a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2016/00400

Datum:

15-07-2016

Uitspraak:

RCC Aanbeveling (voor zover nodig)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting in een folder van KARWEI. Daarin staat onder de afbeelding van 2 zakken Gedroogd Openhaardhout:

“Haardhout ovengedroogd

8 kg. Gedroogd in droogkamer. Met aanmaakblokjes. Milieuvriendelijk.

Ovengedroogd haardhout brandt langer dan gewoon haardhout. Per zak 5.99”. 

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

In dossier 2012/01141 heeft de Commissie de kwalificatie “milieuvriendelijk” voor  houtkachels in strijd met de artikelen 2 en 3 van de Milieu Reclame Code (MRC) bevonden. Klager verzoekt de Commissie om voor de onderhavige uiting in diezelfde zin te oordelen over het  woord “milieuvriendelijk” in relatie tot het in de uiting bedoelde haardhout. Haardhout is volgens klager juist de factor die houtkachels schadelijk maakt voor het milieu, “de volksgezondheid van zowel stoker als omwonende” en het klimaat.

Klager legt een overzicht over van de schadelijke stoffen die houtrook bevat, getiteld:

“Biomas Pollution Basics”, een presentatie van David Pennise van de University of California (Berkeley).

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Adverteerder erkent dat de claim ‘Milieuvriendelijk’ niet gebruikt had moeten worden. Volgens de leverancier staat op de achterkant van de zak een vergelijking tussen ovengedroogd hout en gewoon gedroogd hout. In deze vergelijking staat dat ovengedroogd hout milieuvriendelijker is. Hoe het woord milieuvriendelijk op de voorkant van de zak is gekomen, is een raadsel. Bij de productie van nieuwe zakken zal ook op voorzijde ‘milieuvriendelijker’ worden vermeld, aldus de leverancier. Adverteerder zal er op toezien dat ook de KARWEI-folder in deze zin wordt aangepast.

 

E-mail van klager van 27 mei 2016

Klager handhaaft zijn klacht. Desgewenst kan klager ter zitting uitleggen waarom hij de voorgestelde aanpassing nog meer misleidend vindt dan de thans bestreden formulering.

 

Reactie van adverteerder bij e-mail van 1 juni 2016

Adverteerder heeft onder meer het volgende meegedeeld.

Als klager aanstuurt op het al dan niet “milieuvriendelijker” zijn van ovengedroogd hout meent adverteerder dat dit een kwestie is die speelt tussen klager en de leverancier. Verder is het de vraag of een dergelijke inhoudelijke discussie thuishoort bij de Commissie.

 

Twee e-mails van 6 juni 2016 van het Secretariaat van de Stichting Reclame Code aan partijen

Aan partijen is meegedeeld dat de Commissie ter zitting van 9 juni 2016 alleen zal oordelen over de bestreden uiting waarin staat: “milieuvriendelijk”. 

 

E-mail van 6 juni 2016 van adverteerder

Blijkens een drukproef van de nieuwe verpakking van het haardhout is daarop noch ‘milieuvriendelijk’ noch ‘milieuvriendelijker’ vermeld. Het lijkt erop dat adverteerder de Commissie hierover eerder niet juist informeerde. Daarvoor worden excuses aangeboden.

 

De mondelinge behandeling

Klager heeft zijn standpunt mondeling toegelicht.

 

Het oordeel van de Commissie

In de uiting wordt ovengedroogd haardhout aangeduid als “Milieuvriendelijk”. Deze aanduiding is een absolute milieuclaim in de zin van de Milieu Reclame Code (MRC). Ingevolge artikel 3 MRC dient adverteerder de juistheid van deze absolute milieuclaim aan te tonen. Daarin is adverteerder niet geslaagd; adverteerder heeft daarentegen meegedeeld dat klager gelijk heeft en dat de claim ‘Milieuvriendelijk’ niet had moeten worden gebruikt.  Gelet hierop acht de Commissie de uiting vanwege het gebruik van het woord “Milieuvriendelijk” in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC. Zij beveelt adverteerder, voor zover nog nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken