a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Schoonheid, cosmetica en persoonlijke verzorging

Dossiernr:

2012/00917

Datum:

07-12-2012

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Schoonheid, cosmetica en persoonlijke verzorging

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de volgende mededelingen op de website nuvoryn.nl:

“Wij zijn er zo zeker van dat u Nuvoryn geweldig zult vinden, dat wij een onvoorwaardelijke 100% geld terug garantie bieden.

Indien u niet geheel tevreden bent over uw aankoop, kunt u ons het ongebruikte deel van uw bestelling binnen 90 dagen terugsturen, en zullen wij u het volledige bedrag restitueren!

Dit betekent dat u drie hele maanden de tijd heeft om het product uit te proberen! U kunt dus afvallen en uw gezondheid verbeteren, of uw geld terugkrijgen!”

 

De klacht

 

Klaagster heeft drie potten Nuvoryn besteld voor € 79,90. In dit bedrag is één gratis pot verdisconteerd. Nadat de gratis pot was opgebruikt, heeft klaagster geconstateerd dat zij niet is afgevallen en heeft zij aanspraak gemaakt op de “100% geld terug garantie”. Zij heeft in verband daarmee de twee resterende potten teruggezonden, maar ontving slechts € 54,– terug in plaats van het volledige aankoopbedrag. 

 

De reactie van adverteerder

 

Het geld is inmiddels teruggestort.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter verwijst in de eerste plaats naar de beslissing in dossier 2012/00834 waarin, naar aanleiding van een eerdere klacht tegen de onderhavige uiting en het feit dat sprake is van grensoverschrijdende reclame, de voor­zitter heeft besloten die klacht zelf te behandelen. Ook thans acht de voorzitter om vergelijkbare redenen termen aanwezig om de klacht zelf te behandelen. Deze klacht betreft de “geld terug garantie” die in de uiting wordt genoemd.

 

2)  Op de bestreden website staat expliciet dat men het “volle­dige bedrag” vergoed krijgt indien men het onge­bruik­te deel van de bestelling terugzendt. Voorts wordt gesproken van een “onvoor­waardelijke garantie”. Naar het oor­deel van de voorzitter zal de gemid­delde con­sument deze mededelingen aldus op­vatten, dat men de volledige aan­schaf­prijs terug­ont­vangt indien het product niet bevalt en men, zoals klaagster heeft gedaan, het ongebruikte deel van de be­stelling tijdig retourneert. Nu adverteerder in strijd met deze “100% geld terug garantie” weigert de volledige aanschafprijs terug te betalen, is sprake van on­juis­te informa­tie over de reikwijdte van haar ver­plich­tin­gen als bedoeld onder c van artikel 8.2 van de Ne­derlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de ge­middelde con­sument hierdoor er­toe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had ge­nomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing van de voorzitter

 

Op grond van hetgeen hiervoor is vermeld, acht de voorzitter de gewraakte reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken