a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2019/00076

Datum:

20-03-2019

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de televisiecommercial waarin T-Mobile haar ‘Unlimited Data’ abonnement aanprijst.

In de commercial laat een vader aan de moeder, de opa en oma en ‘oom Joris’ via Facetime op hun mobiele telefoons de eerste stapjes zien van zijn kind. De voice-over zegt ondertussen:

“De eerste stapjes en iedereen kijkt live mee: je mama, je papa, opa en oma. Behalve oom Joris, want hij heeft nog geen unlimited abonnement.” Op dat moment stopt het beeld op de telefoon van ‘oom Joris’ en verschijnt op diens scherm de mededeling: “Data limiet bereikt!”

De voice-over vervolgt: “Zorg ervoor dat je geen moment hoeft te missen met Unlimited Data van T-Mobile.” In beeld verschijnt de tekst: “MIS GEEN MOMENT MET UNLIMITED DATA”.

Op het laatste scherm staat het logo van T-Mobile en “t-mobile.nl”.

 

Het standpunt van klager

Het standpunt van klager, zoals verwoord in de schriftelijke klacht en tijdens de mondelinge behandeling ter zitting, wordt als volgt samengevat.

In de commercial wordt gezegd dat je niets meer hoeft te missen met het Unlimited Data abonnement van T-Mobile. Dit klopt niet, aldus klager. Hij heeft dit abonnement, waarbij je 5 GB per dag krijgt. Als deze bundel op is, kun je gratis aanvullen met steeds 1 GB. De eerste aanvulling van 1 GB kan al worden geactiveerd voordat de bundel van 5 GB verbruikt is, zodat in totaal 6 GB per dag zonder onderbreking kan worden gebruikt. Dat is niet het geval met de daaropvolgende aanvullingen. Weliswaar wordt de gebruiker gewaarschuwd als 80% van de aanvullende bundel verbruikt is, maar er kan telkens pas worden geüpgraded met 1 GB als die databundel helemaal is verbruikt. Totdat dit handmatig upgraden is voltooid, wat ongeveer een halve minuut duurt, valt het internet weg. Dan gebeurt er dus precies wat in de reclame bij ‘oom Joris’ gebeurt. Het Unlimited Data abonnement biedt niet de oplossing voor het probleem dat in de commercial wordt geschetst, terwijl die indruk wel wordt gewekt. Gelet hierop vindt klager de mededeling “mis geen moment met Unlimited Data van T-Mobile” niet juist.

 

Het standpunt van adverteerder

Het standpunt van T-Mobile, zoals verwoord in het schriftelijke verweer en de mondelinge toelichting ter zitting, wordt als volgt samengevat.

In de commercial wordt op een grappige wijze en met een algemene beschrijving reclame gemaakt voor het abonnement ‘Unlimited Data’. De uiting betreft geen uitnodiging tot aankoop, waarin alle essentiële informatie aanwezig moet zijn. Daarom mag in de uiting worden verwezen naar de website van T-Mobile als secundaire informatiebron. Vanwege de algemene strekking van de commercial moet de zinsnede “mis geen moment” niet letterlijk worden genomen. Het gebruik van een dergelijke overdreven zinsnede is een gangbare en legitieme reclamepraktijk. T-Mobile bedoelt met de commercial te zeggen dat je je met het Unlimited Data abonnement – anders dan met een abonnement met een beperkte databundel, zoals ‘oom Joris’ – geen zorgen hoeft te maken over je data. De gebruiker van het Unlimited Data abonnement kan namelijk direct kosteloos en onbeperkt zijn internetdagbundel van 5 GB aanvullen met GB’s. De gebruiker wordt via sms gewaarschuwd bij 80% verbruik van de dagbundel en kan dan door middel van een hyperlink (alvast) de 1 GB aanvuller activeren. In dat geval stopt de internetdagbundel niet bij 5 GB maar bij 6 GB. Wordt de GB aanvuller niet vroegtijdig geactiveerd en wordt de gehele dagbundel verbruikt, dan wordt automatisch de internetverbinding tijdelijk verbroken (‘cut-off’). Deze maatregel, die dient ter bescherming van het netwerk van T-Mobile, is echter van ondergeschikt belang. Voor de huidige gemiddelde gebruiker van het Unlimited Data abonnement is namelijk de standaard dagbundel van 5 GB ruimschoots voldoende. Slechts een klein percentage ‘heavy users’ wordt geconfronteerd met de internetdaglimiet en met de noodzakelijke handeling om GB aanvullers aan te schaffen. Of alleen de eerste aanvuller (van 5 naar 6 GB) vooraf kan worden geactiveerd en de daaropvolgende aanvullende GB’s pas nadat de databundel geheel is verbruikt, zoals klager stelt, is T-Mobile niet bekend, maar zij acht dat mogelijk. Dat laat echter onverlet dat dit de commercial niet misleidend maakt, nu het verbruik van meer dan 6 GB per dag uitzonderlijk is, aldus T-Mobile.

 

Het oordeel van de Commissie

1) In de televisiecommercial wordt het Unlimited Data abonnement van T-Mobile aangeprezen met de in beeld verschijnende en de uitgesproken zinsneden “mis geen moment” en “zorg dat je geen moment hoeft te missen (…)”. De klacht werpt de vraag op of deze zinsneden onjuist zijn en zo ja, of de commercial daardoor misleidend is. Opgemerkt wordt dat klager niet betwist dat de hoeveelheid te verkrijgen data bij dit abonnement daadwerkelijk ‘unlimited’ is.

De Commissie overweegt als volgt.

2) Het Unlimited Data abonnement kent een internetbundel van 5 GB per dag. Bij verbruik van 80% van de dagbundel krijgt de gebruiker een waarschuwings-sms, met daarin een hyperlink waarmee direct en kosteloos een ‘aanvuller’ van 1 GB kan worden geactiveerd. Niet is in geschil dat de gebruiker van het abonnement aldus 6 GB aan data zonder onderbreking kan gebruiken.

3) T-Mobile heeft niet weersproken dat de volgende aanvullers van telkens 1 GB pas kunnen worden geactiveerd op het moment dat de voorgaande databundel geheel is verbruikt. Evenmin is weersproken dat dit handmatig activeren van de aanvuller ongeveer een halve minuut in beslag neemt, terwijl de internetverbinding is verbroken (‘cut-off’) zolang de aanvullende 1 GB niet is geactiveerd. In die situatie is het dus goed mogelijk dat de gebruiker wel ‘een moment mist’.

4) Het verweer van T-Mobile dat de mededeling in de commercial “mis geen moment” niet letterlijk moet worden genomen, kan niet slagen. De absolute mededeling is voor de gemiddelde consument onvoldoende herkenbaar als een – kennelijk door T-Mobile bedoelde – overdrijving van de eigenschappen en voordelen van het Unlimited Data abonnement. De gemiddelde consument zal bij het zien van de reclame juist aannemen dat je 24 uur per dag ongelimiteerd en zonder onderbreking kan internetten, wat dus niet zo is. Ook het argument dat de meeste gebruikers van het Unlimited Data abonnement niet met een ‘cut-off’ te maken krijgen, omdat zij aan de dagbundel van 5 GB genoeg hebben, kan T-Mobile niet baten. Juist voor de ‘heavy users’ kan de aanprijzing dat zij met het Unlimited Data abonnement geen moment (hoeven te) missen een belangrijke overweging zijn om dit abonnement aan te schaffen. Zoals hiervoor is overwogen, gaat de boodschap “mis geen moment” niet meer op wanneer 6 GB aan data is verbruikt en de internetverbinding tijdelijk wordt verbroken totdat de aanvuller van telkens 1 GB is geactiveerd.

5) Het vorenstaande leidt tot het oordeel dat de televisiecommercial te absoluut is en daardoor gepaard gaat met onjuiste informatie over de voordelen van het aangeprezen abonnement als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

6) Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken