a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Status:

Dossiernr:

2017/00887

Datum:

15-01-2018

Uitspraak:

RCC Aanbeveling (voor zover nodig)

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiereclame. Daarin wordt onder meer gezegd:

“Door te luisteren, begrijp je hoe je iemand echt kunt waarderen. Luisteren geeft energie. Daarom waarderen we klanten die bij ons blijven, bijvoorbeeld met een jaarlijks oplopende korting op stroom, tot wel 25%. Kijk op Nuon.nl”.

In beeld verschijnt onder meer:

“Kijk op Nuon.nl/luisteren of u ook in aanmerking komt voor Nuon Blijven Loont of een van onze andere voordelen”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

In deze televisiereclame wordt gesproken over maximaal 25% korting op “stroom”. In werkelijkheid gaat het echter om korting op de variabele kosten. Op 26 oktober 2017 heeft de Commissie in dossier 2017/00651 een aanbeveling gedaan aan Nuon, om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Op internet is de reclame inmiddels  aangepast, maar op televisie blijkbaar nog niet.  

 

Het verweer

Namens adverteerder is -samengevat- onder meer het volgende meegedeeld.

Het door klaagster aangehaalde dossier 2017/00651 betrof een klacht van klaagster tegen de service pagina www.nuon.nl/luisteren. Inmiddels is deze pagina aangepast. Tegelijkertijd heeft adverteerder ook haar televisiereclame aangepast, onder meer in die zin dat het bijschrift “Kijk voor alle informatie op nuon.nl/luisteren” is gewijzigd in “Kijk op nuon.nl/luisteren of u ook in aanmerking komt voor Nuon Blijven Loont of een van onze andere voordelen”. In een reclame met beperkte ruimte, zoals een televisiereclame, blijft het echter onmogelijk alle voorwaarden weer te geven. Daarom is een duidelijke verwijzing naar de website opgenomen, waar alle informatie en voorwaarden te vinden zijn.

De bestreden televisiereclame gaat over waarderen in het algemeen en over de manieren waarop Nuon haar klanten waardeert in het bijzonder. Het is niet zo dat de consument op basis van deze reclame een besluit over een transactie kan nemen als bedoeld in artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Een zodanig besluit kan pas worden genomen na het bekijken van de service pagina, uit welke pagina blijkt wat de “waarderen campagne” precies inhoudt.

Adverteerder concludeert dat de bestreden uiting voldoende duidelijk maakt dat er voorwaarden gelden en waar alle informatie te vinden is. 

In aanvulling op het bovenstaande wijst adverteerder erop dat zij luisteren naar haar klanten hoog in het vaandel heeft staan. Daarom heeft zij meermalen geprobeerd contact te zoeken met klaagster. Dit is nog niet gelukt.

Ook al meent adverteerder dat haar reclame-uitingen voldoen aan de gestelde (wettelijke) regels, kan het niet zo zijn dat niet naar de klanten geluisterd wordt. Om duidelijk te maken dat adverteerder haar klanten ter wille wil zijn, zal zij, los van de beslissing in het onderhavige dossier, op voorhand binnen de beperkte ruimte de volgende aanpassing verrichten in de televisiereclame:

Het huidige bijschrift:

“Kijk op Nuon.nl/luisteren of u ook in aanmerking komt voor  Nuon Blijven Loont of een van onze andere voordelen” zal worden gewijzigd in:

“De korting betreft de variabele leveringskosten van stroom. Kijk op “Nuon.nl/luisteren” of u ook in aanmerking komt”.

Getracht zal worden deze aangepaste uiting vanaf 11 januari 2018 uit te laten zenden.

 

De mondelinge behandeling

Het standpunt van adverteerder is nader toegelicht. Daarbij is meegedeeld dat de in het verweer bedoelde nieuwste versie van de uiting inmiddels, en wel sinds 8 januari 2018, wordt uitgezonden.

 

Het oordeel van de Commissie

In de bestreden televisiereclame wordt onder meer gezegd:

“Daarom waarderen we klanten die bij ons blijven, bijvoorbeeld met een jaarlijks oplopende korting op stroom, tot wel 25%”. Zoals adverteerder bij verweer heeft erkend, betreft deze korting “de variabele leveringskosten van stroom”. Dat de korting alleen betrekking heeft op de variabele leveringskosten van stroom, acht de Commissie zo essentieel, dat dit uitdrukkelijk in de uiting had moeten worden vermeld. Wat dit betreft kan niet worden volstaan met de verwijzingen in de uiting: “Kijk op Nuon.nl” en

“Kijk op Nuon.nl/luisteren of u ook in aanmerking komt voor Nuon Blijven Loont of een van onze andere voordelen”, waar volgens het verweer “alle informatie en voorwaarden” te vinden zijn.

Gelet op het bovenstaande is er sprake van een te laat verstrekken van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Ter zitting is namens adverteerder meegedeeld dat sinds 8 januari 2018 een nieuwe versie van de bestreden televisiereclame wordt uitgezonden, met het volgende bijschrift:

“De korting betreft de variabele leveringskosten van stroom. Kijk op “Nuon.nl/luisteren” of u ook in aanmerking komt”. Gezien deze mededeling zal de Commissie een aanbeveling “voor zover nog nodig” doen.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder, voor zover nog nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken