a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2008/08.0153

Datum:

12-06-2008

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Motivatie:

Medium:

Omschrijving:

Het betreft een advertentie van Piet de Vries in het tijdschrift Noorderland van februari/maart 2008 waarin onder meer staat: “gezond, schoon en zuinig hout stoken”. In de advertentie staat voorts onder de naam van adverteerder: “Tulikivi speksteenkachels”. In de reclame-uiting staan foto’s van speksteenkachels.

De klacht

De omschrijving “gezond, schoon en zuinig hout stoken” is in strijd met de waarheid, om­dat het stoken van hout in het algemeen gezondheidsoverlast voor de omgeving van de woning heeft en vaak ook vervuiling van het eigen binnenmilieu veroorzaakt. Dit komt onder andere door de uitstoot van PAK’s en fijn stof. Het stoken van hout in een kachel draagt in Ne­derland voor ongeveer 12% bij aan het fijn stof probleem, waardoor het niet gezond kan zijn. De gedachte dat het stoken van een houtkachel gezond zou zijn voor het binnen­milieu is tegenwoordig achterhaald.

Het verweer

De advertentie gaat niet over houtkachels in het algemeen, maar specifiek over Tulikivi speksteen-kachels. Dit blijkt duidelijk uit de uiting. In de uiting wordt verwezen naar de website van adverteerder waar staat dat een wezenlijk gezondheidsvoordeel is te halen met een speksteenkachel. Het voordeel is gelegen in een gezonder binnenklimaat door de stralingswarmte die deze kachels geven, alsook in een optimale verbranding, waar­door er een zeer lage uitstoot van CO2 en fijnstof is.
Adverteerder legt bijlagen over ter onderbouwing van het voorgaande. Voor zover van belang wordt hierop in de beslissing nader ingegaan.

Het oordeel van de Commissie

De Commissie begrijpt dat klaagster in het algemeen stelt dat het stoken met hout­ka­chels nadelen voor het binnen- en buitenmilieu heeft en daarom ongezond is. Adver­teerder echter stelt dat zijn reclame-uiting niet betrekking heeft op houtkachels in het algemeen, maar specifiek op speksteen­kachels van het merk Tulikivi.

De Commissie is van oordeel dat uit de reclame-uiting voldoende blijkt dat deze alleen betrekking heeft op de door adverteerder aangeboden Tulikivi speksteenkachels. In de reclame-uiting wordt immers uitdrukkelijk voor dergelijke kachels geadverteerd. Gelet hierop dient te worden onderzocht of de claim “gezond, schoon en zuinig hout stoken” op deze ka­chels van toepassing is. Uit de aard van de claim vloeit voort dat deze beoordeling moet plaatsvinden ten opzichte van houtkachels in het algemeen.

Adverteerder heeft uitvoerig en onder verwijzing naar de door hem overgelegde do­cu­mentatie betoogd dat de Tulikivi speksteenkachels vergeleken met “ge­wone” hout­ka­chels meer stralingswarmte afgeven en een optimale verbranding hebben waardoor zij efficiënt zijn en een zeer lage uitstoot hebben. Klaagster heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid op het standpunt van adverteerder en de over­gelegde producties te reageren.

De Commissie is van oordeel dat de claim van adverteerder dat de Tulikivi spek­steen­kachels vergeleken met gewone houtkachels “gezond, schoon en zuinig hout stoken”, voldoende steun vindt in de door adver­teerder overgelegde documentatie. Van een onware of misleidende mededeling is geen sprake. De klacht kan derhalve niet slagen.

De beslissing


De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken