a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2018/00713

Datum:

05-11-2018

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de advertentie van Kachelweelde in de bij Weekblad Drunen gevoegde Woonkrant. In de advertentie staat, voor zover hier van belang:

“ Kachelweelde: de uitmuntende specialist in

  pelletkachels, hout CV kachels en pellet CV kachels.

  Bespaar tot meer dan 50% op uw energie!”

 

De klacht

Klager maakt bezwaar tegen de mededeling “Bespaar tot meer dan 50% op uw energie!” Wie een verwarmingsapparaat voor pellets gebruikt, vervangt daarmee een andere energiebron, zoals aardgas, huisbrandolie of elektriciteit, door een vaste brandstof. In dat geval is er geen besparing op energie, hooguit wordt de ene energiebron door een andere vervangen. Verder heeft verwarmingsapparatuur voor vaste brandstof een lager energetisch rendement dan verwarmingsapparatuur voor een gasvormige of vloeibare brandstof. Ook om die reden treedt geen energiebesparing op, aldus klager.

 

Het verweer

Adverteerder stelt niet de intentie te hebben om valse waarheden te verkondigen of potentiële klanten te misleiden. Voor adverteerder is vanzelfsprekend dat “tot meer dan 50%” betrekking heeft op de vergelijking met de oudere generatie hout- en pelletkachels. Adverteerder erkent echter dat dit in de reclame-uiting niet wordt vermeld. Bij toekomstige reclame zou adverteerder haar slogan aanpassen en de verwijzing er alsnog bij plaatsen.

 

Het oordeel van de voorzitter

In de advertentie voor pelletkachels, hout CV kachels en pellet CV kachels staat zonder enige toelichting of nuancering: “Bespaar tot meer dan 50% op uw energie!” Uit het verweer begrijpt de voorzitter dat met deze claim wordt bedoeld dat met de geadverteerde kachels tot meer dan 50% energie kan worden bespaard ten opzichte van de oudere generatie hout- en pelletkachels.

Dat sprake is van een vergelijking waarbij een oudere pellet- of houtkachel wordt vervangen door een nieuwe soortgelijke kachel, en niet van een vergelijking van hout- en pelletkachels met verwarmingsapparatuur voor bijvoorbeeld een gasvormige of vloeibare brandstof, betreft essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie – de aankoop van een pellet- of houtkachel – te kunnen nemen. Deze informatie moet daarom in de uiting zijn opgenomen. Nu dat in de onderhavige advertentie niet is gedaan, is sprake van het ontbreken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de voorzitter van oordeel is dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. In hetgeen adverteerder bij verweer heeft meegedeeld, ziet de voorzitter aanleiding om te volstaan met een aanbeveling voor zover nodig.

Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter
 

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder voor zover nodig aan om voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken