a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2020/00172/A

Datum:

28-07-2020

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de Facebookpagina van Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland waarop klager een negatieve post zou hebben geplaatst naar aanleiding van de tekst: “Aantoonbaar. Er zijn vele wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat homeopathie werkzaam is bij vele kwalen en aandoeningen.”

 

Samenvatting van de klacht

Klager vindt dat de tekst “Aantoonbaar. Er zijn vele wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat homeopathie werkzaam is bij vele kwalen en aandoeningen” verwijderd dient te worden van de Facebookpagina van adverteerder en heeft dit daarom als post op die pagina geplaatst. De post is vervolgens snel verwijderd en klager kan sindsdien ook niet meer reageren op de Facebookpagina van adverteerder. De consequentie van het weglaten van negatieve posts is dat er alleen positieve posts over de werkzaamheid van homeopathische middelen overblijven die dan onderdeel van de reclame-uiting zijn.

 

Samenvatting van het verweer

Voor zover de klacht is gericht tegen de tekst “Aantoonbaar. Er zijn vele wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat homeopathie werkzaam is bij vele kwalen en aandoeningen”, verwijst adverteerder naar het verweer in dossier 2020/00172 waarin dezelfde mededeling en een vergelijkbare klacht aan de orde zijn. Voor wat betreft de stellingen van klager over het verwijderen van de post stelt adverteerder dat onduidelijk is over welke post het gaat en wat de inhoud daarvan is. Adverteerder ontkent posts te verwijderen, ook als deze kritisch van inhoud zijn tenzij uiteraard in het uitzonderlijke geval dat het zou gaan om een verboden uiting, bijvoorbeeld met racistische inhoud. Adverteerder legt ter onderbouwing van deze stelling printscreens over van de geplaatste commentaren op haar Facebookpagina, waaronder negatieve berichten over homeopathie en (de kwaliteit van) wetenschappelijk bewijs van homeopathie. Adverteerder laat negatieve posts gewoon staan en voorziet deze soms van een reactie. Van het geven van een te positief beeld over adverteerder en de werking van homeopathische middelen is geen sprake.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter gaat ervan uit dat klager, zoals hij uitdrukkelijk stelt, een bericht met een voor adverteerder negatieve inhoud op de Facebookpagina van adverteerder heeft geplaatst en dat dit bericht daarna is ‘verdwenen’. Het is de voorzitter niet duidelijk geworden of het bezwaar van klager uitsluitend is gericht tegen het verdwijnen van de post, of dat hij ook een inhoudelijk oordeel wenst over de vraag of kan worden gezegd dat er vele wetenschappelijke onderzoeken zijn die aantonen dat homeopathie werkzaam is bij vele kwalen en aandoeningen, zoals op de Facebookpagina van adverteerder staat. Voor wat betreft het laatste volstaat de voorzitter daarom met te verwijzen naar de gelijktijdig met deze beslissing uitgesproken beslissing in dossier 2020/00172. De voorzitter zal hierna uitsluitend beoordelen of adverteerder, zoals klager stelt, negatieve berichten verwijdert teneinde op die manier een te positief beeld van homeopathische middelen te schetsen.

2)  Klager wijst op het verdwijnen van zijn post maar heeft zich niet uitgelaten over de inhoud van de Facebookpagina van adverteerder. Adverteerder heeft in reactie op de klacht printscreens van haar Facebookpagina overgelegd. Daarop zijn overwegend berichten met een voor haar positieve strekking te zien, maar ook enkele zeer negatieve berichten, te weten:

  • “Het is al talloze malen aangetoond dat homeopathie niet werkt. Maar als je je goeie geld wilt wegsmijten aan water, ga je gang” en
  • “Er is nul, NUL bewijs dat homeopathie werkt. Wat bewijs wordt genoemd zijn anecdotes zonder enige controle over het verhaal, en de typische “ik voel me beter”, wat geen enkele onderbouwing heeft.”

Uitgaande hiervan bestaat onvoldoende feitelijke grondslag om te oordelen dat adverteerder negatieve berichten van haar Facebookpagina verwijdert teneinde slechts een selectie van positieve berichten te tonen, zoals klager stelt. Adverteerder heeft ook betwist dat zij de post van klager heeft verwijderd. Nu verder geen aanleiding bestaat om aan te nemen dat adverteerder slechts een selectie van reacties toont, beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken