a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2016/00397

Datum:

15-07-2016

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op www.wesakachels.nl. Daarin staat onder meer:

“Wat is een pelletkachel?

De pelletkachel is een moderne verbrandingskachel die gebruik maakt van pellets als brandstof (…).

Wat zijn pellets?

De naam pellets betekent simpelweg ‘korrels’. Als het ware is een pelletkachel dus niet meer dan een ‘houtkorrelverbrander’ (…).

Hoe milieuvriendelijk is een pelletkachel?

Pelletkachels zijn zeer milieuvriendelijk omdat ze een CO2 neutrale verbranding hebben. Dit betekent dat er niet meer CO2 vrij komt dan wanneer het hout op een natuurlijke wijze afgebroken wordt. Daarnaast gebruikt een pelletkachel maar een minimale hoeveelheid stroom om de ingebouwde computer in werking te stellen en voor het ontbranden van de kachel. Omdat de pellets gemaakt zijn van gerecycled hout draagt iedere gebruiker bij aan een beter milieu. Door het gebruik van een pelletkachel wordt er minder gas verbruikt, waardoor het een dubbele werking heeft. Kortom, verwarmen met pellets is zeer milieuvriendelijk”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

In dossier 2012/01141 heeft de Commissie de kwalificatie “milieuvriendelijk” voor  houtkachels in strijd met de artikelen 2 en 3 van de Milieu Reclame Code (MRC) bevonden. Klager verzoekt de Commissie om voor de onderhavige uiting in diezelfde zin te oordelen waar het betreft de zinsneden “zeer milieuvriendelijk”, “goed voor het milieu” en “draagt bij aan een beter milieu”. Ook de woorden “CO2-neutrale verbranding” acht klager misleidend.

Ter onderbouwing van zijn klacht verwijst klager ten eerste naar het aan de Commissie overgelegde rapport “Opinion of the EEA Scientific Committee on Greenhouse Gas Accounting in Relation to Bioenergy”. Uit dat rapport citeert klager als volgt:

1.

“But burning biomass increases the amount of carbon in the air (just like burning coal, oil and gas) if harvesting the biomass decreases the amount of carbon stored in plants and soils, or reduces ongoing carbon sequestration.

2.

“It is widely assumed that biomass combustion would be inherently, ‘carbon neutral’ because it only releases carbon taken from the atmosphere during plant growth. However, this assumption is not correct and results in a form of double-counting, as it ignores the fact that using land to produce plants for energy typically means that this land is not producing plants for other purposes, including carbon otherwise sequestered. If bioenergy production replaces forests, reduces forest stocks or reduces forest growth, which would otherwise sequester more carbon, it can increase the atmospheric carbon concentration”.

3.

“Burning one metric tonne of bone dry wood, for example, will release roughly 1.8 tonnes of CO2 into the atmosphere. For this reason, while fossil-fuel related carbon emissions are reduced, the combustion of biomass results in its own CO2 emissions”.

4.

“Plants do absorb carbon, but this thinking makes a ‘baseline’ error because it fails to recognize that if bioenergy were not produced, land would grow plants anyway, and those plants would continue to absorb carbon and help to reduce carbon in the air. It is doublecounting to credit bioenergy for reducing carbon in the atmosphere through plant growth to the extent plants would grow and absorb that carbon anyway”.

5.

“Eventually, if harvested forests are allowed to re-grow, they will achieve close – to the same carbon storage levels as unharvested forests, as growth greatly slows as forests reach maturity. At that point, the use of the biomass would become carbon neutral. But achieving this parity may take decades or even centuries, which means there could be increases in greenhouse gases in the atmosphere for a long time, which goes against policy goals of carbon neutrality”.

 Ter onderbouwing van zijn klacht verwijst klager verder naar het aan de Commissie overgelegde artikel “Wood Burning is not Climate Neutral” van “Burning Issues A project of Clean Air Revival, Inc.”. Uit dit artikel citeert klager als volgt:

“Woodburners among others often assume that if they burn a tree somewhere somehow a replacement tree will be planted and when it grows to the same weight as the tree they have burned, then the amount of carbon dioxide that was emitted by burning the tree will have been reabsorbed by the replacement tree. That is what they mean by carbon neutral. Unfortunately, they then conclude that wood burning will therefore have no effect on climate. That conclusion is unwarranted because there are more climatic effects involved than just the release of carbon dioxide from the actual wood burning. Among them is the consumption of fossil fuels to cut the tree and chop it up as well as in the trucking of the wood to the burners stove. Clearly that consumption should be included in the carbon balance. Of great importance is that fact in addition to the gas carbon dioxide some of the carbon emitted is in the form of microscopic soot particles which absorb sunlight, heat up and thereby reduce the cloud formation which then allows an increase of solar radiation to reach the Earth’s surface increasing the temperature. The effect of soot particles is thought by some to be the second most important cause of global warming”.

Klager kan zijn standpunt ondersteunen met diverse andere rapporten, maar het klachtenformulier staat slechts één bijlage toe. Desgewenst kan klager die rapporten aan de Commissie toesturen.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Volgens adverteerder beroept klager zich onder meer, maar ten onrechte, op de beslissing van de Commissie in dossier 2012/01141. In die beslissing is er namelijk sprake van houtgestookte cv haarden, terwijl de kachels van Wesa zogenoemde pelletkachels zijn. De pelletkachel is een moderne verbrandingskachel, die gebruik maakt van pellets als brandstof. Pellets worden gemaakt van zuiver afvalhout, dat vervaardigd wordt door een machine die de houtspanen onder hoge druk samenperst. Tijdens dit proces wordt geen bindmiddel of lijm gebruikt, waardoor er een zeer schone verbranding gegarandeerd kan worden. Alle pellets van Wesa Kachels hebben het DIN+ certificaat, wat betekent dat deze volgens Europese normen vallen onder de categorie A. ln deze categorie dient exact aangetoond te worden waar de grondstof vandaan komt en dient de houtpellet uit schoon onbehandeld hout te bestaan. De pellets uit deze categorie hebben hierdoor een maximale verbrandingswaarde, waardoor er per kg pellets slechts 0,7% as overblijft.

Voor meer informatie over de pellets verwijst adverteerder naar de webslte van DIN+:

(http://www.dincertco.de/en/dincertco/produkte leistunqen/zertifizierung produkte/brennstoff e/holzpellets heizkessel/holzpellets heizkessel.html).

De bewering in de uiting dat de pelletkachels zeer milieuvriendelijk zijn wordt volgens adverteerder ondersteund door de CO2 neutrale verbranding die pelletkachels hebben. Het staat vast dat er bij de pelletkachels van Wesa niet meer CO2 vrij komt dan wanneer hout op een natuurlijke wijze afgebroken wordt. Dit is Europees vastgesteld door het DIN CERTO. Het is misschien een idee om met dit Europese bedrijf te discussiëren over het rapport ‘Opinion of the EEA Scientific Committee on Greenhous Gas Accounting in Relation to Bioenergy’, waarop klager zich beroept.

Onder het kopje ‘Wat is een pelletkachel?’ wordt gezegd dat een woning op een milieuvriendelijke manier verwarmd kan worden met behulp van een pelletkachel. Indien de Commissie dit misleidend mocht vinden, dan kan dit veranderd worden in ‘…op een zeer milieuvriendelijke manier…’.

 

De mondelinge behandeling

Klager heeft zijn standpunt mondeling toegelicht.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

De Commissie stelt voorop dat klager de Commissie heeft gevraagd om zich uit te spreken over de zinsneden “zeer milieuvriendelijk”, “goed voor het milieu”, “draagt bij aan een beter milieu” en “CO2-neutrale verbranding”. De Commissie stelt vast dat de woorden “draagt bij aan een beter milieu” deel uitmaken van de zinsnede “draagt iedere gebruiker bij aan een beter milieu”.

2.

In de uiting worden pelletkachels aangeduid als “zeer milieuvriendelijk” en “goed voor het milieu”. Deze aanduidingen zijn absolute milieuclaims in de zin van de Milieu Reclame Code (MRC). Klager heeft de juistheid van deze claims gemotiveerd bestreden. Ingevolge artikel 3 MRC dient adverteerder de juistheid van deze absolute milieuclaims aan te tonen. Naar het oordeel van de Commissie is adverteerder daarin niet geslaagd. Uit hetgeen adverteerder heeft aangevoerd, volgt niet dat de door adverteerder aangeboden pelletkachels “zeer milieuvriendelijk” en “goed voor het milieu” zijn. Gelet hierop acht de Commissie de uiting vanwege het gebruik van de zinsneden “zeer milieuvriendelijk” en “goed voor het milieu” in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC.

3.

Ook de zinsnede “draagt iedere gebruiker bij aan een beter milieu” is een milieuclaim.

Klager heeft de juistheid van deze claim eveneens gemotiveerd bestreden. Ingevolge artikel 3 MRC dient adverteerder ook de juistheid van deze milieuclaim aan te tonen. Naar het oordeel van de Commissie is adverteerder daarin niet geslaagd. Niet, althans niet voldoende aannemelijk is dat het milieu beter wordt door het gebruik van pelletkachels. Gelet hierop acht de Commissie de uiting vanwege het gebruik van de zinsnede “draagt iedere gebruiker bij aan een beter milieu” eveneens in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC.

4.

Ter toelichting op de zinsnede “CO2-neutrale verbranding” staat in de uiting en is bij verweer meegedeeld dat dit betekent dat er niet meer CO2 vrij komt dan wanneer het hout op een natuurlijke wijze afgebroken wordt. Dat er in deze zin niet meer CO2 vrij komt rechtvaardigt naar het oordeel van de Commissie nog niet de absolute milieuclaim “CO2-neutrale verbranding”. Ook wat dit betreft acht de Commissie de uiting in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC.

 

De beslissing

Gelet op het oordeel onder 2, 3 en 4 acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken