a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2018/00708

Datum:

22-11-2018

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Overige

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft:

1.

Een uiting op qlima.nl.

Daarin staat over de pelletkachel ‘FIORINA 74 S-LINE grey’ onder meer:

“Deze Qlima Fiorina 74 S-line pelletkachel combineert een eenvoudig design met praktische funcionaliteit.

Milieuvriendelijk verwarmen op een stijlvolle manier”.

2.

Een reclamebord, geplaatst in een vestiging van Praxis.

Daarop staat onder meer:

“Qlima

HOME MADE CLIMATES”

en

“VERWARMING

 VAN DE TOEKOMST

 Qlima pelletkachels”

en

“Stoken met Qlima

 pelletkachels kent vele

 voordelen:

? (…)

? (…)

? As, roet en rook naar buiten,

   warmte naar binnen

? (…)

Kijk voor meer informatie op Qlima.nl”.

Rechtsboven de foto van een pelletkachel is een vlam afgebeeld, met daarbij de vermelding “ECOPELLET”.

2.

Een uiting op qlima.nl.

Daarin staat over de pelletkachel ‘FIORINA 74 S-LINE grey’ onder meer:

“Deze Qlima Fiorina 74 S-line pelletkachel combineert eenvoudig design met praktische funcionaliteit.

Milieuvriendelijk verwarmen op een stijlvolle manier”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Bij de verbranding van hout en houtpellets in het bijzonder komen carcinogene stoffen en een aanzienlijke hoeveelheid fijnstof vrij. Gelet hierop acht klager de woorden “milieuvriendelijk verwarmen” op de website misleidend. Dat “milieuvriendelijk” niet juist is, wordt bevestigd door de mededeling van adverteerder zelf op het reclamebord:

“As, roet en rook naar buiten, warmte naar binnen”.

Verder is de vlam met de vermelding “ECOPELLET” naar klagers mening bedoeld om het product als “milieuvriendelijk of bewust” te classificeren.

Ten slotte acht klager de vermelding “VERWARMING VAN DE TOEKOMST” misleidend. Gelet op de daaraan verbonden uitstoot zijn er bezwaren tegen deze vorm van verwarmen. De vraag is dan ook of deze wijze van verwarmen in de toekomst nog wel zo wenselijk of toegestaan is, aldus klager.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Met de mededeling “As, roet en rook naar buiten, warmte naar binnen” wil adverteerder  wijzen op de voordelen van het verwarmen met een pelletkachel ten opzichte van het verwarmen met een houtkachel of een open haard. Een pelletkachel heeft een geforceerde afvoer. Dit wil zeggen dat een ventilator eventuele ongewenste elementen via de afvoer naar buiten blaast. Een tweede ventilator blaast schone en warme lucht de ruimte in waar de kachel staat. Wanneer een pelletkachel volgens de voorschriften is geïnstalleerd, zal de afvoer zodanig geplaatst zijn dat er geen sprake is van overlast.

Wat betreft het begrip “milieuvriendelijk” merkt adverteerder het volgende op.

Voor alle verstookte pelletkorrels groeien er ook weer bomen. Hierdoor is er sprake van een CO2 neutrale manier van stoken. Adverteerder gebruikt het woord milieuvriendelijk en een “EcoPellet logo” omdat het verwarmen met een pelletkachel vriendelijk is voor het milieu ten opzichte van het verwarmen met andere warmtebronnen, en het verwarmen met pelletkorrels een ecologisch verantwoorde manier van verwarmen is.

 

Het oordeel van de Commissie

Met betrekking tot de verschillende uitingen overweegt de Commissie het volgende.

Ad 1.

In deze uiting op de website wordt ten aanzien van de pelletkachel ‘FIORINA 74 S-LINE grey’ gesproken over “Milieuvriendelijk verwarmen”. Deze aanduiding is een absolute milieuclaim in de zin van de Milieu Reclame Code (MRC). Klager heeft de juistheid van deze claim gemotiveerd bestreden, onder meer door te stellen dat er bij de verbranding van houtpellets carcigone stoffen en een aanzienlijke hoeveelheid fijnstof vrij komen.

Ingevolge artikel 3 MRC dient adverteerder de juistheid van een absolute milieuclaim aan te tonen. Daarin is adverteerder naar het oordeel van de Commissie niet geslaagd. Ten eerste heeft zij niet weersproken dat de verbranding van houtpellets leidt tot uitstoot van carcinogene stoffen en fijnstof. Verder bieden de stellingen dat voor alle verstookte pelletkorrels ook weer bomen groeien, waardoor er sprake zou zijn van een CO2 neutrale manier van stoken, en dat het verwarmen met een pelletkachel vriendelijk is voor het milieu in relatie tot het verwarmen met andere warmtebronnen, onvoldoende grondslag voor de absolute claim “milieuvriendelijk”.  

Nu niet aannemelijk is geworden dat er sprake is van “Milieuvriendelijk verwarmen” acht de Commissie de uiting in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC.  

Ad 2.

Op het reclamebord komt een -zoals in het verweer benoemd- “EcoPellet logo” voor. Uit het verweer begrijpt de Commissie dat met dit logo bedoeld wordt dat het verwarmen met pelletkorrels volgens adverteerder een ecologisch verantwoorde manier van verwarmen is. Nu het begrip “ECOPELLET” geen vastomlijnde betekenis heeft, en dit begrip en het betreffende logo in de bestreden uiting niet worden uitgelegd, acht de Commissie de uiting in elk geval  onduidelijk over de milieuvoordelen van Qlima pelletkachels, en daardoor in strijd met de artikelen 2 en 3.

De aanduiding van Qlima pelletkachels op het onderhavige reclamebord als “VERWARMING VAN DE TOEKOMST”, acht de Commissie niet van dien aard, dat de uiting op dit punt in strijd is met de NRC, daaronder begrepen de MRC. Meer in het bijzonder acht de Commissie deze uiting niet zonder meer in strijd met de waarheid en is de Commissie voorts van oordeel dat door deze aanduiding niet onmiskenbaar  wordt gerefereerd aan milieuaspecten als bedoeld in artikel 1 MRC. 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Gelet op het oordeel onder Ad 1 en Ad 2 alinea 1 acht de Commissie de uitingen in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken