsperiode, waari...
Bekijk uitspraak

Dossiernr:

2014/00804

Datum:

13-03-2015

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Kleding, schoenen en accessoires

Motivatie:

Misl. Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

Kleding, schoenen en accessoires
De bestreden reclame-uiting Het betreft een uiting op http://energetixnederland.nl. Op de webpagina http://energetixnederland.nl/werking staat onder de aanhef “Werking ENERGETIX Magneetsieraden voor veel mensen positief” onder meer: “Magneten s...
Bekijk uitspraak

Dossiernr:

2011/00758

Datum:

04-10-2011

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Claims

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

Gezondheid
De bestreden reclame-uiting   Het betreft de televisiecommercial (tag-on) voor het product Arniflor van VSM, waarin het volgende wordt gezegd: “ Bij blauwe plekken en kneuzingen gebruik je Arniflor.   Arniflor vermindert op natuurlijke wijze de z...
Bekijk uitspraak

Dossiernr:

2010/00696

Datum:

13-12-2010

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale marketing communicatie

Gezondheid
De bestreden reclame-uiting   Het betreft de website www.lowbudgetdrogist.nl waarop diverse geneesmiddelen en gezondheidsproducten worden aangeboden. Het betreft onder meer: –       De aanbieding Aspirine (diverse producten) –  ...
Bekijk uitspraak